در آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده علوم تولید مثل، تکثیر و نگهداری موش Balb/c) و NMRI و C57BL/6) و رت (Wistar) در شرایط مطلوب و استاندارد صورت می گیرد.

 

انجام طرح ها و پایان نامه های دانشجویی

این آزمایشگاه قابلیت انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط با علوم تولید مثل، زیست شناسی، بیوتکنولوژی و ... را دارد.

 

تکنیک های قابل اجرا

         انواع جراحی و مدل سازی در حیوانات آزمایشگاهی

         استخراج، کشت و انجماد انواع سلول و بافت انسانی و حیوانی

         انجام تکنیک های کمک باروری (IVF، IVM) در حیوانات آزمایشگاهی

         آنالیز و رنگ آمیزی های تخصصی اسپرم و تخمک (تانل، تلوئیدن بلو، آنیلین بلو، اکریدن اورنج، ائوزین، ائوزین-نکروزین، پاپانیکولا و...)

 

بر گزاری برخی از دوره های  تخصصی دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد

         IVF و IVM در موش

         وازکتومی، اوارکتومی و توبکتومی در موش

         استخراج، کشت و انجماد انواع سلول و بافت انسانی و حیوانی

         برگزاری دوره های عملی جنین شناسی عمومی و تخصصی