پژوهش و پایان نامه های انجام شده از سال 1391

طرح ها و پایان نامه های انجام شده از سال 1391

 

بررسی تاثیر مصرف الکل خوراکی در میزان آپوپتوز، نقص پروتامین و پارامترهای اسپرم موش

 دكتر علیرضا طالبي، دکتر مرتضی انوری، مرضیه رحیمی پور

بررسی و مقایسه اثر نانوذرات نقره بر روی استرس اکسیداتیو در خون و اسپرم موش سوری

دكتر علیرضا طالبي ، دکتر فاطمه پوررجب، دکتر سعید رضایی زارچی، عاطفه رضی

بررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار کروماتین و DNA اسپرم موش

دكتر علیرضا طالبي، دکتر سعید رضایی زارچی، مهناز یاوری

تاثیر ویتامین E بر اثرات زیان آور اکریل آمید بر میزان آپوپتوز و کیفیت کروماتین اسپرم موش

دکتر مرتضی انوری، دکتر علیرضا طالبی، مجید پورانتظاری

تاثیر ویتامین C بر میزان آپوپتوز و کیفیت کروماتین اسپرم در موش های دیابتی

دکتر علیرضا طالبی، دکتر مرتضی انوری، عصمت منگلی

بررسی تاثیر داروهای آسپرین، پاراستامول و ایبوپروفن بر ناهنجاریهای کروماتین اسپرم موش

دکتر علیرضا طالبی، ناهید عابدی

بررسی اثر ویتامین ث خوراکی در کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا در رت

 دکتر زیبا لوک زاده، دکتر منصور اسماعیلی، دکتر امیرهوشنگ مهرپرور، دکتر  مهدی کلانتر ابوالفضل حکیمی

اثر محافظتی ویتامین E  بر روی مصرف حاد و مزمن الکل در موش

 دكتر علیرضا طالبي، اکرم حسینی، زهرا برزويي، آزیتا فرامرزي

 

تاثیر هورمون های جنینی بر میزان پروتئین p53 در رده سلولی T47D و تغییرات ژنتیکی کدون 72 ژن p53 و پروتئین های حاصله در افراد مبتلا به سرطان سینه در یزد

دكتر نسرین قاسمي، خانم شیخ پور

 بررسی تاثیر داروهای محرک تخمدان(PMG,HCG) در باروری موش های ماده تابش دیده از پرتوی گاما

 دكتر سید مهدی كلانتر ، دکتر محسن بخشنده، طاهره دهقان، آرزو خرادمهر

تاثیر مورفین تزریقی بر پارامترها، ساختار DNA، کیفیت کروماتین و میزان مالون دی آلدهید در اسپرم موش

دکتر علیرضا طالبی، دکتر مرتضی انوری، دکتر حسین نهنگی، حسن بهاری، آرزو خرادمهر

اثر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی با بزرگنمایی  بالا و پتانسیل باروری اسپرم انسانی

دکتر محمدعلی خلیلی، دکتر مرتضی انوری، سارا طاهرزاده

بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر روی مورفولوژی و تغییرات کروموزومی در جنین موش آزمایشگاهی

دكتر سید مهدی كلانتر، سید محسن میراسماعیلی، مريم مظفری، آرزو خرادمهر، امیرحسین دانافر

بررسی اثر مت آمفتامین بر آپوپتوز و ناهنجاری های کروماتین اسپرم موش سوری

دكتر علیرضا طالبي، دكتر سید مهدی كلانتر، مژده صبور، آرزو خرادمهر، امیرحسین دانافر

بررسی  اثر مت آمفتامین در دوران مختلف بارداری بر رشد و تکامل جنین های موش سوری

دکتر مرتضی انوری، آرزو خرادمهر، طاهره میرجلیلی، امیرحسین دانافر، جلال گل زاده، مهیا السادات حسینی

vitrification اسپرم در محیط semen مصنوعی

دكتر محمدعلی خليلي، اعظم آقا رحیمی

 


 

 

 

 

طرح ها و پایان نامه های در حال انجام

بررسی تاثیر مصرف الکل خوراکی در میزان آپوپتوز، نقص پروتامین و پارامترهای اسپرم موش

 دكتر علیرضا طالبي، دکتر مرتضی انوری، مرضیه رحیمی پور

بررسی و مقایسه اثر نانوذرات نقره بر روی استرس اکسیداتیو در خون و اسپرم موش سوری

دكتر علیرضا طالبي ، دکتر فاطمه پوررجب، دکتر سعید رضایی زارچی، عاطفه رضی

بررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار کروماتین و DNA اسپرم موش

دكتر علیرضا طالبي، دکتر سعید رضایی زارچی، مهناز یاوری

تاثیر ویتامین E بر اثرات زیان آور اکریل آمید بر میزان آپوپتوز و کیفیت کروماتین اسپرم موش

دکتر مرتضی انوری، دکتر علیرضا طالبی، مجید پورانتظاری

تاثیر ویتامین C بر میزان آپوپتوز و کیفیت کروماتین اسپرم در موش های دیابتی

دکتر علیرضا طالبی، دکتر مرتضی انوری، عصمت منگلی

بررسی تاثیر داروهای آسپرین، پاراستامول و ایبوپروفن بر ناهنجاریهای کروماتین اسپرم موش

دکتر علیرضا طالبی، ناهید عابدی

بررسی اثر ویتامین ث خوراکی در کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا در رت

 دکتر زیبا لوک زاده، دکتر منصور اسماعیلی، دکتر امیرهوشنگ مهرپرور، دکتر  مهدی کلانتر ابوالفضل حکیمی

اثر محافظتی ویتامین برروی مصرف حاد و مزمن الکل در موش

 دكتر علیرضا طالبي، اکرم حسینی، زهرا برزويي، آزیتا فرامرزي

تاثیر هورمون های جنینی بر میزان پروتئین p53 در رده سلولی T47D و تغییرات ژنتیکی کدون 72 ژن p53 و پروتئین های حاصله در افراد مبتلا به سرطان سینه در یزد

دكتر نسرین قاسمي، خانم شیخ پور

بررسی تاثیر داروهای محرک تخمدان(PMG,HCG) در باروری موش های ماده تابش دیده از پرتوی گاما

 دكتر سید مهدی كلانتر ، دکتر محسن بخشنده، طاهره دهقان، آرزو خرادمهر

تاثیر مورفین تزریقی بر پارامترها، ساختار DNA، کیفیت کروماتین و میزان مالون دی آلدهید در اسپرم موش

دکتر علیرضا طالبی، دکتر مرتضی انوری، دکتر حسین نهنگی، حسن بهاری، آرزو خرادمهر

اثر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی با بزرگنمایی بالا و پتانسیل باروری اسپرم انسانی

دکتر محمدعلی خلیلی، دکتر مرتضی انوری، سارا طاهرزاده

بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر روی مورفولوژی و تغییرات کروموزومی در جنین موش آزمایشگاهی

دكتر سید مهدی كلانتر، سید محسن میراسماعیلی، مريم مظفری، آرزو خرادمهر، امیرحسین دانافر

بررسی اثر متآمفتامین بر آپوپتوز و ناهنجاری های کروماتین اسپرم موش سوری

دكتر علیرضا طالبي، دكتر سید مهدی كلانتر، مژده صبور، آرزو خرادمهر، امیرحسین دانافر

بررسی اثر متآمفتامین در دوران مختلف بارداری بر رشد و تکامل جنین های موش سوری

دکتر مرتضی انوری، آرزو خرادمهر، طاهره میرجلیلی، امیرحسین دانافر، جلال گل زاده، مهیا السادات حسینی

vitrification اسپرم در محیط semen مصنوعی

دكتر محمدعلی خليلي، اعظم آقا رحیمی