علم بیوتکنولوژی بعنوان یک علم نوپا در اثر همپوشانی و تلاقی علوم مختلف زیستی، پزشکی، مهندسی و... با یکدیگر بوجود آمده است و با بهره برداری از فرآیندهای بیولوژیکی، صنعتی و دیگر مقاصد، به ویژه دستکاری ژنتیکی میکروارگانیسم ها به تولید بهینه یک محصول حیاتی یا انجام یک فرآیند زیستی به روش های نوین و دقیق با کارایی بسیار بالا می پردازد.

برخی از موضوعات اصلی مرتبط با بیوتکنولوژی:

·        بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی

·        بیوتکنولوژی کشاورزی و غذایی

·        بیوتکنولوژی صنعتی

·        بیوتکنولوژی میکروبی

·        بیوتکنولوژی محیطی

·        بیوتکنولوژی پزشکی قانونی

و...

آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد در سال 1375 به منظور تحقق اهداف تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه از علم زیست شناسی شروع به فعالیت نمود.

مجموعه آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد از چهار بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتنداز: سالن اصلی، اتاق جراحی، اتاق کشت و حیوان خانه.