روش کمک باروری (ART) با بهره گیری از تکنیک های آزمایشگاهی به منظور کمک به زوج های نابارور ابداع شده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 15-10 درصد از زوج های جهان با مشکل نازایی مواجه اند.با این توصیف به طور تقریب بیش از 2-3 میلیون زوج ایرانی با این چالش روبرو هستند. از سالها پيش، استفاده از جراحي براي رفع نقايص ساختمانی دستگاه توليد مثل، استفاده از داروهاي باروري براي تحريك تخمك گذاري و روش انتقال اسپرم متحرك و شسته شده به رحم ((IUI از جمله روش­هاي رايج درماني بوده و هستند. ليكن اين اقدامات تنها براي گروهي از زوج­هاي نابارور مؤثر است. اين در حالي است كه روش­هاي جديدي از جمله IVF و ICSI به عنوان گزينه ­هايي مناسب، در درمان ساير زوجين نابارور مطرح است. در حال حاضر روش­هاي درماني مختلفي از جمله ICSI , ZIFT , IVF  IUI در آزمایشگاه ART  پژوهشکده علوم تولید مثل یزد به كار گرفته میشوند. آزمایشگاه ART شامل دو بخش جنین شناسی و اندرولوژی است پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا از جمله میکروسکوپ, Polscope IMSI و  تکنیک تصویربرداری مداوم از جنین ((Time lapse مجهز می باشد. در بخش جنین شناسی جداسازی تخمک ها  از تخمدان بیمار و آماده سازی آنها برای روش های آزمایشگاهی کمک باروری نظیر IVF  و ICSI، انجام می شود.

پس از تعیین پروتکل درمانی در جلسه مشترک تیم تخصصی درمان، زوجین بر اساس نیاز، تحت درمان توسط یکی از روش های آزمایشگاهی نام برده قرار می گیرند.

در حال حاضر آزمایشگاه ART شاملبخش های درمانی، تحقیقاتی و آزمایشگاه تحقیقاتی ART است که دانشجویان PhD و کارشناس ارشد در بخش تحقیقاتی مشغول به فعالیت
می باشند.