رسالت

شرح وظایف واحد مبارزه با بیماریها

سل: مراقبت، ارجاع ، کنترل نرم افزار ، آموزش ، هماهنگی و نظارت بر درمان ، تامین دارو ، تشکیل کمیته

التور: آموزش همکاران ، توزیع محیط کشت، ثبت پورت، تشکیل کمیته ، تهیه وتکثیر پمفلت

انفلوانزا : ثبت پورت ،ارسال نمونه ها ،پیگیری و مراقبت بیماران، تامین دارو

مالاریا : گزارش به استان ، مراقبت و پیگیری ، تامین دارو ،گزارش

مسمومیت غذایی: گزارش ، ثبت پورت ، مراقبت و پیگیری ، هماهنگی با بهداشت محیط ، بررسی اطرافیان

کریمه کنگو : گزارش ،  ارسال نمونه ها ، تامین دارو ها ، ثبت پورت ، مراقبت و پیگیری

دیابت و فشار خون : برنامه غربالگری و پیشگیری

تالاسمی : پیگیری زوجین ناقل تالاسمی و پیشگیری از بروز تالاسمی ماژور

ثبت مرگ و میر و بررسی علل آن ها

برنامه غربالگری نوزادان جهت تشخیص زود هنگام و درمان به موقع بیماریهای : هیپو تیرویید ،  فنیل کتونوری و فاویسم

تهیه و توزیع واکسن

برنامه ثبت آمار واکسیناسیون

جمع آوری و ثبت آمار مار و عقرب گزیدگی

فلج شل حاد : پیگیری ، نظارت ، و گزارش و هماهنگی جهت ارسال نمونه ها و شرکت در کمیته استانی فلج شل حاد

 سرخک : پیگیری ، نظارت ، گزارش ، هماهنگی و ارسال نمونه و گزارش

مننژیت : پیگیری ، نظارت ، گزارش ، ثبت در پورتال مدیریت 

سیاه سرفه : پیگیری ، نظارت ،گزارش ، هماهنگی جهت ارسال نمونه به تهران و ثبت در پورتال مدیریت

دیفتری : پیگیری ، نظارت ، گزارش ، هماهنگی جهت ارسال نمونه به تهران و ثبت در پورتال مدیریت

کزاز نوزادی : پیگیری ، نظارت ،  گزارش به مرکز بهداشت استان و ثبت در پورتال مدیریت

سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی : پیگیری ، نظارت ، گزارش هماهنگی جهت ارسال نمونه به تهران و ثبت در پورتال مدیریت

پدیکلوز : پیگیری ، نظارت ، گزارش ، بررسی و درمان موارد مبتلا

توکسوپلاسموز : پیگیری و آموزش برای مبتلایان

گال : پیگیری ، نظارت ، گزارش و بررسی و درمان موارد مبتلا

اسهال خونی : پیگیری ، نظارت و ثبت موارد گزارش شده در پورتال مدیریت بیماریها

سوانح و حوادث : برگزاری جلسه با سازمانها و ادارات ذیربط و ارسال فرم های حوادث و سوانح جهت اورژانس بیمارستان ، پیگیری و مکاتبه ارگانهای مربوطه ، ثبت در نرم افزار و ارسال آنها به مرکز بهداشت استان

واکسیناسیون:پیگیری جهت تهیه کارت واکسیناسیون نوزادان ، دفتر واکسیناسیون ، برنامه ریزی و اجرای طرح عملیات ایمنسازی تکمیلی پولیو جهت مهاجرین خارجی

برنامه ریزی ، تهیه و توزیع و همکاری جهت توزیع واکسنها در سطح شهر ( مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها )

جمع آوری مستندات و بررسی عوارض واکسیناسیون

 

کلینیک هپاتیت

- نظارت بر عملکرد کلینیک هپاتیت ، پیگیری و تامین وسایل ، تجهیزات ، نیروهای مورد نیاز و ثبت آمار در پرتال سازمان مدیریت بیماریها

- نیاز سنجی مکان های مورد نیاز جهت بیماریابی ( پزشکان عفونی ، زنان و زایمان و ... )

- تدوین برنامه عملیاتی هپاتیت های منتقله از راه خون  

کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری

- بررسی و نظارت بر عملکرد کلینیک رفتاری

- پیگیری تدوین برنامه عملیاتی کلینیک رفتاری

کلینیک هاری

-        نظارت بر عملکرد کلینیک هاری ، پرسنل فعال ، تنظیم کشیک ، گزارش گیری و ثبت آمار در پرتال سازمان مدیریت بیماریها

-        تهیه و طراحی فرمهای مورد نیاز کلینیک و آموزش گروههای در معرض خطر بر اساس نیاز سنجی


-        پیگیری موارد هپاتیت A

-        پیگیری موارد تیفوئید و ثبت آمار در پرتال بیماریها

-         تدوین کشیک حوزه ستادی پرسنل مبارزه با بیماریها و کلینیک هاری

-         نظارت بر برنامه بیماریابی از بیمارستانها ، آزمایشگاهها ، مطب ها و ...

 

 

شرح وظایف کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

-         تهیه تدوین و نظارت برنامه عملیاتی شهرستان

-         نظارت بر برنامه های بهداشت روان و سوء مصرف مواد در شهرستان

-         شرکت در دوره های آموزشی و اجرای آن جهت گروه های هدف

-         پایش برنامه های روان و اعتیاد

-         جمع آوری و تجزیه تحلیل آمارها

-         تهیه مواد آموزشی

 

اهم فعالیت ها و برنامه های واحد سلامت روان

-         برنامه بهداشت روان روستایی

-         برنامه بهداشت روان شهری

-         برنامه پیشگیری از خودکشی

-         برنامه مهارتهای فرزند پروری

-         برنامه مهارتها زندگی

-         برنامه حمایت های روانی پس از بلایا

-         برنامه بهداشت روان(سلامت روان زنان، کودک آزاری، اختلالات روانپزشکی کودک و .......)

-         برنامه سوء مصرف مواد مخدر و DIC (مرکز کاهش آسیب)

 

 1 بررسی و کنترل امور مربوط به کلینیک های دیابت ، آمار ها و کلیه برنامه های دیابت و فشار خون

2- کنترل امور مربوط به تالاسمی و کنترل آن

3 امور مربوط به مشاوره ازدواج

4 پیگیری و کنترل بیماری تب مالت و ارسال آمار به پورتال دانشگاه

5 ثبت علل مرگ و میر

6 امور مربوط به بهداشت روان

7 امور مربوط به نمونه گیری تیرویید و pku و G6PD

8 بررسی موارد  سوانح و حوادث