هورمون ماده ای است شیمیایی که از غدد مترشحه داخلی به درون جریان خون ترشح میشود و اثر كنترلي روي سلول هاي ديگر بدن دارد.این مواد شیمیایی در پاسخ به یک محرک خاص ساخته میشوند. هورمون ها به گيرنده هاي اختصاصي خود كه روي سلول هدفشان قرار دارد متصل شده  و باعث تغییر اعمال سلولها وکنترل آنها می‌شوند.مقدار هورمونها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون ریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم میشود.

آزمایشگاه هورمون شناسی پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد، به منظور بررسی هورمونهای زنانه و مردانه درراستای اهمیت این هورمونها درباروری و با اهداف پژوهشی، جهت رفاه حال بیماران درسال 1382 تاسیس گردیدو همواره  ارتباطی موثر بابخشهای کلینیک زنان، اورولوژی، آندرولوژی وجنین شناسی داشته است.  این آزمایشگاه سعی نموده است با بهره گیری از کیتهای معتبر وپرسنل مجرب، طیف وسیعی از هورمونها راباروشهای  بسیار دقیق الکتروکمی لومینسانس و الایزا انجام دهد بخش هورمون شناسی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد از سه زیر  بخش هورمون شناسی ، ایمنی شناسی و هماتولوژی تشکیل شده است و در حال حاضر با داشتن دانش فنی روز و کارشناسان کار آزموده و متعهد وبا بکارگیری دستگاهها وتجهیزات مدرن روزانه بطور میانگین انجام 300 تست را بر عهده دارد. لازم به ذکر است که کلیه آزمایشات تحت برنامه کنترل کیفی بوده واز لحاظ صحت و دقت به صورت روزانه بررسی میشود. 

بخش هورمون شناسی و ایمنولوژی

بخش ایمنولوژی و هورمون شناسی از آزمایشگاههای تخصصی این مرکز میباشد وبا دارا بودن یک ودستگاه الایزا  ریدر    Roche elecsyse (cobas e411دستگاه الکتروکمی لومینسانس ( توانایی انجام تستهای هورمونی مختلف و هم چنین تستهای عفونی را در کوتاهترین زمان ممکن دارد

بخش هماتولوژی

بخش خون شناسی آزمایشگاه هورمون مجهز به یک عدد دستگاه سل کانتر فول دیف  میباشد و قابلیت اندازه گیری تمام پارامترهای خونی در تست  را دارد مدت زمان انجام این تست 20 دقیقه میباشد 

 

لیست آزمایشاتی که دربخش هورمون شناسی مورد پذیرش قرارمیگیردشامل:

Initiates file downloadهورمونهای جنسی زنانه ومردانه(FSH, LH  E2, AMH, Prolactin, Testosterone)

Initiates file downloadآزمایشات تیروئیدی (TSH)

Initiates file downloadآزمایش تشخیص حاملگی ( β HCG )

Initiates file downloadتستهای عفونی (HBs A,g HCV Ab)

Initiates file downloadتستهای عفونی (HIV Ab)