درباره ما

کلینیک آندرولوژی از سال 1368 و همزمان با تأسیس مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد شروع به کار نمود. در سال 1392 این بخش مورد نوسازی و تجهیز قرار گرفت. در حال حاضر این کلینیک شامل آزمایشگاه آندرولوژی، درمانگاه مردان، اتاق عمل و اتاق ریکاوری بیماران می باشد. درمانگاه درمان ناباروری مردان بخشی از کلینیک آندرولوژی است. پذیرش بیمار توسط واحد پذیرش و تنها بصورت حضوری انجام می گیرد. حضور زوجین (زن و شوهر) در اولین مراجعه به کلینیک درمان ناباروری الزامی می باشد.