دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

متخصص روانپزشکی عمومی

فلوشیپ روانپزشکی کودکان و نوجوانان از امریکا

دیپلم کاهش تقاضا در اعتیاد از انگلیس

Initiates file downloadرزومه

Email: Yassiniard@yahoo.com


سیده الهه شریعتی بافقی،حسن مظفری خسروی،سید مجتبی یاسینی اردکانی،محسن کرامتی ،حسین فلاح...[more]

مهدی تبریزی زاده، سید مجتبی یاسینی اردکانی ،پروانه رستم زاده، میثم...[more]

Roghieh NooriPour, Majid Dastras, Hamid Reza Mirshekari, Seyed Mojtaba Yasini Ardekani[more]

G Kholasezadeh MD,S M Yassini A ,Hamed Vaseghi,Zahra Poormovahed Ms, [more]

Mohsen Hosseinbor ; Seyed Mojtaba Yassini Ardekani ; Saeed Bakhshani ; Somayeh Bakhshani [more]

Displaying results 1 to 5 out of 15
<< First < Previous 1-5 6-10 11-15 Next > Last >>