1-ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای متخصصین زنان و زایمان در زمینه های مختلف نازایی و ART

2- تلاش در جهت ایجاد دوره آموزشی فلوشیپ آندرولوژی برای متخصصین این رشته 

3- ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای متخصصین زنان و زایمان در زمینه های مختلف نازایی و ART

4-تاسیس دوره های Ph.D بيولوژی تولید مثل 

5 ـ ایجاد دوره آموزشی برای متخصصین جنین شناسی و پرسنل شاغل در آزمایشگاههای ART ، تبادلات علمی تحقیقاتی با مراکز داخلی و خارج از کشور از طریق اعزام یا پذیرش دانشجو و انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک

6- برگزاری کارگاه‌ها ، سمینارها و جشنواره‌های مختلف در مرکز جهت ارائه آموزش‌های کوتاه مدت