ارگونومي علم شناسايي عوامل موثر در افزايش كارآيي انسان است. ايجاد تغييرات هدفمند در تعامل جسمي و رواني انسان با ابزار و محيط كار مي‌تواند موجب افزايش كارآيي، ارتقأ امنيت و كاهش عوارض در سيستمهاي عصبي، عضلاني و اسكلتي گردد.

حدود یک قرن پیش به دلیل شرایط نامساعد کاری از نظر ایمنی و بهداشت، نیاز به وضع مقررات و محدودیت هایی شد که تعیین و بیان این محدودیت ها را می توان اغاز ارگونومی در نظر گرفت و بر حسب اتفاق این امر خود موجب آغاز به کار سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کار در این مقوله شد. توسعه و بکارگیری دانش ارگونومی تا جمگ جهانی دوم به کندی پیش می رفت. با به میدان آمدن و توسعه ماشن آلات نیاز به انطباق و انعطاف بین انسان و ماشین بیشتر شد زیرا انجام کار انسانف انجام کار سیستم را محدود می کرد

با پیشرفت فن آوری به منظور تطبیق نیاز های مهندسی با اوپراتور احساس نیاز به دانش ارگونومی افزایش یافت تا اینکه در سال 1950 رسما ارگونومی به کار گرفته شدهمزمان با پیشی گرفتن اولویت های توسعه صنعتی از اولویت های نظامی آژانس های ملل متحد (WHO, ILO ) نیز در سال 1960 در این زمینه فعال شدند

با وجود آنكه بيش از 50 سال بود كه از حضور رسمي ارگونومي به عنوان يك رشتة علمي و تخصصي در دنيا مي گذشت و دراغلب كشورهاي دنيا به عنوان يك رشتة آكادميك ، در دانشگاهها تدريس مي شد؛ در ايران اين رشته بصورت يك رشتة دانشگاهي در هيچ مقطعي وجود نداشت. هر چند در بسياري از رشته ها (بهداشت حرفه ای، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مهندسی صنایع و ...) درس ارگونومي به عنوان واحد تخصصي، در مقاطع مختلف (كارشناسي،‌ كارشناسي ارشد و دكتري) تدریس می شده است اما رشته مستقلی در این زمینه وجود نداشت.

بعد از پی گیری های فراوان رشته ارگونومی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تصویب رسید. متعاقباً گروه ارگونومی تشکیل و در مهرماه همان سال اولين دوره دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد (4 نفر) پذيرش شدند.

در حال حاضر 7 دانشگاه علوم پزشکی پذیرش دانشجو دارند و دانشجویان این رشته به تحصیل و تحقیق مشغول می باشند. در سال 1392 شورای عالی برنامه ریزی علوم پایه پزشکی با تاسیس این رشته در مقطع دکتری تخصصی موافقت نموده است.

- ضرورت و علت وجود این رشته در دنیا:

افزایش بهره وری، افزایش كیفیت محصول، پیشگیری از هدر رفتن انرژی و زمان كار، كاهش خطای انسانی (Human Error)، توسعه منابع انسانی، بكارگیری بهینه از نیروی انسانی ماهر، تأمین محیط كار ایمن و سالم، پیشگیری از حوادث و بیماریها (كاهش هزینة مراقبت های پزشكی)، تأمین رضایت شغلی، افزایش انگیزش و پیشگیری از دلزدگی و بی رغبتی به كار تربیت دانشجو در این زمینه را ضروری كرده است.

- ضرورت و علت وجود این رشته در كشور ما:

علاوه بر موارد فوق الاشاره، تأمین مدرسین واجد شرایط برای تدریس و پژوهش برای پاسخگویی به نیازهای محیط های آموزش عالی، صنعت، ‌كشاورزی و تقویت مدیریت منابع ضرورت و علت وجود این رشته را مستدل می سازد.

- برآورد ارزش افزوده (فایده اقتصادی حاصله) خدمات دانش آموختگان:

افزایش كارآیی، بهره وری، رضایت شغلی، ایمنی و سلامتی، توسعه منابع انسانی و كاهش  هدررفتن انرژی و زمان، خطاهای منجر به حوادث و آسیب های شغلی، بیماری، معلولیت و ازكارافتادگی زودهنگام شاغلین، غیبت از كار كه سبب اتلاف میلیون ها روزكاری می شود. بالاخره كاهش هزینه های بسیار سنگین مراقبت های پزشكی و ... همگی گویای ارزش افزودة خدمات دانش آموختگان این رشته است بگونه ای كه اجرای صحیح یك برنامه دقیق ارگونومی پس از یك دورة بكارگیری نخستین، همه هزینه های مصرف شده برای اصلاح ارگونومیكی انجام شده را به صندوق كارفرما برمی گرداند و از آن پس رایگان در اختیار كاربران است.

- میزان اشتغال زائی در هر سال:

با مراجعه به فهرست تعداد دانشكده ها و مراكز آموزش عالی كه در آنها ارگونومی درس تخصصی است و تاكنون مدرس فارغ التحصیل این رشته را در اختیار نداشته و جای دانش آموختگان آن در صنایع و دیگر محیط های كاری خالی است. بنظر می رسد یكصد نفر از دانش آموختگان چند نسل اول سریعا‌ جذب بازار كار خواهند شد و بنابر نیاز دانش آموختگان این رشته در سطح دنیا و مقوله اعزام نیروی كار به خارج از كشور، درطی چند برنامه 5 ساله توسعه، دانش آموخته مازاد بر نیاز نخواهیم داشت. چنانچه گرایش ها را مدنظر قرار دهیم ، مدتها باید به تربیت دانشجو بپردازیم.

انتظار می­ رود در ده سال آینده دانش آموختگان نسلهای اول سریعاً وارد بازار کار شوند و در بهینه­ سازی استاندارد های شرایط کار، ابزار کار و محصولات صنعتی بومی نقش بارزی ایفا می­ کنند.

هدف از تربیت دانش آموختگان برنامة ارگونومی تأمین نیروی متخصص،‌ كارآمد و متعهد، درراستای فراهم شدن محیط كار ایمن و سالم برای منابع انسانی و افزایش كارآیی و بهره وری شامل اهداف زیر است:  

- ایجاد هماهنگی بین «انسان، ماشین و محیط كار» و بین «انسان و فن آوری» از طریق متناسب كردن ابزار، تجهیزات و فعالیتهای كاری با خصوصیات، ظرفیت و قابلیت های انسان (به عنوان ركن اصلی سیستم).

- طراحی كار (Work Design)، وظیفه شغلی (Job/Task Design) و روش بهینة انجام كار، با در دسترس قرار دادن راهنماها، توصیه ها و دستورالعمل های مناسب جهت رسیدن به نتایج مورد انتظار سیستم بدون تجاوز در درونداد،‌ بدون خطا، بدون خسارت و آسیب به فرد درگیر كار و دیگران.

هدف از تربیت دانش آموختگان برنامة ارگونومی تأمین نیروی متخصص،‌ كارآمد و متعهد، درراستای فراهم شدن محیط كار ایمن و سالم برای منابع انسانی و افزایش كارآیی و بهره وری شامل اهداف زیر است: 

- ایجاد هماهنگی بین «انسان، ماشین و محیط كار» و بین «انسان و فن آوری» از طریق متناسب كردن ابزار، تجهیزات و فعالیتهای كاری با خصوصیات، ظرفیت و قابلیت های انسان (به عنوان ركن اصلی سیستم).

- طراحی كار (Work Design)، وظیفه شغلی (Job/Task Design) و روش بهینة انجام كار، با در دسترس قرار دادن راهنماها، توصیه ها و دستورالعمل های مناسب جهت رسیدن به نتایج مورد انتظار سیستم بدون تجاوز در درونداد،‌ بدون خطا، بدون خسارت و آسیب به فرد درگیر كار و دیگران.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان: (Task Analysis)

آموزشی:

به عنوان اعضاء هیات علمی در آموزش این رشته در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و آموزش عمومی

پژوهشی:

به عنوان دستیار پزوهشی در پروژه های تحقیقاتی

خدماتی:

در مراكز صنعتی،‌ كارخانجات، سازمانها و محیط زندگی به عنوان نیروی متخصص آموزش دیده در راستای طراحی كار، طراحی وسائل كار و زندگی، طراحی ایستگاه كار و ارتقاء ایمنی و سلامتی منابع انسانی وظایف حرفه ای خود را به عهده خواهند داشت.