رعایت اصول بهداشت حرفه ای در محیط کار تضمین سلامتی شماست

برنامه های خاص

برنامه بقا (بهداشت قالی بافان ایران)

 

با توجه به اهميت قالي بافي و شناخت مردم جهان از اين هنر زيبا و به منظور بهبود شرایط بهداشتي محيط كار قالي بافان، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي طرحي به نام طرح بقايا بهداشت قالي بافان را به اجرا در آورده است.
هدف ازاين طرح تامين سلامت قالي بافان و بهسازي محيط كار آنان میباشد. در اين برنامه بايد براي كليه قالي بافان تحت پوشش پرونده بهداشتي تشكيل داده شود و معاينات لازم توسط پزشك دوره ديده طب كار با همكاري كارشناس بهداشت حرفه اي انجام شود.

پس از انجام معاينات اگر قالي باف توانائي انجام كار مورد نظر را داشت كارگاه قالي بافي او بوسيله بهورز و يا كارشناس بهداشت حرفه اي مورد بازديد قرار مي گيرد و آموزشهاي بهداشتی لازم در مورد قالي بافي به او داده می شود و با توجه به وجود نواقص بهداشتي جهت اخذ وام به جهاد كشاورزي معرفي گردد كه پس از اخذ وام بايد نوسازي يا بهسازي كارگاه خود را مطابق با توصيه هاي كارشناس بهداشت حرفه اي انجام دهد

 

 

 

 

برنامه بهداشت کشاورزی

 

 

باتوجه به افزايش بي رويه جمعيت و پيش بيني هاي انجام شده درخصوص رسيدن جمعيت دنيا به مرز 15ميليارد نفر تا سال 2020 ميلادي، ضروريست نسبت به تامين انرژي و غذا براي آنها فكري شود. و از آنجائي كه غذا و انرژي از محصولات كشاورزي و دامي و فرآورده هاي آنها تامين مي گردد لازم است اولاً خود كشاورزان از سلامت كامل برخوردار بوده و از طرفي ديگر محصولات غذائي سالم و بهداشتي به جامعه عرضه كنند.


براي دست يافتن به توسعه پايدار در زيربخش های كشاورزي بايد به وضعيت بهداشتي و رفاهي كشاورزان توجه كافي شود و همزمان با رشد كشاورزي، حفاظت از كشاورزان در برابر خطرات محيط كار افزايش يابد و در سطوح ملي و بين المللي، بهداشت حرفه اي كشاورزان مورد توجه قرارگيرد. به منظور حفظ كشاورزان در برابر مخاطرات محيط كار، اولين قدم شناخت اين مخاطرات و عوارضي است كه ممكن است سلامتي كشاورزان را تهديدكند.

 

 

 

 

برنامه ملی نمایه ایمنی شیمیایی

 

در عصر کنونی، کاربرد مواد شیمیایی در زندگی روزمره عموم مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه سبب شده تا جزء لاینفک چرخه حیات بشری و توسعه بشمار آید. بطوریکه سالیانه ميليون ها تن مواد شيميايي در صنعت و 50.000 تن آفت كش در بخش كشاورزي استفاده میشود. تنوع این مواد با پایه طبیعی و مصنوعی، افزایش روزافزون موادشیمیایی با فرمولاسیون جدید، پیشگیری و کنترل اثرات سوء این مواد را بر محیط و انسان دشوار ساخته است.


لذا در مدیریت مواد شیمیایی اطلاعات پایه و اساسی وضعیت موجود در این زمینه نقش اساسی دارد و بر این اساس نمایه ایمنی شيميايي که نشان دهنده وضعيت موجود و نيازهاي آينده و مديريت جامع مواد شيميايي و پيشگيري از خطرات و حوادث شيميايي است و شامل اطلاعاتي در باره نوع، مقادير توليد مواد شيميايي، فرموله نمودن واردات، حمل و نقل، استفاده و انهدام و الويت مربوطه میباشد و مرجعی از مدارک جامع و سیستماتیک در یک کشور است و مورد تصدیق تمامی بخشهای ذیربط میباشد بایستی تهیه شود.

به این ترتیب در اجلاس دبي فوريه 2006 بهمن 84، ايرا ن و 120 كشور جهان متعهد به استقرار مديريت جامع مواد شيميايي و تهیه نمایه ملی ایمنی شیمیایی گردیده اند. ابتدا در هر استان با نظارت و راهبری استانداری توسط ارگانهای درگیر و پیگیری معاونت بهداشتی "نمایه شیمیایی استان" تهیه میشود.

 

 

 

 

برچسب گذاری مواد شیمیایی

 

با توجه به رشد تولید مواد شیمیایی در جهان قریب به بیست میلیون ترکیب شیمیایی تاکنون ساخته شده است از این میان تنها تعداد معدودی شناخته شده و اطلاعات آنها در دسترس میباشد. سالانه 5 ميليون نفر بر اثر مرگ و مير ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي و بحران هاي شيميايي در سراسر دنيا از بين مي روند. بحرانها و حوادث شیمیایی ناشی از عدم آگاهی از برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) در خصوص نحوه مصرف، حمل و نقل، انبارداری و ... رخ میدهد.برای آگاهی و شناسایی مواد شیمیایی، تأمین کنندگان مواد شیمیایی می بایست اطلاعاتی شامل نام مواد، خطرات، حمل و نقل، انبارداری، کمک های اولیه، وسایل حفاظت فردی و اطلاعات عمومی شامل: وزن خالص، وزن با ظرف، نام شرکت تولید کننده، آدرس و شماره تلفن را در جهت استفاده صحیح و بیخطر مصرف کننده تهیه و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند که این اطلاعات در برگه اطلاعات ایمنی مواد  (MSDS)بطور کامل و خلاصه بصورت برچسب روی ظروف مواد شیمیایی ارائه می گردد. کلیه ظروف مواد شیمیایی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ باید دارای برچسب باشد تا به عموم افرادی که با آن سر و کار دارند آگاهی دهد که محتوی ظرف چیست؟ و چه خطراتی دارد؟

برچسب گذاری استفاده مطمئن و بیخطر از مواد شیمیایی می باشد و به عنوان اولین و ساده ترین راه شناخت مواد شیمیایی توصیه شده است. ارائه اطلاعات ایمنی و بهداشتی مواد شیمیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بطوریکه دسترسی سریع به این اطلاعات به نحو چشمگیری از وقوع و گسترش حوادث شیمیایی خواهد کاست.

 

بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

 

كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر، تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن می باشد.

مشاغل سخت و زیان آور "گروه ب" ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و امکان حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری آنها با شرایط فعلی ممکن نیست ولی در مشاغل سخت و زیان آور "گروه الف" می توان با بكار گيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را كاهش داد و  يا بکلی حذف نمود


كارفرمايان كليه كارگاهها مشمول قانون تامين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب، نسبت به ايمن سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آیین نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.


كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تامين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي وروحي اقدام نمايند، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند.

Initiates file downloadفلوچارت مشاغل سخت و زیان آور

طرح تشدید بازرسی و نظارت بر کارگاهها

 

 


 

 

 

 

سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند

 

بسیاری ازعوامل اجرايي پسماند از اقشاری هستند كه در پايين ترين پله نردبان طبقات اجتماعی قرارمی گیرند و بدلیل انجام کارهای سخت وبا عوامل مخاطره آمیز در معرض انواع بیماریها وحوادث قرار دارند. بر این اساس شرعا وعرفا بایستی به ايمني و بهداشت اين افراد توجه زیادی نمود. در زندگی قرن بیست و یکم بشر در فعالیت های مختلف از فعالیتهای عادی گرفته تا فعالیتهای اداری، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی درمانی دائما در حال تولید زباله هایی با تركيبی متنوع خطرناک، عفونت زا وحتی نامشخص است.

حال این زباله تولید، جمع آوری، حمل، بازیافت، پردازش و دفع می گردد و سلامتی افرادی که با این زباله ها سروکار دارند مورد تهدید قرار می گیرد .

براي تامین سلامت عوامل اجرایی پسماندها برنامه کشوری در نظر گرفته شده که سرلوحه ان دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندهاست.


در هر کارگاه یا واحد شغلی ممكن است يك يا چند و يا اينكه تمامي انواع پسماندهاي عادي، پزشكي (بيمارستاني)، ويژه، كشاورزي و صنعتي  وجود داشته باشد كه عوامل اجرايي پسماند در اين واحدها در مراحل مختلف جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع  هر يك از اين پسماندها در معرض انواع مخاطرات تهديد كننده سلامتي هستند و مديريت اجرايي وظیفه سنگین کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت این گروه کثیر شاغلین رابرعهده دارند.

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پسماندها

برنامه عملیاتی سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند