مراقبت بيماري سياه سرفه
بیماری سیاه سرفه که به دلیل پوشش بالای ایمنسازی در بسیاری از کشورها رو به کاهش نهاده بود درسال های اخیرگروه های سنی بالاتر را در معرض ابتلا قرارداده است .
بنابه عقیده سازمان بهداشت جهانی حتی در کشورهایی که دارای پوشش بالای این واکسن می باشند لازم است که مراقبت این بیماری را با شدت بیشتری انجام دهند.
بیماری سیاه سرفه که عامل آن میکروبی به نام برده تلاپرتوسیس می باشد یکی از عوامل اصلي مرگ و میر و عوارض در دوران شیر خواری و کودکی می باشد هنوز هم در کشورهای در حال توسعه این بیماری شایع است و یکی از مهم ترین بیماری های کشنده و قابل پیشگیری با واکسن را شامل می شود.
هر ساله حدود پنجاه میلیون ابتلا و سیصد هزار مرگ و میر در اثر این بیماری در جهان اتفاق می افتد میزان مرگ و میر شیر خواران در کشورهای درحال توسعه به 4% نیز می رسد.
علی رغم اثرا قابل توجه و اکسیناسیون درپیشگیری از بروز بیماری ، ایمنسازی اثر محدودی بر حذف گردش باکتری سیاه سرفه حتی در کشورهای با پوشش بالای واکسیناسیون داشته است در سال های دهه 1990 تغییرات اپیدمیولوژیک قابل توجه در بروز بیماری و افزایش قابل ملاحظه موارد در کودکان سنین مدرسه که با واکسن آسلولار (ep) ویا واکسن (wp) واکسینه شده بودند در نوجوانان وبالغین گزارش گردید.
تشخیص آزمایشگاهی:
کشت هنوز هم استادارد طلائی برای تشخیص آزمایشگاهی است . اختصاصی بودن آن 100% است . کشت بستگی به نمونه برداری مناسب ، مدت زمان شیوع سرفه و سن بیمار دارد، در بالغین احتمال کشت مثبت کمتر است. نمونه نازوفارنژیال باید توسط آسپیراسیون و یا سواب داکرون انجام شود . از آنجا که تشخیص سیاه سرفه نیاز به محیط کشت اختصاصی دارد. لازم است پرسنل آزمایشگاه نسبت به این مسئله آگاهی کامل داشته باشند . نمونه ها باید در محیط تانسپورت مخصوص (Ragan-lawe) و بطور صحیح به آزمایشگاه انتقال داده شوند. معمولاً باکتری بعد از 4-3 روز رشد می نماید ولی کشت را نمی توان زودتر از 10 روز منفی تلقی کرد کشت منفی تشخیص سیاه سرفه را رد نمی کند کشت در موارد زیر می تواند منفی کاذب باشد: سابقه واکسیناسیون قبلی سیاه سرفه ، شروع درمان آنتی بیوتیک و گرفتن نمونه بیش از سه هفته از آغاز سرفه .
مراقبت بعد از تماس بيماري

تمامی افرادی که در تماس نزدیک با فرد بیمار (افراد خانواده ، مهد کودک و همبازی ها)بوده اندباید:
1- به مدت 14 روز اریترومایسین و یا سایر دارو های مناسب را دریافت نمایند .
2- در صورتی که سن این افراد کمتر از 7 سال باشد و از نوبت سوم واکسن آنها بیش از 6 ماه گذشته باشد باید نوبت چهارم را دریافت نمایند و اگر کمتر از 4 دز واکسن سیاه سرفه را دریافت نموده و یا بیشتر از سه سال از دز چهارم آنها گذشته باشد لازم است دوره واکسیناسیون را کامل نموده و یا نوبت یادآوردریافت نمایند.
3- در بالغینی که در تماس بیمارستانی با فرد بیمار قرار گرفته اند می توان شروع اریترومایسین را تا زمان شروع اولین علائم تنفسی به تعویق انداخت و نیز در این افراد می توان بجای اریترومایسین از آزیترو مایسین استفاده نمود.
4- در پرسنل بیمارستانی با شکایت سرفه حتی اگر سابقه تماس مشخص با بیمار سیاه سرفه را ذکر ننمایند. لازم است مورد بررسی قرار گیرند.
5- تمامی افراد در تماس با بیمار به مدت 21 روز بعد از تماس از جهت شکایات تنفسی پیگیری شوند.
6- تمامی موارد تماس باید تا 5 روز بعد از کموپرو فیلاکسی مناسب و یا در موارد بدون درمان تا 21 روز، از حضور در مهد کودک ها ، مدارس و بیمارستانها خود داری نمایند.استفاده از ماسک تنفسی در این دوره به تنهایی ایجاد حفاظت از انتقال بیماری نمی نماید.
تعریف مورد بیماری
تعریف بالینی
هر موردی که طبق نظر پزشک از لحاظ بالینی به عفونت سیاه سرفه مشکوک باشد. و یا هر فردی که حداقل دو هفته سرفه همراه با حداقل یکی از علائم زیر را داشته باشد.
حملات سرفه قطاری
Whoop هنگام دم
استفراغ بعد از حمله سرفه
طرح طبقه بندی موارد
مورد بالینی
موردی که معیارهای بالینی را داشته باشد ولی اثبات آزمایشگاهی نداشته باشد.
مورد قطعی
موردی که معیارهای بالینی را داشته باشد و از ننظر آزمایشگاهی نیز تایید شود.
پزشكان وپيراپزشكان محترم
با گزارش فوري موارد مشكوك به بيماري سياه سرفه در جلوگيري از انتشار بيماري مشاركت فرماييد
نمونه برداري و آزمايش pcr وكشت ميكروب بطور رايگان توسط پرسنل مراكز بهداشت وانستيتو پاستورجهت تاييد آزمايشگاهي بيماري صورت مي پذيرد .شما همكاران محترم مي توانيد جهت تاييد تشخيص خود بيماران مشكوك را به مراكز بهداشت شهرستانهاي محل خدمت گزارش نماييدتلفن پيام گير ستاد پيشگيري ومبارزه با بيماريهاي مركز بهداشت استان 03517247080 ) نيز بطور شبانه روزي آماده دريافت گزارشات شما مي باشد