تب مالت

تعریف: بروسلوز بیماری عفونی ناشی از باکتریهایی است که به احترام David Bruce ، کاشف اولیه ارگانیسم از طحال سربازان انگیسی تلف شده در جزیره مالت در سال 1887 ، اکنون بروسلا نامیده می شوند ، که از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان ( زئونوز ) می باشد .
عامل بیماری :
چهار نوع بروسلا بعنوان عامل اکثر عفونتهای تب مالت در انسان تشخیص داده میشود .
 بروسلاملی تنسیس که در ارتباط با بز وگوسفند است .
 بروسلا آبورتوس که در ارتباط با گاو می باشد .
 بروسلا کانیس که در ارتباط با سگ می باشد .
 بروسلا سوئیس که در ارتباط با خوک می باشد .
که مورد 1و2 در ایران از شیوع بیشتری برخوردار است
دوره کمون :
وقتی برخورد با منبع عفونت مستمر باشد ، چه از راه نوشیدن شیرخام و یا تماس شغلی ، تعیین دوره نهفتگی مشکل خواهد بود ولی عموما بین 1 تا 3 هفته می باشد
علائم بیماری :
نوع حا د : لرز ناگهانی ، درد عمومی به خصوص در پشت ، تعریق ، از دست دادن اشتهاء
نوع تحت حاد : شکایت اصلی ضعف و خستگی می باشد ولی اغلب حالت تب دار اولیه وجود ندارد و آغاز آن بی سر وصدا می باشد ولی گاهی به دنبال مرحله تب دار حاد شروع می شود .
مزمن : اگر از زمان تشخیص یکسال بگذرد و فرد هنوز مبتلا باشد مزمن گفته می شود.
راههای انتقال :

1 - تماس مستقيم
از راه ملتحمه چشم، از طریق تماس خراش ها و جراحات پوست با ترشحات ، مواد دفعی ، و یا بافت های حیوانات آلوده یا اشیاء آغشته به ترشحات عفونی
2 - مصرف مواد حاوی باکتری بروسلا (شیر خام فرآورده های لبنی آلوده )
3 - انتقال تنفسي (از طریق استنشاق ذرات عفونی معلق در آغل و اصطبل و آزمایشگاه )
4 - انتقال انسان به انسان بسیار نادر است .
تلقیح مصنوعی ، واکسیناسیون و نمونه برداری از خون در برنامه های خون گیری
راههای پیشگیری از بیماری :
خودداری از مصرف مواد لبنی مشکوک مانند : شیرخام ، پنیر تازه ، خامه و سرشیر غیر پاستوریزه
عدم تماس مستقیم با دامهای آلوده به بیماری تب مالت
توصيه ها
درمان تك دارويي بجز ماه اول وآخر حاملگي توصيه نمي شود.
- حداقل دوره درمان 8 هفته
- ريفامپين باعث بي اثر شدن قرصهاي كنتراسپتيو مي شود.
نتيجه درمان
بررسي آزمايشگاهي باضافه علائم باليني و خصوصا تيتر 2ME در ميزان پاسخ به درمان تعيين كننده است