گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

قبولی ارزشمند و شایسته جناب آقای مرتضی محمدزاده  در مقطع دکترا رشته آمار زیستی و  جناب آقای حسن سعادتی در مقطع دکترا اپیدمیولوژی را  تبریک عرض  نموده  و از خداوند منان سعادتمندی و توفیق روزافزون برایشان مسئلت می نمائیم