Initiates file downloadتصویب تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 در شورای آموزشی دانشگاه ، جهت کسب اطلاعات بیشترکلیک نمایید.

دعوت از دانشجویان جهت شرکت در نمایشگاه کتاب استانی از تاریخ 95/12/1 لغایت 95/12/7

ضرورت انجام پایش آنلاین سلامت روان دانشجویان حداکثر 95/12/10

حضور اعضاء محترم بورد ارگونومی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه اسفند ماه مورخ 1394/12/4 و 1394/12/5 در دانشکده بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد جهت بازدید دوره ای گروه ارگونومی