سرطان ریه

 

 

سرطان کبد رشد سرطانی سلول‌های کبد می‌باشد که به صورت یک توده در قسمت فوقانی راست شکم و با علائم عمومی مانند زردی و ضعف خود را نشان می‌دهد.

شیوع و پیش آگهی

این سرطان در مردان شایعتر است. البته بسیاری از اوقات سرطان سایر نقاط بدن نیز به کبد متاستاز می‌دهند.

انواع

سرطان اولیه کبد، در سلول های کبد آغاز می شود و به انواع مختلف و بر اساس نوع سلول سرطانی تقسیم می شوند. منشا این نوع سرطان سلول‌های مختلفی از بافت کبد می‌تواند باشد. اگر بدخیم باشند:

  • سلول‌های کبدی Hepatocellular carcinoma کارسینوم هپاتوسلولار از رایج ترین شکل سرطان کبد اولیه است. که در سلولهای کبدی شروع می شود .
  • سلول‌های سیستم صفراوی Cholangiocarcinoma کلانژیو کارسینوم در مجاری صفراوی لوله مانند در داخل کبد شروع می شود. این نوع سرطان , سرطان مجاری صفراوی نامیده می شود.

به تومور خوش خیم با منشا سلول‌های سیستم صفراوی کلانژیوما گفته می‌شود. تومورهای ناشایع دیگری نیز بصورت اولیه در کبد بروز می‌کنند مثلاً همانژیواندوتلیوما که به توموری بدخیم با منشا سلولهای اندوتلیومی عروق کبدی گفته می‌شود. هپاتوبلاستوما توموری بسیار بدخیم است که در اطفال مشاهده می‌شود. آنژیوسارکوم یا همانژیوسارکوم در رگهای خونی کبد شروع می شود و بسیار سریع رشد می کند.

 

 

 

علائم

کارسینوم هپاتوسلولار: توده شکمی، درد شکم و پشت، تهوع، کم خونی، زردی، خارش، کاهش وزن و تب.

کلانژیوکارسینوما: تعریق، زردی، درد شکمی، کاهش وزن و بزرگی کبد.

 

 

 

علل

علل مختلفی مانند هپاتیت C، هپاتیت مزمن، سیروز، سم قارچی آفلاتوکسین، چاقی ، بیماری ذخیره‌ای آهن ، مصرف بیش از حد الکل و تریزومی ۱۸ می‌توانند زمینه بروز این سرطان را فراهم سازند.

 

 

درمان

بستگی به نوع، مرحله و درجه بدخیمی دارد ولی ترکیبی از جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی است.

هپاتوسلولار کارسینوما: برداشتن بخشی از کبد، پیوند کبد، کرایوابلیژن (تخریب تومور با سرما)، کموامبولیزیشن (تزریق مستقیم داروی ضدسرطان از طریق عروق کبدی به تومور)، رادیوتراپی، داروهایی مانند Sorafenib، رادیوفریکوئنسی ابلیژن (تخریب تومور با امواج رادیویی) و...

کلانژیوکارسینوما: براکی تراپی (قراردادن منشا رادیوتراپی در داخل کبد)، پیوند کبد، فتودینامیک تراپی، رادیوتراپی.

هپاتوبلاستوما: شیمی درمانی شامل داروهایی مانند وین کریستین، سیکلوفسفامید و دوکسورابیسین، رادیوتراپی، پیوند کبد و برداشتن بخشی از کبد با جراحی

جراحی

جراحی گزینۀ درمانی افرادی است که سرطان کبدشان در مرحلۀ اولیه است. معمولاً جراح، کل کبد یا بخشی از آن را که به سرطان مبتلا شده است خارج می‌کند. اگر کبد خارج شود در این‌صورت کبد بیمار با بافت کبد سالم یک اهداکننده جایگزین می‌شود.

 

کلیه مطالب از سایت ویکی پدیا گرفته شده است به آدرس

fa.wikipedia.org

 

منابع

 

 

برای دانلود مقاله شماره مقاله را در آخر صفحه کلیک نمائید

 

1.      31-Exome-sequencing-of-synchronously-resected-primary-colorectal-cancer-and-colorectal-liver-metastases-to-identify-novel-response-biomarkers-and-drug

2.      77-Patient-satisfaction-at-Cardiff-Liver-Unit-Improving-the-standard-of-tertiary-based-cancer-care_2014_European-Journal-of-Surgical-Oncology-EJSO-

3.      107-High-NQO1-expression-in-primary-colorectal-cancer-predicts-chemoresistance-in-colorectal-liver-metastases_2014_European-Journal-of-Surgical-Oncolo

4.      372-Reverse-treatment-for-patients-with-colorectal-cancer-and-synchronous-liver-metastasis_2014_European-Journal-of-Surgical-Oncology-EJSO-

5.      645-Targeting-TGF-Regulated-Telomerase-A-Novel-Therapeutic-Approach-for-Liver-and-Gastrointestinal-Cancers_2014_Gastroenterology

6.      Adjuvant-Chemotherapy-With-or-Without-Pelvic-Radiotherapy-After-Simultaneous-Surgical-Resection-of-Rectal-Cancer-With-Liver-Metastases-Analysis-of-Pro

7.      Advances-in-neoadjuvant-therapy-for-colorectal-cancer-with-liver-metastases_2008_Cancer-Treatment-Reviews

8.      AFP-alpha-fetoprotein-Who-are-you-in-gastrology-_2015_Cancer-Letters

9.      Aggregated-colon-cancer-cells-have-a-higher-metastatic-efficiency-in-the-liver-compared-with-nonaggregated-cells-an-experimental-study_2003_Journal-of

10.  A-multiple-microwave-ablation-strategy-in-patients-with-initially-unresectable-colorectal-cancer-liver-metastases-A-safety-and-feasibility-study-of-a-

11.  Analysis-of-fecal-microbiota-organic-acids-and-plasma-lipids-in-hepatic-cancer-patients-with-or-without-liver-cirrhosis_2013_Clinical-Nutrition

12.  An-attempt-to-clarify-indications-for-hepatectomy-for-liver-metastases-from-breast-cancer_2003_The-American-Journal-of-Surgery

13.  A-Pilot-Case-Cohort-Study-of-Liver-and-Pancreatic-Cancers-in-Poultry-Workers_2011_Annals-of-Epidemiology

14.  A-pilot-study-of-accelerated-preoperative-hyperfractionated-pelvic-irradiation-with-or-without-low-dose-preoperative-prophylactic-liver-irradiation-in

15.  Arsenic-levels-in-drinking-water-and-mortality-of-liver-cancer-in-Taiwan_2013_Journal-of-Hazardous-Materials

16.  Artificial-neural-networks-and-decision-tree-model-analysis-of-liver-cancer-proteomes_2007_Biochemical-and-Biophysical-Research-Communications

17.  Association-of-Coffee-Intake-With-Reduced-Incidence-of-Liver-Cancer-and-Death-From-Chronic-Liver-Disease-in-the-US-Multiethnic-Cohort_2015_Gastroenter

18.  Barcelona-Clinic-Liver-Cancer-staging-and-the-net-benefit-of-liver-resection-for-patients-with-hepatocellular-carcinoma-a-multicentre-cohort-study_201

19.  Biopsy-of-liver-metastasis-for-women-with-breast-cancer-Impact-on-survival_2012_The-Breast

20.  Cancer-risks-among-the-users-of-ergot-derived-dopamine-agonists-for-Parkinson-s-disease-a-nationwide-population-based-survey_2015_Parkinsonism-Related

21.  Chemotherapy-Induced-Splenic-Volume-Increase-Is-Independently-Associated-with-Major-Complications-after-Hepatic-Resection-for-Metastatic-Colorectal-Ca

22.  Coffee-Consumption-and-Risk-of-Liver-Cancer-A-Meta-Analysis_2007_Gastroenterology

23.  Colorectal-cancer-metastases-affect-the-biochemical-characteristics-of-the-human-liver-adrenoceptor-G-protein-adenylate-cyclase-system_2006_Biochimica

24.  Comparison-of-the-grade-evaluated-by-Liver-damage-of-Liver-Cancer-Study-Group-of-Japan-and-Child-Pugh-classification-in-patients-with-hepatocellular-c

25.  Construction-of-MiRNA-Eukaryotic-Expression-Vector-and-its-Stable-Expression-in-Human-Liver-Cancer-Cells_2011_Procedia-Environmental-Sciences

26.  Contradictory-functions-of-NF-B-in-liver-physiology-and-cancer_2008_Cancer-Letters

27.  Contrast-Enhanced-Intraoperative-Ultrasonography-During-Hepatectomies-for-Colorectal-Cancer-Liver-Metastases_2005_Journal-of-Gastrointestinal-Surgery

28.  Control-of-hepatocellular-carcinoma-through-Hepatitis-B-vaccination-in-areas-of-high-endemicity-Perspectives-for-global-liver-cancer-prevention_2009_C

29.  C-reactive-protein-in-liver-cancer-surgery_2008_European-Journal-of-Surgical-Oncology-EJSO-

30.  Deleted-in-liver-cancer-1-DLC-1-A-tumor-suppressor-not-just-for-liver_2008_The-International-Journal-of-Biochemistry-Cell-Biology

31.  De-Novo-Malignancies-After-Liver-Transplantation-Incidence-Comparison-With-the-Korean-Cancer-Registry_2012_Transplantation-Proceedings

32.  Development-of-HDD-kit-for-preparation-of-liver-cancer-therapeutic-agent-Re-188-HDD-lipiodol_2014_Nuclear-Medicine-and-Biology

33.  Does-radiation-cause-liver-cancer-Comparison-of-radiation-effects-in-atomic-bomb-survivors-and-other-populations_2002_International-Congress-Series

34.  Epidemiology-of-viral-hepatitis-infections-in-an-area-of-southern-Italy-with-high-incidence-rates-of-liver-cancer_2008_European-Journal-of-Cancer

35.  Equivalent-survival-in-patients-with-and-without-steatosis-undergoing-resection-for-colorectal-liver-metastases-following-pre-operative-chemotherapy_2

36.  Evaluation-of-the-prognostic-value-of-Okuda-Cancer-of-the-Liver-Italian-Program-and-Japan-Integrated-Staging-systems-for-hepatocellular-carcinoma-pati

37.  Evaluation-of-the-safety-and-efficacy-of-simultaneous-resection-of-primary-colorectal-cancer-and-synchronous-colorectal-liver-metastases_2014_Surgery

38.  Exam-2-Association-of-Coffee-Intake-With-Reduced-Incidence-of-Liver-Cancer-and-Death-From-Chronic-Liver-Disease-in-the-US-Multiethnic-Cohort_2015_Gast

39.  Factors-associated-with-treatment-failure-of-percutaneous-catheter-drainage-for-pyogenic-liver-abscess-in-patients-with-hepatobiliary-pancreatic-cance

40.  Focus-on-gastrointestinal-and-liver-cancers_2013_Seminars-in-Cancer-Biology

41.  Frameless-single-session-robotic-radiosurgery-of-liver-metastases-in-colorectal-cancer-patients_2010_European-Journal-of-Cancer

42.  FRI-05-Palliative-surgery-in-liver-metastases-from-breast-cancer-Is-there-evidence-An-overview_2013_Digestive-and-Liver-Disease

43.  Hybrid-Multi-layered-GMDH-type-Neural-Network-Using-Principal-Component-Regression-Analysis-and-its-Application-to-Medical-Image-Diagnosis-of-Liver-Ca

44.  Impact-of-18F-FDG-PET-CT-on-therapeutic-decisions-in-patients-with-colorectal-cancer-and-liver-metastases_2013_Clinical-Imaging

45.  Important-prognostic-factors-for-the-long-term-survival-of-subjects-with-primary-liver-cancer-in-Taiwan-A-hyperendemic-area_2007_European-Journal-of-C

46.  Incidence-of-synchronous-liver-metastases-in-patients-with-colorectal-cancer-in-relationship-to-clinico-pathologic-characteristics-Results-of-a-German

47.  Initial-experience-with-repetitive-transarterial-chemoembolization-TACE-as-a-third-line-treatment-of-ovarian-cancer-metastasis-to-the-liver-Indication

48.  Integration-of-neoadjuvant-and-adjuvant-chemotherapy-in-patients-with-resectable-liver-metastases-from-colorectal-cancer_2009_Cancer-Treatment-Reviews

49.  In-vitro-and-in-vivo-inhibition-of-liver-cancer-cells-by-1-25-dihydroxyvitamin-D3_2000_Cancer-Letters

50.  Isolated-hepatic-perfusion-with-oxaliplatin-combined-with-100-mg-melphalan-in-patients-with-metastases-confined-to-the-liver-A-phase-I-study_2014_Euro

51.  Lipiodol-solution-of-a-lipophilic-agent-188Re-TDD-for-the-treatment-of-liver-cancer_2001_Nuclear-Medicine-and-Biology

52.  Liver-and-gallbladder-cancer-in-immigrants-to-Sweden_2010_European-Journal-of-Cancer

53.  Liver-cancer-Descriptive-epidemiology-and-risk-factors-other-than-HBV-and-HCV-infection_2009_Cancer-Letters

54.  Liver-cancer-in-European-children-Incidence-and-survival-1978-1997-Report-from-the-Automated-Childhood-Cancer-Information-System-project_2006_European

55.  Liver-failure-in-patients-treated-with-chemotherapy-for-colorectal-liver-metastases-Role-of-chronic-disease-scores-in-patients-undergoing-major-liver-

56.  Liver-function-tests-may-be-useful-tools-for-advanced-cancer-patient-care-A-preliminary-single-center-result_2014_The-Kaohsiung-Journal-of-Medical-Sci

57.  Liver-resection-and-local-ablation-of-breast-cancer-liver-metastases-A-systematic-review_2011_European-Journal-of-Surgical-Oncology-EJSO-

58.  Local-geographic-variation-in-chronic-liver-disease-and-hepatocellular-carcinoma-contributions-of-socioeconomic-deprivation-alcohol-retail-outlets-and

59.  Long-Term-Outcome-of-Surgical-Treatment-for-Non-Small-Cell-Lung-Cancer-With-Comorbid-Liver-Cirrhosis_2007_The-Annals-of-Thoracic-Surgery

60.  Mechanisms-of-HCV-induced-liver-cancer-What-did-we-learn-from-in-vitro-and-animal-studies-_2014_Cancer-Letters

61.  Microarray-analysis-of-microRNA-expression-in-liver-cancer-tissues-and-normal-control_2013_Gene

62.  Microbiome-Obesity-Liver-Cancer-Interaction-Senescence-of-Hepatic-Stellate-Cells-and-Bile-Acids-Play-New-Roles_2014_Gastroenterology

63.  Modern-insights-into-hepatic-arterial-infusion-for-liver-metastases-from-colorectal-cancer_2011_European-Journal-of-Cancer

64.  Modulation-of-liver-X-receptor-signaling-as-a-prevention-and-therapy-for-colon-cancer_2011_Medical-Hypotheses

65.  NAFLD-leads-to-liver-cancer-Do-we-have-sufficient-evidence-_2014_Cancer-Letters

66.  Old-drug-new-trick-Repurposing-metformin-for-gynecologic-cancers-_2014_Gynecologic-Oncology

67.  P64-THE-ULTRACONSERVED-NON-CODING-RNA-UC-158-IS-DOWNSTREAM-OF-THE-WNT-b-CATENIN-PATHWAY-IN-LIVER-CANCERS_2014_Journal-of-Hepatology

68.  P78-TRAIL-SECRETING-MESENCHYMAL-STEM-CELLS-PROMOTE-APOPTOSIS-IN-HEAT-SHOCK-TREATED-LIVER-CANCER-CELLS-AND-INHIBIT-TUMOR-GROWTH-IN-NUDE-MICE_2014_Journ

69.  P89-HEAT-SHOCK-FACTOR-1-HSF1-IS-DOWNREGULATED-IN-RADIOFREQUENCY-ABLATED-MICE-WITH-SECONDARY-LIVER-CANCER-PRETREATED-WITH-NANOLIPOSOMAL-shRNA-HSF1_2014

70.  P675-RISK-PREDICTORS-FOR-LIVER-CANCER-AND-CIRRHOSIS-AMONG-CHRONIC-HEPATITIS-B-PATIENTS-WITH-UNDETECTABLE-HEPATITIS-B-VIRAL-LOADS_2014_Journal-of-Hepat

71.  P964-MICROWAVE-ABLATION-OF-LIVER-METASTASES-FROM-COLORECTAL-CANCER-USING-A-NEW-DEVICE-PRELIMINARY-RESULTS_2014_Journal-of-Hepatology

72.  Patient-experiences-following-liver-transplantation-due-to-liver-metastases-from-colorectal-cancer_2013_European-Journal-of-Oncology-Nursing

73.  PG-7-1-Liver-First-Approach-in-synchronous-liver-metastases-from-colorectal-cancer_2014_European-Journal-of-Cancer

74.  Poor-results-for-everolimus-in-patients-with-liver-cancer_2014_The-Lancet-Oncology

75.  Portal-venous-gas-following-chemotherapy-for-colorectal-cancer-liver-metastasis_2009_European-Journal-of-Surgical-Oncology-EJSO-

76.  Preoperative-Chemotherapy-and-the-Risk-of-Hepatotoxicity-and-Morbidity-after-Liver-Resection-for-Metastatic-Colorectal-Cancer-A-Single-Institution-Exp

77.  Pre-retrieval-reperfusion-decreases-cancer-recurrence-after-rat-ischemic-liver-graft-transplantation_2014_Journal-of-Hepatology

78.  Prevention-of-liver-metastasis-of-human-colon-cancer-by-selective-matrix-metalloproteinase-inhibitor-MMI-166_2002_Cancer-Letters

79.  Primary-hepatocellular-cancer-in-the-explanted-liver-Outcome-of-transplantation-and-risk-factors-for-HCC-recurrence_2007_European-Journal-of-Surgical-

80.  Prognostic-models-for-outcome-following-liver-resection-for-colorectal-cancer-metastases-A-systematic-review_2012_European-Journal-of-Surgical-Oncolog

81.  Proposal-of-computer-aided-detection-system-for-three-dimensional-CT-images-of-liver-cancer_2005_International-Congress-Series

82.  Prospective-Longitudinal-Assessment-of-Quality-of-Life-for-Liver-Cancer-Patients-Treated-With-Stereotactic-Body-Radiation-Therapy_2014_International-J

83.  Quality-of-life-as-a-predictor-of-cancer-survival-among-Chinese-liver-and-lung-cancer-patients_2007_European-Journal-of-Cancer

84.  Relationship-Between-Transferrin-Iron-Saturation-Alcohol-Consumption-and-the-Incidence-of-Cirrhosis-and-Liver-Cancer_2007_Clinical-Gastroenterology-an

85.  Resection-of-liver-metastases-from-breast-cancer-Towards-a-management-guideline_2011_International-Journal-of-Surgery

86.  Review-of-outcomes-of-primary-liver-cancers-in-children-Our-institutional-experience-with-resection-and-transplantation_2010_Surgery

87.  Sa1692-BVES-Is-Critical-for-Crowding-Induced-Cancer-Cell-Extrusion-in-Liver-Cancer-Metastasis_2014_Gastroenterology

88.  Sex-hormones-and-liver-cancer_2002_Molecular-and-Cellular-Endocrinology

89.  Simultaneous-lung-resection-via-a-transdiaphragmatic-approach-in-patients-undergoing-liver-resection-for-synchronous-liver-and-lung-metastases_2014_Su

90.  Simultaneous-Resection-for-Rectal-Cancer-with-Synchronous-Liver-Metastasis-Is-a-Safe-Procedure_2014_The-American-Journal-of-Surgery

91.  Surgical-Menopause-and-the-Increased-Risk-of-Non-Alcoholic-Fatty-Liver-Disease-in-Patients-with-Endometrial-Hyperplasia-and-Cancer_2015_Fertility-and-

92.  Surgical-treatment-of-liver-metastases-of-colorectal-cancer-Strategies-and-controversies-in-2006_2006_European-Journal-of-Surgical-Oncology-EJSO-

93.  Survival-after-lung-metastasectomy-for-colorectal-cancer-Importance-of-previous-liver-metastasis-as-a-prognostic-factor_2011_European-Journal-of-Surgi

94.  Systemic-chemotherapy-and-its-implications-for-resection-of-colorectal-liver-metastasis_2011_Surgical-Oncology

95.  The-clinical-value-of-hepatocyte-growth-factor-and-its-receptor-c-met-for-liver-cancer-patients-with-hepatectomy_2006_Digestive-and-Liver-Disease

96.  The-prognostic-significance-of-computerised-tomography-findings-in-women-with-liver-metastases-from-breast-cancer_2011_The-Breast

97.  The-value-of-contrast-enhanced-ultrasonography-in-detection-of-liver-metastases-from-colorectal-cancer-A-prospective-double-blinded-study_2007_Europea

98.  Tumor-Recurrence-After-Partial-Hepatectomy-for-Liver-Metastases-in-Rats-Prevention-by-In-Vivo-Injection-of-Irradiated-Cancer-Cells-Expressing-GMCSF-an

مقاله 1

مقاله 2

مقاله 3

مقاله 4

مقاله 5

مقاله 6

مقاله 7

مقاله 8

مقاله 9

مقاله 10

مقاله 11

مقاله 12

مقاله 13

مقاله 14

مقاله 15

مقاله 16

مقاله 17

مقاله 18

مقاله 19

مقاله 20

مقاله 21

مقاله 22

مقاله 23

مقاله 24

مقاله 25

مقاله 26

مقاله 27

مقاله 28

مقاله 29

مقاله 30

مقاله  31

مقاله 32

مقاله 33

مقاله 34

مقاله 35

مقاله 36

مقاله 37

مقاله 38

مقاله 39

مقاله 40

مقاله 41

مقاله 42

مقاله 43

مقاله 44

مقاله 45

مقاله 46

مقاله 47

مقاله 48

مقاله 49

مقاله 50

مقاله51

مقاله 52

مقاله 53

مقاله 54

مقاله 55

مقاله 56

مقاله 57

مقاله 58

مقاله 59

مقاله 60

مقاله 61

مقاله 62

مقاله 63

مقاله 64

مقاله 65

مقاله 66

مقاله 67

مقاله 68

مقاله 69

مقاله 70

مقاله 71

مقاله 72

مقاله 73

مقاله 74

مقاله 75

مقاله76

مقاله 77

مقاله 78

مقاله 79

Initiates file downloadمقاله 80

مقاله 81

مقاله 82

مقاله 83

مقاله 84

مقاله 85

مقاله 86

مقاله 87

مقاله 88

مقاله 89

مقاله 90

مقاله 91

مقاله 92

مقاله 93

مقاله 94

مقاله 95

مقاله 96

مقاله97

مقاله 98