سرطان ریه

 

 

بيماري تالاسمي

تالاسمي يك بيماري خوني ارثي است كه از طريق والدين به كودك به ارث مي رسد . اين بيماري در تمام نقاط دنيا بخصوص در كشورهايي مانند ايتاليا ، يونان ، قبرس ، تركيه ، سوريه ، پاكستان ، هندوستان و ايران ديده مي شود . پراكندگي اين بيماري در تمام نقاط كشور ما يكسان نيست و در مناطق نزديك به درياي خزر و نواحي نزديك به خليج فارس و درياي عمان از ساير نقاط كشور ، شايع تر مي باشد

 

طريقه به ارث رسيدن بيماري

همه مشخصات ما مانند رنگ چشم ، مو ، قد و غيره از والدين به ارث رسيده است بطوري كه براي هر خصوصيت دو عامل بنام ژن وجود دارد كه يكي از پدر و ديگري از مادر به ما به ارث مي رسد اين دو ژن يا با هم يكسان هستند يا متفاوتند . براي ساخته شدن گلبول قرمز دو ژن ( يكي از پدر و ديگري از مادر ) به فرزند به ارث مي رسد اگر والدين هر دو سالم باشند فقط ژنهاي سالم را به فرزندان خود منتقل مي كنند و فرزندان آنها سالم خواهند بود و گلبولهاي قرمز را كامل مي سازند و انتقال صورت نمي گيرد .

 

 

انواع تالاسمي

 

تالاسمي به دو صورت خفيف ( مينور ) و تالاسمي شديد ( ماژور ) ديده مي شود .

 

1 - تالاسمي خفيف :

اگر فردي يك ژن سالم را از يكي از والدين و يك ژن ناسالم را از والد ديگر براي ساختن گلبولهاي قرمز به ارث ببرد . داراي تالاسمي خفيف است . و اين فرد بيمار محسوب نمي گردد . زيرا داراي يك ژن سالم است كه درست كار مي كند . افراد داراي تالاسمي خفيف ( مينور ) زندگي عادي دارند. مي توانند ورزش كنند و به هر گونه كاري كه مايلند مشغول شوند فقط در موقع ازدواج بايد خيلي مراقب باشند زيرا مي توانند ژن ناسالم را به فرزندان خود انتقال دهند به اين افراد حامل يا ناقل ژن تالاسمي هم مي گويند . افراد مينور در هنگام ازدواج بايد با شخصي كه داراي ژن تالاسمي نيست ازدواج كنند در اين صورت هيچ خطري براي فرزندان آنها از نظر ابتلاء به بيماري تالاسمي ( شديد ) وجود نخواهد داشت .

2 - تالاسمي شديد ( ماژور ) :

اگر پدر و مادر هر دو داراي تالاسمي خفيف ( مينور ) باشند در هر حاملگي يك چهارم يا 25% احتمال وجود دارد كه فرزنداشان مبتلا به نوع شديد بيماري گردد . يعني هر دو ژن ناسالم به كودك به ارث برسد . تاكيد بر اين نكته است كه در هر بار حامله شدن اين خطر وجود دارد

 

 

علائم بيماري

كودكان مبتلا به تالاسمي شديد در دو ماه اول بعد از تولد هيچ فرقي با ساير كودكان ندارند ولي در فاصله 3 تا 8 ماهگي و موارد نادر ، كمي بعد علائم كم خوني را از خود نشان مي دهند . در اين هنگام كودك زرد و رنگ پريده مي شود . شبها براحتي نمي خوابد . درست غذا نمي خورد و ممكن است اغلب استفراغ كند .تشخيص بيماري بوسيله آزمايش خون انجام مي گيرد وبا بزرگتر شدن كودك ساير علائم بيماري بدين شرح مي باشد :

1-     تغيير چهره و بزرگي سر اين علامت براحتي قابل تشخيص و رويت مي باشد.

2-     بزرگ شدن قلب

3-      اختلال غدد.

4-      بزرگ شدن طحال


تشخيص علائم فوق با پزشك و انجام آزمايشات ممكن مي باشد

معاينات و مراقبت هاي خاص كودكان تالاسميك تحت نظر پزشك
 
تزريق مرتب و مداوم خون حداقل ماهي يكبار ( به منظور جبران كم خوني )

 تزريق روزانه داروي دسفرال كه به منظور دفع آهن اضافي بدن انجام مي گيرد

 تزريق واكسنها طبق برنامه واكسيناسيون الزامي است دوز واكسن HB براي اين افراد 2 برابر تزريق مي شود .

پيشگيري

راه پيشگيري از بيماري تالاسمي شديد تولد نيافتن كودك بيمار است . بايد ميزان آگاهي مردم بويژه جوانان و افراد در سنين ازدواج را نسبت به بيماري تالاسمي و پيشگيري از آن بالا برد .


اگر فرزندان هر دو سالم باشند ، ژنهاي سالم را به فرزندان خود منتقل نموده و همه فرزندان آنها سالم خواهند بود و  گلبولهاي قرمز طبيعي خواهند داشت .


اگر يكي از والدين ( پدر يا مادر ) ناقل ژن ناسالم باشد احتمال دارد يعني ( 50% ) از فرزندان انها ژن ناسالم را دريافت نموده و در نتيجه خود ناقل ژن تالاسمي و دچار تالاسمي خفيف گردند . ولي هيچكدام از فرزندان آنها مبتلا به تالاسمي شديد نخواهند شد .


اگر پدر و مادر هر دو ناقل ژن ناسالم ( تالاسمي ) باشند امكان دارد 25% فرزندان كاملاً طبيعي و داراي ژنهاي سالم باشند 50% آنان ناقل ژن تالاسمي يعني دچار تالاسمي خفيف و 25% فرزندان ژن بيماري را از هر دو والد خود دريافت نموده مبتلا به بيماري تالاسمي شديد گردد تذكر مهم اينكه اين امكان در هر حاملگي وجود دارد و با تولد كودك مبتلا به تالاسمي شديد در خانواده اي اين امكان در حاملگي هاي بعدي هم به همين شكل وجود دارد

 

 

1.      12-Umbilical-Cord-Blood-Transplantation-for-Transfusion-Dependent-Thalassemia-and-Sickle-Cell-Disease_2006_Biology-of-Blood-and-Marrow-Transplantation

2.      22-Unrelated-cord-blood-transplantation-for-transfusion-dependent-thalassemia-in-children_2005_Biology-of-Blood-and-Marrow-Transplantation

3.      107-poster-Spinal-cord-compression-due-to-beta-thalassemia-intermedia-results-of-re-irradiation_2004_Radiotherapy-and-Oncology

4.      206HLA-identical-allogenicc-peripheral-blood-stem-cell-transplantation-in-homozygous-thalassemia-and-severe-thalassemia-hemoglobin-E-disease-patients_

5.      A-brief-review-on-newborn-screening-methods-for-hemoglobinopathies-and-preliminary-results-selecting-beta-thalassemia-carriers-at-birth-by-quantitativ

6.      Advances-in-the-treatment-of-alpha-thalassemia_2012_Blood-Reviews

7.      Allogeneic-blood-and-marrow-transplantation-in-thalassemia-major-class-3-an-experience-of-Iran_2004_Biology-of-Blood-and-Marrow-Transplantation

8.      Allogeneic-Hematopoietic-Stem-Cell-Transplant-in-Severe-Thalassemia-Patients-in-a-Single-Instituion-With-Related-and-Unrelated-Donors-and-Myeloablativ

9.      Allogeneic-stem-cell-transplantation-SCT-for-patients-pts-with-thalassemia-major-an-inferior-outcome-when-antithymocyte-globlins-ATG-is-added-to-the-c

10.  Amlodipine-Reduces-Cardiac-Iron-Overload-in-Patients-with-Thalassemia-Major-A-Pilot-Trial_2013_The-American-Journal-of-Medicine

11.  An-approach-for-the-prevention-of-thalassemia-in-Mashhad_2011_Clinical-Biochemistry

12.  A-novel-mutation-in-the-alpha-1-globin-gene-in-an-Iranian-thalassemia-carrier_2011_Clinical-Biochemistry

13.  Antioxidant-defense-status-of-red-blood-cells-of-patients-with-thalassemia-and-E-thalassemia_2001_Clinica-Chimica-Acta

14.  An-Uncommon-Cause-of-Abdominal-Pain-in-a-Patient-with-Thalassemia-Intermedia_2014_The-American-Journal-of-Medicine

15.  An-unexpectedly-high-frequency-of-heterozygosity-for-thalassemia-in-Ashkenazi-Jews_2004_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

16.  Aortic-Valve-Replacement-in-a-Patient-With-Thalassemia-Intermedia_2006_The-Annals-of-Thoracic-Surgery

17.  Association-of-the-divalent-metal-transporter-1-gene-polymorphism-with-thalassemia_2012_Toxicology-Letters

18.  Beta-thalassemia-intermedia-associated-with-moyamoya-syndrome_2010_Journal-of-Clinical-Neuroscience

19.  Bone-Marrow-Transplantation-in-Thalassemia-Major-Patients-Using-Short-Anti-Thymocyte-Globulin-Therapy-in-Shiraz-Southern-Iran_2005_Transplantation-Pro

20.  Brain-natriuretic-peptide-as-marker-of-myocardial-iron-load-in-thalassemia_2007_International-Journal-of-Cardiology

21.  B-ta-thalass-mie-majeure-et-grossesse-propos-de-deux-cas_2002_Gyn-cologie-Obst-trique-Fertilit-

22.  Cardiovascular-involvement-in-patients-with-thalassemia-major-without-cardiac-iron-overload_2009_International-Journal-of-Cardiology

23.  Clinical-effects-of-different-types-of-red-cell-concentrates-in-patients-with-thalassemia-and-sickle-cell-disease_2007_Transfusion-Clinique-et-Biologi

24.  Co-inheritance-of-anti-3-7-triplication-with-thalassemia-trait-in-an-Iranian-family_2011_Clinical-Biochemistry

25.  Combination-of-deferasirox-and-deferoxamine-in-clinical-practice-An-alternative-scheme-of-chelation-in-thalassemia-major-patients_2014_Blood-Cells-Mol

26.  Complexity-of-the-alpha-globin-genotypes-identified-with-thalassemia-screening-in-Sardinia_2014_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

27.  Consanguineous-marriages-do-genetic-benefits-outweigh-its-costs-in-populations-with-thalassemia-hemoglobin-S-and-malaria-_2008_Evolution-and-Human-Beh

28.  Contemporary-approaches-to-treatment-of-beta-thalassemia-intermedia_2012_Blood-Reviews

29.  Coronary-Microvascular-function-Peripheral-Endothelial-Function-and-Carotid-IMT-in-beta-thalassemia-minor_2013_Thrombosis-Research

30.  C-ur-pulmonaire-chronique-postembolique-r-v-lant-une-b-tathalass-mie-interm-diaire-apr-s-spl-nectomie_2006_La-Revue-de-M-decine-Interne

31.  Cystatin-C-levels-in-patients-with-thalassemia-during-deferasirox-treatment_2010_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

32.  Deferiprone-versus-Deferoxamine-in-Patients-with-Thalassemia-Major-A-Randomized-Clinical-Trial_2002_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

33.  Deferiprone-versus-deferoxamine-in-patients-with-thalassemia-major-a-randomized-clinical-trial_2004_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

34.  Diagnostic-utility-of-isoelectric-focusing-and-high-performance-liquid-chromatography-in-neonatal-cord-blood-screening-for-thalassemia-and-non-sicklin

35.  Effect-of-a-group-of-genetic-markers-around-the-5-regulatory-regions-of-the-globin-gene-cluster-linked-to-high-HbF-on-the-clinical-severity-of-thalass

36.  Endothelial-function-and-inflammatory-process-in-young-patients-with-beta-thalassemia-major_2003_Journal-of-the-American-College-of-Cardiology

37.  Enhanced-oxidative-cross-linking-of-hemoglobin-E-with-spectrin-and-loss-of-erythrocyte-membrane-asymmetry-in-hemoglobin-E-thalassemia_2006_Blood-Cells

38.  Evaluation-of-Myocardial-and-Hepatic-T2-MRI-Changes-in-Thalassemia-Major-Hematopoietic-Stem-Cell-Transplantation-Recipients-and-the-Effect-of-Iron-Ove

39.  Evaluation-of-Prevalence-of-RT-PCR-Based-HCV-Infection-in-Thalassemia-and-Hemodialysis-Patients-in-Kerman-Province-Iran-_2008_International-Journal-of

40.  Extramedullary-haemopoiesis-in-thalassemia-intermedia-presenting-as-paraplegia_2002_Journal-of-Clinical-Neuroscience

41.  Fast-prenatal-diagnosis-of-severe-beta-thalassemia_2003_American-Journal-of-Obstetrics-and-Gynecology

42.  Favorable-Outcome-of-Hematopoietic-Stem-Cell-Transplant-in-Severe-Thalassemia-Patients-Older-Than-10-Years-by-Using-Reduced-Intensity-Conditioning-Reg

43.  Heart-failure-in-beta-thalassemia-a-5-year-follow-up-study_2001_The-American-Journal-of-Medicine

44.  Heme-degradation-and-oxidative-stress-in-murine-models-for-hemoglobinopathies-Thalassemia-sickle-cell-disease-and-hemoglobin-C-disease_2008_Blood-Cell

45.  Hemoglobin-E-thalassemia-An-increasingly-common-disease-with-some-diagnostic-pitfalls_1998_The-Journal-of-Pediatrics

46.  Heterozygous-Thalassemia-Not-Infrequent-in-Mexico_2001_Archives-of-Medical-Research

47.  High-body-iron-stores-predispose-for-early-vascular-modifications-in-B-thalassemia-major-patients_2003_Journal-of-the-American-College-of-Cardiology

48.  High-Resolution-9-10-or-10-10-HLA-Matched-Unrelated-Donor-Stem-Cells-Contribute-a-Better-Outcome-of-Transplant-in-Severe-Thalassemia-Patients_2012_Bio

49.  Hyperviscosity-syndrome-in-a-patient-with-kappa-light-chain-myeloma-with-cryoglobulin-properties-and-alpha-thalassemia_2010_Leukemia-Research

50.  Hypocholesterolemia-in-children-and-adolescents-with-thalassemia-intermedia_2002_The-Journal-of-Pediatrics

51.  Immunogenicity-safety-and-tolerability-of-monovalent-2009-pandemic-influenza-A-H1N1-MF59-adjuvanted-vaccine-in-patients-with-thalassemia-major_2010_Va

52.  Impact-of-globin-gene-mutations-on-the-clinical-phenotype-of-thalassemia-in-India_2004_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

53.  Impact-of-globin-gene-mutations-on-the-clinical-phenotype-of-thalassemia-in-India_2004_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

54.  Improvement-of-mouse-thalassemia-by-electrotransfer-of-erythropoietin-cDNA_2001_Experimental-Hematology

55.  Lack-of-associations-of-thalassemia-with-the-risk-of-Plasmodium-falciparum-and-Plasmodium-vivax-infection-and-disease-in-a-cohort-of-children-aged-3-2

56.  Myocardial-iron-overload-assessed-by-magnetic-resonance-imaging-MRI-T2-in-multi-transfused-patients-with-thalassemia-and-acquired-anemias_2011_Europea

57.  Neurological-complications-in-thalassemia_2006_Brain-and-Development

58.  Non-invasive-first-trimester-detection-of-paternal-beta-globin-gene-mutations-and-polymorphisms-as-predictors-of-thalassemia-risk-at-chorionic-villous

59.  Novel-and-Mediterranean-thalassemia-mutations-in-the-indigenous-Northern-Ireland-population_2006_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

60.  Novel-and-Mediterranean-thalassemia-mutations-in-the-indigenous-Northern-Ireland-population_2006_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

61.  Oral-and-maxillofacial-sequelae-of-sickle-cell-crises-in-a-rare-sickle-cell-disease-genotype-HBS-thalassemia_2011_International-Journal-of-Oral-and-Ma

62.  Outcome-of-Mixed-Chimerism-in-Children-Undergoing-Allogeneic-Stem-Cell-Transplant-HSCT-for-Thalassemia-Major_2012_Biology-of-Blood-and-Marrow-Transpla

63.  Outcome-of-transplantation-with-unrelated-donor-bone-marrow-in-children-with-severe-thalassemia_2004_Biology-of-Blood-and-Marrow-Transplantation

64.  PHM1-COST-EFFECTIVENESS-OF-ONCE-DAILY-ORAL-CHELATION-THERAPY-WITH-DEFERASIROX-VERSUS-INFUSIONAL-DEFEROXAMINE-IN-TRANSFUSION-DEPENDENT-THALASSEMIA-PATI

65.  PHM4-COSTS-AND-CONSEQUENCES-OF-INADEQUATE-COMPLIANCE-WITH-DEFEROXAMINE-THERAPY-IN-PATIENTS-WITH-TRANSFUSION-DEPENDENT-THALASSEMIA_2006_Value-in-Health

66.  PHM10-QUALITY-OF-LIFE-IN-PATIENTS-WITH-BETA-THALASSEMIA-MAJOR-RESULTS-FROM-THE-ITHACA-STUDY_2006_Value-in-Health

67.  PHM13-SATISFACTION-WITH-IRON-CHELATION-THERAPY-AND-ITS-IMPACT-ON-ADHERENCE-IN-PATIENTS-WITH-BETA-THALASSEMIA-MAJOR-RESULTS-FROM-THE-ITHACA-STUDY_2006_

68.  Plasma-lipids-and-lipoproteins-in-children-and-young-adults-with-major-thalassemia-from-western-Iran-Influence-of-genotype_2011_Clinical-Biochemistry

69.  Plasma-neutrophil-gelatinase-associated-lipocalin-levels-are-markedly-increased-in-patients-with-non-transfusion-dependent-thalassemia-Lack-of-associa

70.  Pretransplant-Immunosuppression-followed-by-Reduced-Toxicity-Conditioning-and-Stem-Cell-Transplantation-in-High-Risk-Thalassemia-A-Safe-Approach-to-Di

71.  Prevalence-of-3-7-and-anti3-7-alleles-in-sickle-cell-trait-and-thalassemia-patients-in-Mexico_2006_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

72.  Prevalence-of-Thalassemia-Trait-and-Glucose-6-Phosphate-Dehydrogenase-Deficiency-in-Iranian-Jews_2008_Archives-of-Medical-Research

73.  PSY16-Cost-Utility-Analysis-of-Reduced-Intensity-Hematopoietic-Stem-Cell-Transplantation-in-Adolescence-and-Young-Adult-With-Severe-Thalassemia-Compar

74.  -Rakter-dosh-corrupting-blood-The-challenges-of-preventing-thalassemia-in-Bengal-India_2006_Social-Science-Medicine

75.  Recent-advances-and-treatment-challenges-in-patients-with-non-transfusion-dependent-thalassemia_2012_Blood-Reviews

76.  Renal-tubular-dysfunction-in-thalassemia-minor_2003_American-Journal-of-Kidney-Diseases

77.  Reproductive-health-in-individuals-with-homozygous-thalassemia-knowledge-attitudes-and-behavior_2002_Fertility-and-Sterility

78.  Risk-Stratification-Without-a-Liver-Biopsy-of-Patients-With-Thalassemia-Major-Under-Going-a-Matched-Related-Allogeneic-Bone-Marrow-Transplant_2011_Bio

79.  SAECG-parameters-and-left-ventricular-chamber-sizes-Lesson-from-anemia-conditions-in-thalassemia-major-patients_2006_International-Journal-of-Cardiolo

80.  Second-trimester-maternal-serum-AFP-and-free-HCG-in-alpha-thalassemia-affected-pregnancies_2006_American-Journal-of-Obstetrics-and-Gynecology

81.  Septic-shock-caused-by-Plesiomonas-shigelloides-in-a-patient-with-sickle-beta-zero-thalassemia_2010_Heart-Lung-The-Journal-of-Acute-and-Critical-Care

82.  Sequence-analysis-by-hybridization-with-oligonucleotide-microchip-identification-of-thalassemia-mutations_1997_Gene

83.  Sickle-cell-anemia-and-thalassemia-A-modulating-factor-in-homozygous-HbS-S-patients-in-Oman_2014_European-Journal-of-Medical-Genetics

84.  Single-Center-Experience-of-Thiotepa-Treosulphan-amp-Fludarabine-Based-Regimen-in-Thalassemia-Major_2012_Biology-of-Blood-and-Marrow-Transplantation

85.  Spectrum-of-thalassemia-mutations-including-first-observation-of-FIL-deletion-in-Hatay-Province-Turkey_2013_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

86.  -Thalassemia-Antagonizes-the-Malaria-protective-Effects-of-Sickle-Cell-Trait_2014_EBioMedicine

87.  Thalassemia-intermedia-due-to-homozygosity-for-an-Asian-Indian-A-deletional-inversion_2007_Clinica-Chimica-Acta

88.  Thalassemia-intermedia-inherited-thrombophilia-and-intrauterine-growth-restriction_2007_International-Journal-of-Gynecology-Obstetrics

89.  Thalassemia-intermedia-Revisited_2006_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

90.  Thalassemia-major-may-decrease-the-frequency-of-febrile-convulsions-in-children_2014_Pediatria-Polska

91.  Thalassemic-osteopathy-A-new-marker-of-bone-deposition_2014_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

92.  The-determination-of-Fe-Pb-and-Cd-levels-among-thalassemia-patients-and-normal-population-by-means-of-examining-whole-blood-in-Turkey_2011_Toxicology-

93.  The-effect-of-zinc-supplementation-on-growth-and-bone-health-in-Iranian-paediatric-patients-with-transfusion-dependent-Thalassemia_2011_Clinical-Bioch

94.  The-effects-of-chelators-on-zinc-levels-in-patients-with-thalassemia-major_2013_Journal-of-Trace-Elements-in-Medicine-and-Biology

95.  The-influence-of-the-BCL11A-polymorphism-on-the-phenotype-of-patients-with-beta-thalassemia-could-be-affected-by-the-beta-globin-locus-control-region-

96.  The-role-of-partial-splenectomy-in-children-with-thalassemia-A-H-Al-Salem-I-Al-Dabboud-and-P-Bhamidibati-Eur-J-Pediatr-Surg-8-334-338-December-1998_19

97.  The-spectrum-of-thalassemia-mutations-in-Gaza-Strip-Palestine_2013_Blood-Cells-Molecules-and-Diseases

98.  The-studies-of-hemoglobinopathies-and-thalassemia-in-China-the-experiences-in-Shanghai-Institute-of-Medical-Genetics_2001_Clinica-Chimica-Acta

99.  Thrombotic-thrombocytopenic-purpura-or-immune-thrombocytopenia-in-a-sickle-cell-thalassemia-patient-A-rare-and-challenging-condition_2014_Transfusion-

100.                      Usefulness-of-brilliant-cresyl-blue-staining-as-an-auxiliary-method-of-screening-for-thalassemia_2005_Journal-of-Laboratory-and-Clinical-Medicine

 

مقاله 1

مقاله 2

مقاله 3

مقاله 4

مقاله 5

مقاله 6

مقاله 7

مقاله 8

مقاله 9

مقاله 10

مقاله 11

مقاله 12

مقاله 13

مقاله 14

مقاله 15

مقاله 16

مقاله 17

مقاله 18

مقاله 19

مقاله 20

مقاله 21

مقاله 22

مقاله 23

مقاله 24

مقاله 25

مقاله 26

مقاله 27

مقاله 28

مقاله 29

مقاله 30

مقاله 31

مقاله 32

مقاله 33

مقاله 34

مقاله 35

مقاله 36

مقاله 37

مقاله 38

مقاله 39

مقاله 40

مقاله 41

مقاله 42

مقاله 43

مقاله 44

مقاله 45

مقاله 46

مقاله 47

مقاله 48

مقاله 49

مقاله 50

مقاله51

مقاله 52

مقاله 53

مقاله 54

مقاله 55

مقاله 56

مقاله 57

مقاله 58

مقاله 59

مقاله 60

مقاله 61

مقاله 62

مقاله 63

مقاله 64

مقاله 65

مقاله 66

مقاله 67

مقاله 68

مقاله 69

مقاله 70

مقاله 71

مقاله 72

مقاله 73

مقاله 74

مقاله 75

مقاله76

مقاله 77

مقاله 78

مقاله 79

Initiates file downloadمقاله 80

مقاله 81

مقاله 82

مقاله 83

مقاله 84

مقاله 85

مقاله 86

مقاله 87

مقاله 88

مقاله 89

مقاله 90

Initiates file downloadمقاله 91

مقاله 92

مقاله 93

مقاله 94

مقاله 95

مقاله 96

مقاله97

مقاله 98

مقاله 99

مقاله 100