جهت حفظ سلامت خود و ديگران تابع اصول ومقررات بهداشت حرفه اي باشيد

استاندادهای ملی برگفته از سایت سازمان استاندارد ملی ایران

1-جک های سیار یا متحرک و تجهیزات بالابر آنها- الزامات ایمنی .... Initiates file downloadکلیک

2-مهندسی ایمنی آتش اصول کلی.... Initiates file downloadکلیک

3-ایمنی ماشین آلات- ابزارهای ثابت دسترسی به ماشین آلات- قسمت 4 نردبان ثابت.... Initiates file downloadکلیک

4-ایمنی ماشین آلات -فاصله های حداقل برای اجتناب از آسیب به بدن...Initiates file downloadکلیک

5-ایمنی ماشین الات محافظ ها الزامات کلی برای طراحی و ساخت محافظ های ثابت و متحرک.... Initiates file downloadکلیک

6-بهداشت و ایمنی در فرایندهای جوشکاری دستی و پیوسته.... Initiates file downloadکلیک

7-ابزارهای دستی با منبع توان غیر برقی الزامات ایمنی قسمت 5: مته های ضربه دورانی.... Initiates file downloadکلیک

8-ایمنی ماشین آلات قطعات مرتبط با ایمنی سامانه های کنترل کننده قسمت 2: صحه گذاری.... Initiates file downloadکلیک

9-ایمنی ماشین آلات ارزیابی انتشار مواد خطرناک به وسیله هوا- قسمت 9: شاخص رفع الودگی.... Initiates file downloadکلیک

10- ایمنی وسایل برقی و مشابه - الزامات باتری شارژرها ... Initiates file downloadکلیک

 

 11-ماشین آلات فراوری صنایع غذایی -همزن های خمیر -الزامات ایمنی و بهداشتی...Initiates file downloadکلیک

12-ابزارهای دستی با منبع توان غیر برقی-الزامات ایمنی-قسمت 12-اره های رفت و برگشتی ، نوسانی و دوار...Initiates file downloadکلیک

13-الزامات ایمنی تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری ، کنترل و استفاده آزمایشگاهی-قسمت 2-33-الزامات ویژه مولتی مترهای دستی و سایر وسایل اندازه گیری با قابلیت اندازه گیری ولتاژ منبع تغذیه اصلی در کاربری خانگی و صنعتی...Initiates file downloadکلیک

14- ایمنی ماشین آلات -مکان یابی حفاظ ها با توجه به سرعت نزدیک شدن قسمت های بدن انسان...Initiates file downloadکلیک

15-محافظ های شنوایی-الزامات کلی -قسمت 3- گوشی های حفاظتی متصل به کلاه ایمنی صنعتی...Initiates file downloadکلیک

16-ماشین آلات فراوری مواد غذایی -ماشین های جدا سازی خودکار گوشت از لاشه ها-الزامات ایمنی و بهداشتی...Initiates file downloadکلیک

17-ایمنی ماشین های بسته بندی -قسمت 9- روش های اندازه گیری نوفه ماشین های بسته بندی ، خطوط بسته بندی و تجهیزات مرتبط با آن ، با درجه درستی 2و3...Initiates file downloadکلیک

18- ابزارهای دستی با منبع توان غیر برقی-الزامات ایمنی-قسمت 1-ابزارهای توان مونتاژ برای اتصالات مکانیکی فاقد رزوه...Initiates file downloadکلیک

19-ابزارهای دستی با منبع توان غیر برقی-الزامات ایمنی-قسمت 2-ابزارهای توان برش و اتصال فشاری...Initiates file downloadکلیک

20- ابزارهای دستی با منبع غیر برقی - الزامات ایمنی - قسمت 8- سمباده زن ها و پولیش زن ها .....Initiates file downloadکلیک

 

 21-ابزارهای دستی با منبع توان غیر برقی-الزامات ایمنی-قسمت 10-ابزارهای توان تراکمی...Initiates file download.کلیک

22-ابزارهای دستی با منبع توان غیر برقی-الزامات ایمنی-قسمت 9-سنگ زن های مینیاتوری....Initiates file downloadکلیک

23-ابزارهای دستی با منبع توان غیر برقی-الزامات ایمنی-قسمت 11-ورق برها و برش دهنده ها....Initiates file downloadکلیک

24-جک های سیار یا متحرک و تجهیزات بالابر آن ها-الزامات ایمنی....Initiates file downloadکلیک

25-مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 6-الزامات ایمنی و بهداشت....Initiates file downloadکلیک

26-ایمنی محصولات لیزری -قسمت 1- طبقه بندی و الزامات تجهیزات....Initiates file downloadکلیک

27-وسایل ایمنی برای حفاظت در برابر فشار بیش از حد -قسمت 2-وسایل ایمنی با دیسک قابل ترکیدن....Initiates file downloadکلیک

28-ابزار موتوردار دستی برقی -ایمنی -قسمت 2-22- الزامات ویژه ماشین های برش....Initiates file downloadکلیک

29- ایمنی ابزار برقی قابل حمل موتوردار قسمت 2-10-الزامات ویژه برش دهنده های سایشی....Initiates file downloadکلیک

30-کوره های صنعتی و تجهیزات فرایندی وابسته-ایمنی -قسمت 1-الزامات عمومی....Initiates file downloadکلیک

 

 31-ایمنی ابزار برقی قابل حمل موتوردار قسمت 2-12-الزامات ویژه ماشین های حدیده کاری.. Initiates file downloadکلیک

32-ایمنی ماشین آلات -فاصله های ایمنی برای جلوگیری از دسترسی اندام های بالایی و پایینی بدن به مناطق خطر.. Initiates file downloadکلیک

33-بهداشت و ایمنی در جوشکاری و فرایندهای وابسته-الزامات ،آزمون و نشانه گذاری تجهیزات برای تصفیه هوا-قسمت دوم -تعیین حداقل نرخ حجم هوا برای هودهای مکنده ودهانه ها.. Initiates file downloadکلیک

34-طراحی ارگونومی برای ایمنی ماشین آلات -  قسمت اول : اصول تعیین ابعاد مورد نیاز دریچه ها به منظور دسترسی کل بدن به داخل ماشین آلات.. کInitiates file downloadلیک

35-سلامتی و ایمنی در فرایندهای جوشکاری دستی و پیوسته -روشهای آزمایشگاهی برای نمونه گیری از بخارها و گازها- قسمت 4- برگه های اطلاعات بخار.. Initiates file downloadکلیک

36- کلاه های ایمنی صنعتی ویژگیها و روشهای آزمون.. Initiates file downloadکلیک

37-شناسایی ایمنی - علائم طرح فرار و تخلیه.. Initiates file downloadکلیک

38-ماشین آلات نساجی-الزامات ایمنی -قسمت چهارم -ماشین آلات تولید نخ-ریسمان و طناب.. Initiates file downloadکلیک

39- الزامات ایمنی برای ماشین های خشک شویی-قسمت 3- ماشین هایی که از شوینده های احتراق پذیر استفاده می کنند.. Initiates file downloadکلیک

40- سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی -راهنمای کاربرد استاندارد ایران ایزو 22000 سال 1386.. Initiates file downloadکلیک

 

 41- ماشین آلات نساجی-الزامات ایمنی -قسمت اول-الزامات عمومی ..Initiates file downloadکلیک

42- ماشین های خاک برداری - ایمنی -قسمت یازدهم -الزامات ایمنی برای کمپاکتورهای زباله و خاک..Initiates file downloadکلیک

43- ایمنی راه -طراحی ایمنی راه ..Initiates file downloadکلیک

44- سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای -الزامات  .Initiates file download.کلیک

45- رنگهای ایمنی و علائم ایمنی-طبقه بندی،کارایی ، دوام و روشهای آزمون علائم ایمنی..Initiates file downloadکلیک

46- لیفتراک ها- صحه گذاری و الزامات ایمنی- قسمت 5- لیفتراک های پیاده ران..Initiates file downloadکلیک

47- مهندسی ایمنی آتش -ارزیابی ،تائید و تصدیق روشهای محاسبه.Initiates file download.کلیک

48- آئین کار ساختمان -تجهیزات و ایمنی سردخانه مواد خوراکی..کلیک

49- ماشین آلات نساجی-الزامات ایمنی -قسمت ششم -ماشین آلات تولید پارچه ..Initiates file downloadکلیک

50- مبلمان اداری -صندلی ها -الزامات ایمنی ،دوام و روشهای آزمون..Initiates file downloadکلیک

51- طراحی ارگونومی برای ایمنی ماشین آلات - قسمت سوم :داده های وابسته به اندازه گیری ابعاد بدن انسان..Initiates file downloadکلیک

52- وسایل ایمنی برای محافظت در مقابل فشار بیش از حد- قسمت ششم -کاربرد،انتخاب و نصب دستگاههای ایمنی دیسک انفجاری..Initiates file downloadکلیک

53- آئین کار سلامت و ایمنی در محیط های کار با نانو مواد..Initiates file downloadکلیک