واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

برگزاری کارگاه توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم(ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)


برگزاری کارگاه مهارت حل مساله و تصمیم گیری(ویزه اعضای محترم هیات علمی)

یادآوری فراخوان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 97

پذیرش دانشجو در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

ثبت فعالیت های نوآورانه در سامانه فعالیت های نوآورانه
برگزاری دوره مهارت های پایه آموزش در علوم پزشکی(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

آیین نامه جشنواره شهید مطهری اردیبهشت ماه  98

برگزاری کارگاه مهارت های پایه آموزش در علوم پزشکی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

انتشار پنجمین شماره گاهنامه واحد توسعه آموزش(EDO)
طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلم های آموزشی مجله JOVE (آدرس سایت :

https://www. JOVE.com)

تاریخ برگزاری مراحل مختلف آزمون های دهمین المپیاد

نکات اصلی برگزاری المپیاد دهم

آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانش پژوهی

توانمند سازی و ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی

گاهنامه

برنامه راهبردی

اعضاء واحد

معرفی واحد

ارتباط با واحد

اخبار

آیین نامه ها و جشنواره ها

المپیادهای دانشجویی

مطالب آموزشی

دانشجوی نمونه و استعداد درخشان

دانشجویی EDO