مقالات همایشهای کشوری

لینک کنفرانسهای جدید و مقالات موجود

لینک دسترسی سریع به مقالات

اولين همايش ملي هيدروژن

نويسند‌گان: [ عباس رشيدي ] - دانشكده فني و مهندسي دانشگاه مازندران [ اميرحسين تقي پور ] - دانشكده فني و مهندسي دانشگاه مازندران [ احمدرضا مهدوي ] - دانشكده فني و مهندسي دانشگاه مازندران خلاصه مقاله: با...[more]

نويسند‌گان: [ حسن اكبرپورشيخ حسين ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه بيرجند [ هادي جاني پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي مالك اشتراصفهان خلاصه مقاله: ...[more]

Displaying results 6 to 7 out of 7
<< First < Previous 1-5 6-7 Next > Last >>

سومين كنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق

نويسند‌گان: [ مجيد هاروني ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت آباد، گروه كامپيوتر، اصفهان، ايران [ محسن كريمي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت آباد، گروه برق، اصفهان، ايران خلاصه مقاله: تا كنون روش هاي...[more]

نويسند‌گان: [ علي اكبر خليفه ] - شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان [ محمد سليماني ساردو ] - شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان [ دانيال نژادملايري ] - شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان [ ستاره خالقي...[more]

نويسند‌گان: [ سودابه سليماني ] - دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات تهران،گروه برق قدرت،تهران،ايران [ محمد مصباح ] - دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات تهران،گروه برق قدرت،تهران،ايران [ نورالله فرداد ] -...[more]

نويسند‌گان: [ فرزاد مهديه بروجني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شهركرد [ علي ملكي ] - استاديار گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شهركرد خلاصه مقاله: در سالهاي اخير تركيبي از...[more]

نويسند‌گان: [ مالك علي كشي زاده ] - شركت برق منطقه اي آذربايجان [ پايور سرباز ] - موسسه آموزش عال، غيردولتي، و غيرانتفاعي، مغانش ل ه 1 خلاصه مقاله: در اين مقاله، با استفاده از چندين شاخص مختلف و...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 129

دومين كنفرانس بين المللي شبكه هاي اطلاعاتي هوشمند و سيستم هاي پيچيده

نويسند‌گان: [ جابر پورسليمان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي، دانشگاه بينالمللي امام رضا ع [ محمدباقر منهاج ] - استاد گروه مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميركبير [ سپيده سلطاني فهرج ] - كارشناسي ارشد...[more]

Displaying results 6 to 6 out of 6
<< First < Previous 1-5 6-6 Next > Last >>

همايش ملي مهندسي عمران ، شهرسازي و توسعه پايدار

نويسند‌گان: [ رضا نادري ] - كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه آزاد واحد شوشتر ، دانشكده مهندسي عمران ، شوشتر ، ايران [ فريدون شيرواني ] - عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد شوشتر ، دانشكده مهندسي عمران ، شوشتر ،...[more]

نويسند‌گان: [ عباس اكبرپور ] - استاديار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب [ امير محمودي يگانه ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات متحده عربي گروه عمران.دبي امارات متحده...[more]

نويسند‌گان: [ پويا حسنوند ] - دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد،دانشگاه صنعتي مالك اشتر،تهران [ علي محمدي ] - دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد،دانشگاه صنعتي مالك اشتر،تهران [ محمد حيدري رسول آبادي ] - دانشجوي مقطع كارشناسي...[more]

نويسند‌گان: [ احمد روشنايي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه كاشان. [ حسين تحقيقي ] - استاديارگروه عمران دانشگاه كاشان خلاصه مقاله: پلهاي كابلي تركهاي در مقايسه با پلهاي كابلي معلق، به دليل...[more]

نويسند‌گان: [ عطاءاله حاجتي مدارايي ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي و دانشكده فني دانشگاه گيلان [ سيدحسين قاسم زاده موسوي نژاد ] - استاديار دانشكده فني دانشگاه گيلان [ علي سيف ] - دانشجوي كارشناسي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 137

همايش ملي مهندسي برق، مخابرات و توسعه پايدار

نويسند‌گان: [ حميد فاريابي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان [ مهديه اسلامي ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان خلاصه مقاله: خودروهاي برقي روز به روز سهم بيشتري از بازار...[more]

نويسند‌گان: [ محمدرضا حيدري ] - كارشناس ارشد مهندسي برق قدرت دانشكده مهندسي برق دانشگاه علوم وتحقيقات خراسان جنوبي [ محمود عباديان ] - دانشيار مهندسي برق قدرت دانشكده مهندسي برق دانشگاه علوم وتحقيقات خراسان...[more]

نويسند‌گان: [ ساناز صوفي پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گيلان [ سارا صوفي پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گيلان [ حميدرضا احمدي فر ] - استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه گيلان خلاصه مقاله: ...[more]

نويسند‌گان: [ محمدهادي كريمي تفتي ] - مربي وهئيت علمي دانشگاه آزاداسلامي واحدمهريز [ جواد ابراهيمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاداسلامي واحدمهريز خلاصه مقاله: دراين مقاله تاثير كنترل كننده...[more]

نويسند‌گان: [ پژمان عبداله زاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مخابرات، واحد يادگار امام خميني ره، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران [ رامين شقاقي ] - استاديار گروه مخابرات، واحد يادگار امام خميني ره دانشگاه آزاد اسلامي، تهران،...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 107

همايش ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار با محوريت استفاده از روشهاي نوين در مهندسي عمران

نويسند‌گان: [ عباس ابوطالبي بيوكي ] - كارشناس ارشدعمران گرايش سازه دانشگاه ازاداسلامي واحديزد [ محمدقاسم وتر ] - استاديار عضو هيئت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله [ سيدكاظم سيدابراهيمي ] - مربي عضو...[more]

نويسند‌گان: [ سهيل شفاعي ] - دانشجوي كارشناسي ارشدسازه دانشگاه ازاداسلامي واحداسلامشهر [ امير ايازي ] - دكتري سازه استاديار دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرقدس [ فرهنگ فرحبد ] - دكتري سازه استاديار مركزتحقيقات راه...[more]

نويسند‌گان: [ حسن ساقي ] - استاديار وعضو هيئت علمي گروه عمراندانشگاه حكيم سبزواري سبزوار ايران [ علي عطارپور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مديريت و ساخت دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار ايران خلاصه مقاله: ...[more]

نويسند‌گان: [ جليل هنروري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش ازدور موسسه اموزش عالي خاوران [ حميدرضا وطن خواه ] - كارشناس نقشه برداري موسسه اموزش عالي گرگاني [ مصطفي پورغلام ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش ازدور دانشگاه...[more]

نويسند‌گان: [ محمدرضا مجاهدي ] - دانشجوي دكتري تكنولوژي معماري دانشگاه علم و صنعت ايران تهران تهران [ سيما شاهرودي ] - دانشجوي كارشناسي ارشدمعماري دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود شاهرود سمنان خلاصه مقاله: ...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 47

دومين همايش ملي فناوريهاي نوين در صنايع برق و رباتيك

نويسند‌گان: [ مجيد عسگر ] - دانشجوي مقطع دكتري مهندسي برق دانشگاه شهيدبهشتي [ ابوالفضل كامراني ] - دانشجوي مقطع كارشناسي دانشگاه فني و حرفه اي دانشكده شهيدشمسي پور [ سيدابراهيم افجه اي ] - رئيس دانشكده مهندسي برق...[more]

نويسند‌گان: [ سيما امين الاسلامي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز گروه مهندسي پزشكي تبريز ايران [ سيامك حقي پور ] - استادياردانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز گروه مهندسي پزشكي تبريز ايران خلاصه مقاله:...[more]

نويسند‌گان: [ اميرهوشنگ مزينان ] - استادياردانشگاه ازاداسلامي واحدتهران جنوب [ علي نواب صفا ] - دانشجوي كارشناسي ارشددانشگاه ازاداسلامي واحدتهران جنوب خلاصه مقاله: هدف ازاين تحقيق طراحي يك كنترل...[more]

نويسند‌گان: [ اميرهوشنگ مزينان ] - استادياردانشگاه ازاداسلامي واحدتهران جنوب [ علي نواب صفا ] - دانشجوي كارشناسي ارشددانشگاه ازاداسلامي واحدتهران جنوب خلاصه مقاله: دراين تحقيق به طراحي يك كنترل كننده ...[more]

نويسند‌گان: [ مجتبي دهقاني فيروزآبادي ] - دانشجوي دكتري مهندسي برق الكترونيك دانشگاه ازاداسلامي واحداراك [ حسين حيدري ] - مهندسي كامپيوتر باشگاه پژوهشگران دانشجو خلاصه مقاله: درماشين لباسشويي هايهي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 38

اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران

نويسند‌گان: [ مرتضي بهروز ] - دانشجوي كارشناسي ارشذ سازه دانشگاه سيستان و بلوچستان [ محمود ميري ] - ا ستاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان خلاصه مقاله: ساختمان ها به منظور مقاوم شدن در برابر زلزله نياز به...[more]

نويسند‌گان: [ عادل عساكره ] - استاديار گروه مهندسي عمران، دانشگاه هرمزگان [ سيداحسان جالينوسي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قشم [ محمد پورعلي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه آزاد...[more]

نويسند‌گان: [ حميدرضا شعاعي ] - استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود، شاهرود، سمنان [ سيما شاهرودي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود، شاهرود، سمنان خلاصه مقاله: با...[more]

نويسند‌گان: [ هانيه اميدي پارسا ] - كارشناس معاونت پژوهش، تحقيقات و فناوري مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار [ فرزانه براتي ] - معاون پژوهش، تحقيقات و فناوري مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار [ مسلم مؤمني اصل...[more]

نويسند‌گان: [ فرشيد خانجاني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه،دانشكده عمران،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران [ موسي محمودي صاحبي ] - استاديار گروه عمران ، دانشكده عمران ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي،...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 187

اولين همايش ملي مهندسي برق و كامپيوتر در شمال كشور

نويسند‌گان: [ سياوش محمدپور ] - كارشناس ارشد، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد. [ محمدرضا عليزاده پهلواني ] - استاديار، گروه برق، دانشگاه صنعتي مالك اشتر. خلاصه مقاله: در اين مقاله، كنترل سرعت...[more]

نويسند‌گان: [ محمدتقي محمدنقي ] - گروه برق موسسه آموزش عالي مازيار نور [ عبدالرضا اسماعيلي ] - پژوهشكده فيزيك پلاسما و گداخت هسته اي- سازمان انرژي اتمي ايران خلاصه مقاله: سيستم هاي توان پالسي مبتني بر...[more]

نويسند‌گان: [ زهير كردرستمي ] - دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي شيراز، شيراز، ايران [ مريم اسفنديار ] - دانشكده مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، بوشهر، ايران خلاصه مقاله: در اين مقاله...[more]

نويسند‌گان: [ جلال رستمي منفرد ] - هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دره شهر [ مهدي فاضلي ] - هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دره شهر [ احسان نعناكار ] - شركت نفت شهرستان دره شهر. خلاصه مقاله: در...[more]

نويسنده: [ مهدي فرجي ] - مربي، دانشگاه پيام نور خلاصه مقاله: در اين مقاله طراحي و شبيه سازي طبقه اول يك گيرنده مخابرات نوري با استفاده از يك تقويت كننده امپدانس انتقالي در تكنولوژي CMOS 0.18µm ارائه شده...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 103

كنگره تخصصي ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات

سومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان، انرژي و محيط زيست

نويسند‌گان: [ جواد برنجيان ] - رئيس موسسه و استاديار گروه مهندسي عمران [ عبدالستار صفايي ] - استاديار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل [ عارف صادقي نيك ] - گروه مهندسي عمران ـ مديريت ساخت خلاصه مقاله:...[more]

نويسند‌گان: [ زهره شيراني فخر ] - دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه اصفهان [ رحمان خوش اخلاق ] - استاد دانشگاه اصفهان [ عليمراد شريفي ] - استاديار دانشگاه اصفهان خلاصه مقاله: صنعت سيمان در ايران در سال هاي...[more]

نويسند‌گان: [ اميرحسين شانه چي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك [ حميدرضا قرباني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خلاصه مقاله: در اين مقاله به معرفي و آناليز توزيع تنش در سطح بيروني رينگ كوره دوار در...[more]

نويسنده: [ وحيد عبدالوهاب ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران خلاصه مقاله: يكي از تدابيري كه بشر براي كاهش و كنترل مضرات ناشي از فاضلاب در محيط زيست اتخاذ نمود جمع آوري، انتقال وتصفيه فاضلاب...[more]

نويسند‌گان: [ مسعود شفا ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك [ كيومرث مظاهري ] - دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك [ عليرضا علي پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك [ حبيبب الله فاتح نوبندگاني ] - دانشجوي كارشناسي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 22

اولين كنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مكانيك

نويسند‌گان: [ شادي بايبوردي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري [ آزيتا بلالي اسكويي ] - استاديار و عضو هيات علمي و سرپرست دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه هنر اسلامي تبريز خلاصه مقاله: در مباني طراحي شهري...[more]

نويسند‌گان: [ ريحانه حوصله دارصابر ] - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي آستانه اشرفيه [ بهرنگ درياي لعل ] - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي رودسرواملش خلاصه مقاله: بي شك فرهنگ جلوه گاه مهمترين باورهاي...[more]

نويسند‌گان: [ نفيسه زمانزاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهند سي معماري،گروه معماري وشهرسازي ، واحدساري، دانشگاه آزاد اسلامي، ساري،ايران [ مهديه پژوهان فر ] - استاديار، - گروه معماري، دانشكده فني و مهندسي گرگان،...[more]

نويسند‌گان: [ سيدرضي علوي نژاد ] - كارشناس ارشدمهندسي معماري عضو هيئت علمي دانشگاه آزاداسلامي دانشكده فني حرفه اي سما شيراز [ مينا سعادت فرد ] - كارشناس ارشدطراحي معماري پايداردانشگاه شفيلدانگلستان خلاصه مقاله:...[more]

نويسنده: [ سمانه خان احمدلو ] - كارشناس ارشد مهندسي معماري پايدار دانشگاه علم و صنعت ايران خلاصه مقاله: در اين مقاله سعي بر آن است تا دو دسته ويژگي معنوي و فيزيكي براي شناخت هويت مسجد دسته بندي و شناسايي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 440

اولين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست

نويسند‌گان: [ شكوفه شاه حيدري پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشدگروه علوم و مهندسي خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيدباهنركرمان [ مجيد محمودآبادي ] - دانشيارگروه علوم و مهندسي خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيدباهنركرمان خلاصه...[more]

نويسند‌گان: [ الناز آذرتاج ] - دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشكده فناوري كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي [ علي رسول زاده ] - دانشيار گروه مهندسي آب دانشكده فناوري كشاوزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق...[more]

نويسند‌گان: [ محسن پورقاسمي رنجبر ] - دانشجوي كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك ماشينهاي كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيدباهنركرمان [ كاظم جعفري نعيمي ] - استاديارگروه مهندسي مكانيك ماشينهاي كشاورزي دانشكده كشاورزي...[more]

نويسنده: [ يحيي كمالي ] - استاديار علوم سياسي گرايش سياست گذاري عمومي دانشگاه شهيد باهنر كرمان خلاصه مقاله: حفاظت ازمحيط زيست وتوسعه پايدارازاجلاس فونكس سوئيس 1971به تدريج وارددستوركاردولت ها و سازمانهاي...[more]

نويسند‌گان: [ مهناز امراللهي جلال آبادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش محيط زيست دانشكده علوم انساني دانشپاه پيام نور شيراز [ نجمه شفيعي ] - دانش آموخته گروه علوم و مهندسي خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه وليعصر...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 15

چهارمين كنفرانس مديريت انرژي و محيط زيست

نويسند‌گان: [ رضا بماني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد واحد بافق [ محمدرضا نظري ] - استادياردانشگاه يزد / بافق [ ولي كلانتر ] - استادياردانشگاه يزد / بافق خلاصه مقاله: مديريت جامع...[more]

نويسند‌گان: [ رضا بماني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد واحد بافق [ محمدرضا نظري ] - استادياردانشگاه يزد / بافق [ ولي كلانتر ] - استادياردانشگاه يزد / بافق خلاصه مقاله: مديريت جامع...[more]

نويسند‌گان: [ وحيد داودي ] - كارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملكان [ سيدمحمد مرتضوي ] - دكتري تخصصي مهندسي برق دانشگاه ايالتي نيويورك آمريكا خلاصه مقاله: روند صنعتي شدن جوامع و...[more]

نويسند‌گان: [ وحيد داودي ] - كارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملكان [ سيدمحمد مرتضوي ] - دكتري تخصصي مهندسي برق دانشگاه ايالتي نيويورك آمريكا خلاصه مقاله: بزرگترين چالش قرن حاضر بحث...[more]

نويسند‌گان: [ ياسر بيدبو ] - دانشكده فني مهندسي، ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب ، ايران [ محمد قديمي ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن،گروه مهندسي مكانيك،رودهن ، ايران خلاصه مقاله: در اين مقاله...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 15

نخستين كنفرانس ملي ساختمان سبز

نويسند‌گان: [ سعيده فتحي ] - مشهد- بلوار سجاد بزرگهمر جنوبي گوياي 6 پلاك 65 / موسسه آموزش عالي خاوران [ امير حقيقي ] - مشهد-اداره كل راه و شهرسازي [ همتا دلقندي ] - مشهد-اداره كل راه و شهرسازي خلاصه مقاله:...[more]

نويسند‌گان: [ مريم رحيمي مشكين ] - مربي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحداسدآباد [ سعيده بشيري ] - مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان خلاصه مقاله: با گسترش روزافزون جمعيت و افزايش ميزان ساخت و...[more]

نويسند‌گان: [ علي پارسا ] - دانشجوي كارشناسي ارشد رشتهي مهندسي برق گرايش كنترل در دانشكده فني دانشگاه تهران [ تورج عباسيان نجف آبادي ] - استاديار دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر دانشكده فني دانشگاه تهران [ فرزاد...[more]

نويسند‌گان: [ قنبرعلي شيخ زاده ] - دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان [ محمدصادق مالكي پور ] - دانشجوي كارشناسي رشته تبديل انرژي دانشگاه كاشان [ محمد زاهدي ] - دانشجوي كارشناسي رشته تبديل انرژي دانشگاه...[more]

نويسند‌گان: [ حامد كامل نيا ] - استاديار دانشكده معماري و شهر سازي دانشگاه فردوسي مشهد [ آيدا گوهريان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه علوم و تحقيقات شاهرود خلاصه مقاله: معماري سبز از جمله جريان...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 49

همايش ملي سيستم‌هاي هوشمند در مهندسي برق و كامپيوتر

نويسند‌گان: [ كاظم عليشاهي ] - شركت برق منطقه اي خوزستان، اهواز، ايران [ سيد قدرت اله سيف السادات ] - استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه شهيد چمران، اهواز- ايران [ محمد رضا بهنام فر ] - دانشجوي دكتري برق، دانشگاه آزاد...[more]

نويسند‌گان: [ عبدالرضا قره خاني ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مينودشت، گروه برق، مينودشت، ايران [ علي اصغر صمدي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مينودشت، گروه برق، مينودشت، ايران [ ابوالفضل جهانبخش ] - دانشگاه آزاد...[more]

نويسند‌گان: [ سيدروح االامين احمدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي كازرون، كازرون، ايران [ اميد مهديار ] - مربي، دانشگاه آزاد اسلامي كازرون، كازرون، ايران [ حسن معصومي ] - استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي...[more]

نويسند‌گان: [ زهرا مختاري بيبالان ] - دانشجوي ارشد برق(قدرت)، دانشگاه آزاد علوم تحقيقات دماوند ، تهران، ايران [ فرامرز فرجي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد برق(قدرت)، برق منطقهاي تهران، تهران، ايران خلاصه مقاله: ...[more]

نويسند‌گان: [ حسين روحاني زاده قاديكلايي ] - قاديكلايي،دانشجوي كارشناسي ارشد برق-كنترل،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علي آباد كتول ، علي آباد كتول، ايران [ سيد مصطفي قدمي ] - دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 19

كنفرانس بين المللي روشهاي نوين طراحي و ساخت در معماري زمينه گرا

نويسند‌گان: [ محسن عباسي هرفته ] - دكتراي مرمت ابنيه و بافت هاي تاريخي، عضو هيئت علمي دانشكده معماري دانشگاه يزد [ علي نفيسي مقدم ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه علوم و تحقيقات يزد [ سميرا نظري برنجكوب ] -...[more]

نويسند‌گان: [ روح اله پيري زاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد واحد علوم تحقيقات كرمانشاه، [ محمد پري زاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد بروجرد، [ رامين رستمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد واحد علوم تحقيقات...[more]

نويسند‌گان: [ شكوفه السادات نائيني ] - كارشناسي ارشد معماري/ دانشگاه ازاد اسلامي قزوين، [ جمال الدين سهيلي ] - دكتري معماري/ استاد يار دانشگاه ازاد اسلامي واحد قزوين خلاصه مقاله: فضاهاي شهري تا قبل از...[more]

نويسند‌گان: [ عاطفه عمادفر ] - دانشجوي ارشد مهندسي معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نطنز، اصفهان، ايران [ محمدرضا صباغ هرندي ] - دانشجوي ارشد مهندسي معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نطنز، اصفهان، ايران [ مريم اخوت...[more]

نويسند‌گان: [ شكوه نشاني فام ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات آذربايجان شرقي [ فرشته پاشائي كمالي ] - عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه خلاصه مقاله: ...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 85

پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور

نويسند‌گان: [ نيما شيرزاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشددانشگاه تهران، دانشجوي دكتري مهندسي عمران [ حميدرضا خدايي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تهران [ مجيد مرادي ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران...[more]

نويسند‌گان: [ مصطفي استاجي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه حكيم سبزواري [ مجتبي لزگي نظرگاه ] - استاديار دانشگاه حكيم سبزواري خلاصه مقاله: بيشك پديدهي خوردگي يك عامل مهم در برآورد طول عمر مفيد...[more]

نويسند‌گان: [ سيد عليرضا شفيعي ] - دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف، [ امين الوانچي ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف، [ سيامك بيگلري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت...[more]

نويسند‌گان: [ سيدعلي رضا مذهب ] - مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد، گروه عمران، ايران، يزد [ امين سهيلي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد [ محمدجواد ابراهيمي ] - دانشجوي...[more]

نويسند‌گان: [ جواد كاردان قراملكي ] - فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته مهندسي زلزله، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز [ طالب مرادي شقاقي ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز [ جشميد...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 368

كنفرانس علوم و فناوري نانو

نويسند‌گان: [ مجيد اسكندري شهركي ] - كارشناسي ارشد، مهندسي مكانيك، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر [ حسن نحوي ] - دانشيار،مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اصفهان [ رسول صادقي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي مكانيك،...[more]

نويسند‌گان: [ احمد بزرگي ] - كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت اله آملي گروه مكانيك آمل [ رمضانعلي جعفري ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت اله آملي گروه مكانيك آمل [ رحمان ذوالفقاري ] - استاديار...[more]

نويسند‌گان: [ ميثم محمودي ] - فارغ التحصيل كارشناسي ارشد، مهندسي مكانيك تبديل انرژي، دانشگاه سيستان و بلوچستان [ عليرضا حسين نژاد ] - دانشيار، مهندسي مكانيك تبديل انرژي، دانشگاه سيستان و بلوچستان خلاصه مقاله:...[more]

نويسند‌گان: [ رضا طاهري ] - كارشناس ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي، گروه مكانيك، دانشكده مهندسي، دانشگاه خليج فارس بوشهر [ حسين اسكندري ] - استاديار، گروه مكانيك، دانشكده مهندسي، دانشگاه خليج فارس بوشهر خلاصه...[more]

نويسند‌گان: [ محسن اسدي پور ] - كارشناسي ارشد، مهندسي مكانيك، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه ياسوج [ سيما ضيايي ] - استاديار، مهندسي مكانيك، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه ياسوج [ عباس نيك نژاد ] - استاديار، مهندسي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 17

دومين همايش ملي فن آوري هاي نوين در صنايع چوب و كاغذ

نقش مقاومت کششی فولاد در سیستمھای مقاوم در برابر بارھای جانبی Tensile Strength Effect of Steel In Lateral Load Resisting Systems استاد راھنما : دکتر دیلمی ارائه : کیوان میربھا حجم فایل: ۱٫۷۹ مگابایت دانلود[more]

رفتار اتصالات نوین در قاب های بتن مسلح تحت بار لرزه ای استاد راهنما: دکترعباسعلی تسنیمی دانشجو: مرتضی فلاح زیارانی حجم فایل: ۲٫۱۹ مگابایت دانلود[more]

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار سازه ها با جدا ساز لرزهای توسط : دانوش معتمدی استاد راهنما : دکتر فرامرز خوشنودیان قسمت اول حجم فایل: ۲٫۰۲ مگابایت دانلود قسمت دوم حجم فایل: ۱٫۷۷ مگابایت دانلود[more]

رخداد زمین‌لرزه ای با بزرگای ۹ در مقیاس امواج درونی زمین در ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه بامداد روز جمعه ۲۰ اسفندماه در ۱۲۵ کیلومتری شرق ساحل هونشو ژاپن و ۳۸۰ کیلومتری توکیو بخش‌های وسیعی از ژاپن و قسمت‌هایی از شرق چین و روسیه را به لرزه...[more]

برای دوستان عزیز شرایط عمومی پیمان(نشریه ۴۳۱۱)  را آماده دانلود کرده ایم که بسیار مهم برای پیمانکاران و مشاوران میباشد و همچنین یکی از منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد رشته مدیریت ساخت است که ۱ تا ۳ سوال از این...[more]

تاریخچه زمین لرزه های بزرگ در ایران ایران کشوری لرزه خیز است. ایران بر روی یکی از دو کمربند بزرگ لرزه خیزی جهان موسوم به «آلپا» قرار دارد و هر از گاهی زمین لرزه های بزرگی در آن بوقوع می پیوندد. از سال ۱۳۴۰ تاکنون زمین لرزه های...[more]

در ترکیه که نزدیک به تمامی نقاط آن بر روی خطوط گسل قرار گرفته و امکان وقوع زلزله بسیار است، از روزها پیش ادعاهای یک محقق ترکیه‌ای مبنی بر امکان پیش‌بینی زلزله با دقت بر روی حرکات مورچه‌ها و ابرها، به طور وسیعی از سوی رسانه‌های...[more]

Displaying results 8 to 14 out of 1472

دومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي

نويسند‌گان: [ محمد امين اميني ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات بوشهر، گروه برق، بوشهر، ايران [ نقي مودبي كلاچاهي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات بوشهر، گروه برق، بوشهر، ايران [ سيد محمد موسوي...[more]

نويسند‌گان: [ نويد تقي زادگان كلانتر ] - دكتري برق دانشگاه شهيد مدني اذربايجان [ عادل اقاپور ] - دانشجوي ارشد برق قدرت دانشگاه ازاد اسلامي واحد هريس [ ابراهيم فتحي ] - دانشجوي ارشد برق قدرت دانشگاه ازاد اسلامي واحد...[more]

نويسند‌گان: [ شعيب كاسه گرمحمدي ] - مدرس دانشكده فني ملاصدرا رامسر، باشگاه نخبگان و پژوهشگران داريون، ايران [ سيد يوسف هاشمي ] - استاديار دانشگاه فني و حرفه اي، دانشكده فني ملاصدرا رامسر خلاصه مقاله: ...[more]

نويسنده: [ جابر كوپايي زاده ] - كارشناس ارشد سازه، گروه عمران، يزد، ايران خلاصه مقاله: بازيابي انرژي به منظور ارزش حرارتي پسماند بستگي دارد . واحد بازيابي انرژي براي دوام خود بايد به طور دائم ...[more]

نويسند‌گان: [ مهدي شكل آبادي ] - كارشناس ارشد مكاترونيك [ مهرداد جوادي ] - مدير گروه مكاترونيك دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خلاصه مقاله: ضرورت استفاده از انرژي هاي نو به جاي انرژي فسيلي، انسان را به سوي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 17

ششمين كنفرانس مبدلهاي گرمايي

نويسند‌گان: [ محمد شايگان افضل ] - دانشجوي كارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني، دانشكده مهندسي، دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) [ عزت اله مظفري ] - استاديار گروه مهندسي معدن، دانشكده مهندسي، دانشگاه بين المللي امام...[more]

نويسند‌گان: [ آرمان اكبرزاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سيستم هاي انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، گروه مكانيك، مشهد، ايران [ ايمان زحمتكش ] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، گروه مكانيك، مشهد،...[more]

نويسند‌گان: [ علي باقري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، يزد، دانشگاه يزد، دانشكده مهندسي مكانيك [ علي اكبر دهقان ] - دانشيار، دانشگاه يزد، دانشكده مهندسي مكانيك خلاصه مقاله: سالانه كشور ايران هزينه زيادي در...[more]

نويسند‌گان: [ محمدجواد غلامي ] - كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا دانشگاه تربيت مدرس تهران ، كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي بابل [ موسي فرهادي ] - دكترا مهندسي مكانيك- تبديل انرژي [ حميد حسن زاده افروزي ] - دكترا...[more]

نويسند‌گان: [ آرمان اكبرزاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سيستم هاي انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، گروه مكانيك، مشهد، ايران [ ايمان زحمتكش ] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، گروه مكانيك، مشهد،...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 29

نخستين همايش ملي سيستم هاي هوشمند مديريت ساختمان با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي

نويسنده: [ آرش رحيمي ] - مركز شماره 6 فني و حرفه اي ميانه- ميانه ،وليعصر،بوستان 4،كوچه 4،پلاك 23 خلاصه مقاله: سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بكارگيري از آخرين تكنولوژي هادر صددآن است كه شرايطي ايده...[more]

نويسند‌گان: [ سلمان حاجي آقاسي ] - شركت كيمياگران انرژي (واحد خانه هاي هوشمند) [ مهدي تقي زاده ] - شركت كيمياگران انرژي (واحد خانه هاي هوشمند) [ ساناز ارديبهشتي ] - شركت كيمياگران انرژي (واحد خانه هاي...[more]

نويسند‌گان: [ سميرا مختاري ] - دانشجو كارشناسي ارشد معماري ،دانشكده هنرو معماري ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ، ايران [ جواد مختاري ] - كارشناس مهندسي معماري خلاصه مقاله: امروزه مشغله...[more]

نويسنده: [ زهره باقري روچي ] - كارشناسي برق الكترونيك خلاصه مقاله: يك lonworkپروتكلي است كه بيشترين كاربردهايش استفاده در اتوماسيون خانگي مي باشد كه دراتوماسيون خانگي هميشه ما يك يونيتي را داريم كه...[more]

نويسند‌گان: [ عليرضا جوادي ] - دانشجوي كارشناسيارشد رشته برق كنترل دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، تهران، ايران. [ مهرنوش كمرزرين ] - دانشجوي كارشناسيارشد رشته برق كنترل دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 38

ششمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران

نويسند‌گان: [ حميد وارسته پور ] - استاديار و عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي صنعت آب و برق [ محمدعلي رضايي آدرياني ] - كارشناس ارشد عمران - سازه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خراسان رضوي، نيشابور خلاصه مقاله:...[more]

نويسند‌گان: [ علي صدر ممتازي ] - دانشيار و عضو هيئت علمي گروه عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيلان [ كسري مومني نژاد ] - دانشجوي كارشناس ارشد عمران - سازه، پرديس، دانشگاه گيلان خلاصه مقاله: به طور كلي در...[more]

نويسند‌گان: [ كياچهر بهفرنيا ] - دانشيار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان [ محمد تيموري موگويي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، گرايش سازه، دانشگاه صنعتي اصفهان [ نرگس ياحي ] - مدير مركز تحقيقات و فناوري هاي نوين...[more]

نويسند‌گان: [ حميدرضا محمدي ] - كارشناس ارشد سازه دانشگاه علم و فرهنك تهران (وابسته به جهاد دانشگاهي) [ رضا كرمي محمدي ] - دانشیار گروه مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي خلاصه مقاله: در اين...[more]

نويسند‌گان: [ محمد دلنواز ] - استاديار دانشكده فني و مهندسي گروه مهندسي عمران دانشگاه خوارزمي تهران [ جمشيد بغدادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران-خاك و پي، دانشگاه زنجان. نويسنده مسئول [ شقايق ترابي ] - عضو مركز رشد...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 163

بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق

نويسند‌گان: [ سعيد جوادي ] - دانشكده فني و مهندسي دانشگاه رازي- ايران [ فرشاد زارعي ] - شركت توزيع برق ايلام- ايران خلاصه مقاله: در اين مقاله الگوريتم جبران سازي جريان خازني گذرا در حوزه زمان با استفاده...[more]

نويسند‌گان: [ امين رئيسي ] - دانشكده فني و مهندسي دانشگاه ايلام ايلام، ايران [ صباح دانيار ] - دانشكده فني و مهندسي دانشگاه ايلام -ايلام، ايران خلاصه مقاله: اين مقاله، يك روش جديد آشكارسازي خطا در سيستم...[more]

نويسند‌گان: [ وحيد صدقي ] - دانشكده مهندسي برق دانشگاه شاهرود [ مرتضي رحيميان ] - دانشكده مهندسي برق دانشگاه شاهرود [ محمد جواد كريمي ] - دفتر خصوصي سازي صنعت برق وزارت نيرو، ايران خلاصه مقاله: اين...[more]

نويسند‌گان: [ حسن علي آل حسيني ] - دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي امير كبير [ گئورك قره پتيان ] - دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي امير كبير [ مريم السادات اخوان حجازي ] - دانشكده مهندسي برق دانشگاه كاشان [ مريم...[more]

نويسند‌گان: [ مجيد غفاريان فر ] - دانشكده برق، دانشگاه شاهرود شاهرود، ايران [ محسن اصيلي ] - دانشكده برق، دانشگاه شاهرود شاهرود، ايران خلاصه مقاله: اين مقاله به انداز ه گير يهاي مهندسي براي توزيع توان...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 253

همايش ملي معماري، عمران و توسعه نوين شهري

نويسند‌گان: [ ابراهيم مرادي ] - استاديار وعضوهيات علمي دانشگاه آزاد ايلام [ علي اشرف عزيزپور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات ايلام خلاصه مقاله: سرزمين ما ايران با توجه به...[more]

نويسند‌گان: [ مهدي مهدوي عادلي ] - استاد يار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ايران [ سعيد عندليب ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ايران خلاصه مقاله:...[more]

نويسند‌گان: [ زهرا كاظمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه [ ارژنگ صادقي ] - استاديار گروه عمران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان خلاصه مقاله: سازه هاي فضاكار سبك وداراي درجه نامعيني بالايي هستند.سبكي سازه...[more]

نويسند‌گان: [ ندا سليميان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري [ محسن گرامي ] - دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد مشهد خلاصه مقاله: رشد سريع جمعيت، مهاجرت به شهرها و...[more]

نويسند‌گان: [ سيداميرحسين حسيني ] - كارشناسي ارشد مهندسي عمران مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسلامي كرج [ عليرضا رضاييان ] - استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي كرج خلاصه مقاله: امروزه با پيچيده...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 44

سومين همايش ملي معماري داخلي و دكوراسيون

نويسند‌گان: [ پرهام شكوهي ] - كارشناس ارشد معماري ، مدرس گروه معماري داخلي دانشگاه مازيار [ مائده ضياپور ] - كارشناس ارشد معماري ، مدرس گروه معماري داخلي دانشگاه مازيار خلاصه مقاله: دانشجويان معماري...[more]

نويسنده: [ افشين حسين پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه علوم تحقيقات كردستان خلاصه مقاله: معماري داخلي ايران از قديمي ترين دوران تا كنون همواره با تزئين همراه بوده است و تنها در زمان...[more]

نويسند‌گان: [ احسان هنردوست ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري،دانشگاه علوم تحقيقات واحد خرم آباد،خرم آباد،ايران [ علي علايي ] - عضو هيئت علمي آموزشكده سما،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، كرمانشاه، ايران–...[more]

نويسند‌گان: [ ايمان اسلام شعار ] - كارشناسي معماري و دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري [ مرضيه جمالي باصري ] - كارشناسي معماري و كارشناسي ارشد طراحي شهري – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد آباده خلاصه مقاله:...[more]

نويسند‌گان: [ مريم فدايي ] - عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد [ پريا محمدي ] - كارشناس طراحي پارچه و لباس خلاصه مقاله: دكوراسيون داخلي يكي از حلقه هاي ارتباط ميان علم و هنر است و بعد هنري آن...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 75

اولين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي ترانسفورماتور

نويسند‌گان: [ حميد موسوي ] - [ محمد ميرزايي ] - [ محمدهادي نيك نظر ] - خلاصه مقاله: دماي نقطه داغ، يكي از پارامترهاي مهم و كليدي در تعيين عمر عايقي ترانسفورماتور مي باشد. دماي نقطه داغ ...[more]

نويسند‌گان: [ مرتضي توانا ] - [ سيدمحمد مدني ] - خلاصه مقاله: عبور جريان هجومي از ترانس هاي قدرت در لحظه برقداري، تحريك حفاظت ديفرانسيل را به دنبال خواهد داشت.در رله هاي ديفرانسيل عموما با استفاده از...[more]

نويسند‌گان: [ علي باهنر ] - [ بهرام كل كيان ] - خلاصه مقاله: باتوجه به حادثه آتش سوزي كه روي ترانسفورماتورسوم پست 400/63/30،5 كيلوولت شركت فولاد مباركه در اين مقاله به بررسي دلايل اين حادثه ، مشكلات...[more]

نويسند‌گان: [ مرتضي اسلاميان ] - [ وحيد نبئي ] - [ ابراهيم ولدخاني ] - خلاصه مقاله: آناليز گازهاي حل شده در روغن يكي از روش هاي اصلي مانيتورينگ ترانسفورماتور مي باشد. با بررسي گازهاي حل شده در روغن...[more]

نويسند‌گان: [ حسين محسني ] - [ اميرعباس شايگاني اكمل ] - [ سهند سيفي ] - [ ميلاد محمد حسين ] - خلاصه مقاله: راكتور شانت با مصرف توان راكتيو توليد شده توسط خازنهاي خط باعث ميشود كه ولتاژ در محل نصب...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 16

دومين كنفرانس تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي

نويسند‌گان: [ الهه سجادي راد ] - آزمايشگاه تحقيقاتي لايه نازك آنگسترم، دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، ايران [ محمود رضايي ركن آبادي ] - آزمايشگاه تحقيقاتي لايه نازك آنگسترم، دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي...[more]

نويسند‌گان: [ امير قاسمي ] - دانشگاه صنعتي شريف تهران، ايران [ آريا اصلاني ] - دانشگاه صنعتي شريف تهران، ايران [ محمد اميري ] - دانشگاه صنعتي شريف تهران، ايران خلاصه مقاله: در سال هاي اخير از يك سو با...[more]

نويسند‌گان: [ امير قاسمي ] - دانشگاه صنعتي شريف تهران، ايران [ آريا اصلاني ] - دانشگاه صنعتي شريف تهران، ايران [ محمد اميري ] - دانشگاه صنعتي شريف تهران، ايران خلاصه مقاله: در سال هاي اخير از يك...[more]

نويسند‌گان: [ حميدرضا اكبرزادگان ] - كارشناس ارشد فيزيك حالت جامد، آموزشكده فني و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك، اراك، ايران [ سوان ديلانچيان ] - كارشناس ارشد برق، گروه برق، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي،...[more]

نويسند‌گان: [ ليلا بزلي ] - گروه پژوهشي غير فلزي پژوهشگاه نيرو تهران، ايران [ مهرنوش هور ] - گروه پژوهشي غير فلزي پژوهشگاه نيرو تهران، ايران خلاصه مقاله: ماهيت بسيار گسترده فناوري نانو، تعامل نزديك و...[more]

نويسند‌گان: [ محمد مالكي شهركي ] - پژوهشكده نيمه هادي پژوهشگاه مواد و انرژي كرج [ محمدعلي بهره ور ] - پژوهشكده نيمه هادي پژوهشگاه مواد و انرژي كرج [ سيدمحمدصادق ميرغفوريان ] - واحد تحقيق و توسعه شركت تجهيزات انتقال برق...[more]

نويسند‌گان: [ اعظم موسوي ] - پژوهشگاه مواد و انرژي كرج، ايران [ محمدعلي بهره ور ] - پژوهشگاه مواد و انرژي كرج، ايران [ عليرضا آقايي ] - پژوهشگاه مواد و انرژي كرج، ايران خلاصه مقاله: در اين پژوهش خواص...[more]

Displaying results 8 to 14 out of 24

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

نويسند‌گان: [ صمد ظاهرمند ] - دانشجوي كارشناسي ارشدمهندسي عمران گرايش خاك و پي دانشگاه آزاداسلامي واحدياسوج [ نعمت الله فردوس ] - عضو هيئت علمي دانشگاه آزاداسلامي واحددهدشت خلاصه مقاله: ارزيابي واكنش...[more]

نويسند‌گان: [ اكبر جمشيدي ] - دانشكده فني و مهندسي دانشگاه بوعلي سينا همدان [ امير فرخي ] - دانشكده عمران و معماري دانشگاه ملاير خلاصه مقاله: ارزيابي آسيب پذيري و عملكرد لرزه اي ساختمان هاي قديمي كه هيچ...[more]

نويسند‌گان: [ مهدي مهدوي عادلي ] - استادياردانشگاه آزاداسلامي واحدشوشترگروه عمران شوشتر ايران [ نويد خياط ] - استادياردانشگاه آزاداسلامي واحداهوازگروه عمران اهواز ايران [ محمد كثيري دزفولي ] - كارشناس ارشدمهندسي و...[more]

نويسند‌گان: [ فرزاد اسپناني ] - كارشناس ارشدمهندسي عمران آب دانشگاه صنعتي اصفهان [ حميدرضا صفوي ] - عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان [ آزاده احمدي ] - عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه...[more]

نويسنده: [ آرش غلامي ] - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي بندرعباس و دانشجوي دكتراي ژئوتكنيك دانشگاه تهران خلاصه مقاله: اثر ساختگاه به عنوان يكي از عوامل كليدي در تعيين شتاب و جابجاييهاي حداكثر سازه تحت...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 45

دومين كنفرانس ملي سيستم هاي مكانيكي و نوآوري هاي صنعتي

نويسند‌گان: [ مهدي صفري ] - گروه مكانيك دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان [ امين گرانمايه ] - گروه مكانيك دانشگاه اليگودرز خلاصه مقاله: يكي از جديدترين روش هاي شكل دهي مواد فرم دهي به وسيله اشعه ليزر...[more]

نويسند‌گان: [ سعيد رضا همافر ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اهواز [ عباس رهي ] - استاديار دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي خلاصه مقاله: هر صنعتي نيازمندبرنامه...[more]

نويسند‌گان: [ مصطفي رحيمي ] - دانشگاه محقق اردبيلي [ ايرج سليملر ] - دانشگاه محقق اردبيلي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك [ مرتضي مرتضايي ] - دانشگاه محقق اردبيلي خلاصه مقاله: انتقال حرارت جت...[more]

نويسند‌گان: [ عرفان خسرويان ] - دكتري مهندسي مكانيك دانشگاه پيام نور تهران شمال [ علي محمد عسگري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك طراحي كاربردي پيام نور واحد شميرانات خلاصه مقاله: بر اساس برخي نوشته هاي...[more]

نويسند‌گان: [ عباس اجركار ] - دانشگاه صنعتي اميركبير دانشگاه مهندسي مكانيك [ عليرضا فضل باب ] - دانشگاهص نعتي اميركبير دانشكده مهندسي مكانيك خلاصه مقاله: در اين مقاله به طراحي كنترل كننده وضعيت ماهواره...[more]

نويسند‌گان: [ مهدي محمد مهدي پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك گرايش طراحي كاربردي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اهواز [ كورش حيدري شيرازي ] - دانشيار دانشكده فني مهندسي گروه مكانيك شهيد چمران اهواز [...[more]

نويسند‌گان: [ بهروز آرين نژاد ] - عضو هيات علمي گروه مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد سالامي واحد اهواز [ سينا غلامي ] - كارشناسيو احد طراحي اداره مهندسي شركت نفت مناطق مركزي خلاصه مقاله: بررسي پديده خزش در...[more]

Displaying results 8 to 14 out of 173

اولين همايش ملي عمران، معماري و توسعه پايدار

نويسند‌گان: [ حبيب شريف ] - كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه دانشگاه آزاد يزد [ حميدرضا رونق ] - دكتراي عمران گرايش سازه [ محمدرضا جواهري ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي يزد خلاصه مقاله: امروزه...[more]

نويسند‌گان: [ محسن محبوبي نيا ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي شيراز ايران [ علي لشكري ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي شيراز ايران خلاصه...[more]

نويسند‌گان: [ فرشيد فتحي ] - دكتري عمران زلزله عضو هيات علمي دانشگاه [ سيد رضا آيت اللهي ] - دانشجوي دكتري عمران سازه خلاصه مقاله: روش تبديل ديفرانسيلي كه بر مبناي بسط سري تيلور مي باشد ، يك روش تكرار...[more]

نويسنده: [ علي اكبر اقبالي ] - مربي گروه عمران دانشگاه پيام نور تهران ايران خلاصه مقاله: سيستم لرزه بر بخشي از سازههاي بتني موجود در ايران از نوع قاب خمشي با شكل پذيري ويژه هست، كه بر اساس آيين نامه...[more]

نويسند‌گان: [ فاطمه رجبي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود [ حسن اصانلو ] - دكتري معماري و شهرسازي استاد معماري دانشگاه پلي تكنيك ميلان و عضو كميته علمي دكتري در دانشگاه ساپينزاي رم خلاصه...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 90

دومين كنفرانس دستاوردهاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر

نويسند‌گان: [ امين قاسمي نژاد رائيني ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات سيرجان گروه مهندسي برق- الكترونيك سيرجان [ مهران ابدالي ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات سيرجان گروه مهندسي برق- الكترونيك...[more]

نويسنده: [ هادي زيبنده ] - شركت برق منطقه اي مازندران خلاصه مقاله: رساندن انرژي الكتريكي با كيفيت مطلوب به مستريان و مشتركان از اهميت ويژه اي برخوردار است در همين راستا پايش كيفيت توان هم موضوعي...[more]

نويسنده: [ مريم جعفري ] - كارشناس ارشد الكترونيك. شركت مخابرات استان لرستان خلاصه مقاله: يك شبكه حسگر بي سيم عبارت است از تعداد زيادي حسگرهاي كوچك با توان پايين در ارسال و دريافت كه مي تواند ...[more]

نويسند‌گان: [ عطااله گرگيج ] - موسسه آموزش عالي روزبهان ساري [ احمد علي عسگري ] - موسسه آموزش عالي روزبهان ساري [ عباس قادي صاحبي ] - موسسه آموزش عالي روزبهان ساري خلاصه مقاله: اخيرا جامع سازي توليد...[more]

نويسند‌گان: [ فرنوش توانازاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد [ حسين فرزانه فرد ] - عضو هيئت علمي گروه برق دانشگاه صنعتي اصفهان [ احسان اديب ] - عضو هيئت علمي گروه برق دانشگاه صنعتي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 99

اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

نويسند‌گان: [ غلامرضا تدين فر ] - استاديار و عضو هيئت علمي گروه مهندسي عمران دانشگاه حكيم سبزواري [ وحيد تدين فر ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه حكيم سبزواري [ رامين كاظمي ] - دانشجوي كارشناسي...[more]

نويسند‌گان: [ محمدرضا عطرچيان ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي [ مرتضي پورحمزه ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي [ اميد آهنگر سريزدي ] - كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد...[more]

نويسند‌گان: [ فيروزه پورواحدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران، گرايش خاك وپي، دانشكده فني، دانشگاه گيلان [ آرش پوراحمدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران، گرايش خاك وپي، دانشكده فني، دانشگاه...[more]

نويسند‌گان: [ سيد مجدالدين ميرمحمد حسيني ] - استاد دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست- دانشگاه صنعتي اميركبير [ محمودرضا محمدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي - دانشگاه صنعتي اميركبير [ محسن كارگر ] - دانشجوي دكتري...[more]

نويسند‌گان: [ مسعود مكارچيان ] - استاديار دانشكده فني و مهندسي دانشگاه بوعلي سينا همدان [ جواد احمدزاده ] - دانشجوي دكتري زمين شناسي مهندسي دانشگاه بوعلي سينا همدان [ ابراهيم خدايي ] - دانشجوي ارشد زمين شناسي مهندسي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 46

دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

نويسند‌گان: [ سيد محمد سجاد حسيني مقدم ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه جامع امام حسين (ع) [ محمد رضا الهامي ] - استاديار گروه مكانيك دانشكده فني دانشگاه جامع امام حسين (ع) [ سيد عليرضا حسيني مقدم ] - دانشجوي عمران...[more]

ويسند‌گان: [ محمد كمال الديني عزآبادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه يزد [ بهروز احمدي ندوشن ] - استاديار دانشكده عمران دانشگاه يزد خلاصه مقاله: امروزه كاربرد همزمان روش هاي عددي پيشرفته با روش...[more]

نويسند‌گان: [ محمدرضا جواهري تفتي ] - استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تفت، گروه عمران، تفت، ايران [ حميدرضا رونق ] - دانشيار، دانشگاه كوئيزلند، استراليا [ محمد موحد اصل ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه...[more]

نويسند‌گان: [ احد احساني ] - دانشجوي دكتراي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي [ زهرا ضعيفي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس خلاصه مقاله: ايرژول ماده اي ساخته شده با...[more]

نويسند‌گان: [ مهراد موسوي رحيمي ] - كارشناس ارشد مهندسي سازه دانشگاه تربيت مدرس [ شريف شاه بيك ] - استاديار مهندسي سازه دانشگاه تربيت مدرس خلاصه مقاله: كاربرد فوم هاي فلزي به عنوان دسته جديدي از...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 150

اولين همايش ملي جوشكاري صنعتي و نوين ساختمان

نويسند‌گان: [ مليحه حاجي نژاد ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك- تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول [ عبدالحميد عزيزي ] - عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه ايلام [ سيد حسين حسيني ] - عضو هيئت علمي و...[more]

نويسند‌گان: [ محمد رضايي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع مديريت سيستم و بهره وري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمان [ احمد صادقي ] - استاديار گروه مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين [ محبوبه...[more]

نويسند‌گان: [ پيمان قاسمي تمامي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك- ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري [ محسن شمساري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك- ساخت و توليد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل خلاصه...[more]

نويسند‌گان: [ محمد رحيمي ] - سيستان و بلوچستان دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مطهري كارشناسي علوم تربيتي [ رضا حيدري ] - سيستان و بلوچستان دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مطهري كارشناسي علوم تربيتي [ مرتضي سرگل زهي ] - سيستان...[more]

نويسنده: [ مسعود نصيري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد ژئوتكنيك دانشگاه رازي كرمانشاه خلاصه مقاله: امروزه تكنولوژي و فن آوري هاي نوين ساختماني در راستاي برآورده سازي دو هدف اصلي در شاخه مهندسي كه همانا افزايش...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 19

مقالات مهندسی عمران - ساختمان

مقالات مهندسی برق

مقالات عمومی

در این مقاله روابط برای تعیین مساحت مورد نیاز مهاربندی در قابهای مسطح فلزی با اتصالات صلب ونِِِِیمه صلب ارائه شده است . یک سری از قابهای مهاربندی شده یک , دو , سه و چهارده طبقه در نظر گرفته شده اند . نتایج ارائه شده در مورد...[more]

سکوهای دریایی برای مقاصد مختلف نفتی مورد استفاده ق رار م ی گیرند . بسیاری از این سکوها که در سالهای قبل بر اساس آیین نامه های زمان خود طراحی، ساخته و نصب شده اند، می بایست مورد ارزیابی و کنترل مجدد قرار گیرند. آیین نامه های...[more]

LSF-General-Details-General LSF-Generic-Details-Axial-Loadbearing-Walls LSF-Generic-Details-Floors-Roofs LSF-Generic-Details-Non-Loadbearing LSF-Generic-Details-Windbearing-Walls[more]

Displaying results 6 to 10 out of 43

مقالات زبان اصلی

نويسند‌گان: [ Davoud Layegh Rafat1 ] - Department of Civil Engineering, Zabol Branch, Islamic Azad University, Zabol, Iran [ Morteza Layegh Rafat ] - M.Sc Civil Engineering, Sistan and Baluchestan University,...[more]

نويسند‌گان: [ Mahmoud Layegh Rafat1 ] - Department of Civil Engineering, Zabol Branch, Islamic Azad University, Zabol, Iran [ Mahmoud Anvar Rigi2 ] - M.Sc Department of Civil Engineering, Zahedan Branch, Sistan...[more]

نويسند‌گان: [ R Rahnavard ] - M.Sc Student of Structure Engineering, Dep. of Civil Engineering, ACECR of Ahvaz, Iran. [ A Bahmani ] - M.Sc Student of Structure Engineering, Dep. of Civil Engineering, ACECR of...[more]

نويسند‌گان: [ R Rahnavard ] - M.Sc Student of Structure Engineering, Dep. of Civil Engineering, ACECR of Ahvaz, Iran. [ J Delfian ] - M.Sc Student of Structure Engineering, Dep. of Civil Engineering, Azad...[more]

نويسند‌گان: [ Babak Pordel ] - Faculty member, Azad University of Ardebil, Sama [ Akbar Pirmoz ] - Ph.D. Candidate, University of Tehran خلاصه مقاله: Due to unique geometry of castellated steel...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 154

مقالات مهندسی تأسیسات مکانیک

جستجو

آموزش نرم افزار

آیین نامه ها

دیگر کتابها

جستجو

برنامه آموزشی

این برنامه برای رسم خط تاثیر هر نوع خرپای دو بعدی و با هر تعداد درجات آزادی و نامعینی وهر نوع شرایط تکیهگاهی کاربرد دارد. محاسبات برنامه بر مبنای روش اجزای محدود در تحلیل سازهها قرار دارد. دقت خروجی آن بسیار بالا است. کاربرد...[more]

این برنامه برای تحلیل هر نوع تیر سراسری و تحت انواع بارگذاریهای ثقلی یکنواخت ، مثلثی قائم الزاویه و ذوزنقه ای با فرم های زیر و نیز بارگذاریهای نقطهای کاربرد دارد .باید توجه داشت که تیر سراسری باید بدون انفصال باشد. در نهایت...[more]

نرم افزاری را یکی از دوستان تهیه کرده اند که مشخصات خاک را داخل آن وارد میکنید و برای شما به دو روش متحد و آشتو نامگذاری میکند لینک دانلود[more]

Displaying results 6 to 10 out of 16

نرم افزار تخصصی عمران

اگر نیاز دارید به طراحی یک خانه بصورت ۳بعدی بپردازید باید بگویم این دقیقا همان کاری است که نرم افزار ۳D Home Architect Design Suite Deluxe v8.0 برای شما با شایستگی هرچه تمامتر انجام خواهد داد .نرم افزاری که مورد توجه و علاقه...[more]

با استفاده از CSI Section Builder 8.1.1 این نرم‌افزار براحتی می‌توان انواع مقاطع فولادی، بتنی و مرکب را ایجاد نموده و مشخصات هندسی و وضعیت تنش‌های بوجود آمده در آنها را بررسی نمود. از آنجایی‌که این برنامه بر اساس روش اجزا...[more]

Plaxis Professional 8.5 نرم‌افزاری المان محدود پیشرفته برای تحلیل تغییر شکل‌ها و پایداری در پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک کاربرد دارد. معمولاً در مسائل مهم ژئوتکنیک، یک مدل رفتاری پیشرفته برای مدل‌سازی رفتار غیرخطی و وابسته به...[more]

یکی از بهترین و قدرتمند ترین نرم افزار ها در زمینه آنالیز و طراحی سازه های فلزی، بتنی، چوبی، آلومینیومی و سازه های ترکیبی که منتخب بیش از ۴۶ شرکت در میان ۵۰ شرکت برتر مهندسین مشاور دنیا و هفت دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه فنی و...[more]

ADAPT  نرم افزار تخصصی مهندسی عمران است که دارای قابلیت های زیر میباشد نرم‌افزار پیشرفته تحلیل و طراحی سیستم‌های دال، سقف و تیرهای پس‌تنیده امکان تعریف پس‌تنیدگی به دو صورت چسبیده و غیرچسبیده امکان تعریف سیستم‌های دال...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 13

کاربردی

برنامه آندرويد

Autodesk ForceEffect یکی از بهترین و قدرتمندترین نرم افزار های ترسیم طرح های مهندسی به وسیله گوشی می باشد که توسط کمپانی معروف Autodesk برای کاربران اندروید طراحی و عرضه شده است. دیگر می توانید کاغذ و قلم را کنار گذاشته و طرح...[more]

این هم نرم افزاری دیگر که با استفاده از تلفن همراه می توانید ابزار مهندسی کوچک و در عین حال کاربردی را همراه خود داشته باشید. در پست بعدی می توانید منتظر برنامه کاربردی باشید که قابلیت های دیگری نیز دارد. با اپلیکیشن جالب...[more]

برخی از قابلیت های این نرم افزار خیلی خیلی جالب: -امکان مشاهده مختصات نقاط به صورت UTM، مختصات جغرافیایی به صورت درجه دقیقه ثانیه و حالت اعشاری -اتصال سریع(قفل شدن) به ماهواره ها – …. -قابلیت ذخیره نقاط  و مسیر با...[more]

نرم افزار معروف AutoCad اینبار برای اندروید! به تازگی کمپانی Autodesk این نرم افزار را ارائه کرده و تاکنون چندین هزار مورد دانلود داشته است.از ویژگی های این نرم افزار میتوان به مشاهده,ویرایش به وسیله ی ابزارهایی که برنامه در...[more]

این برنامه برای طراحی ویژگی های روش اجزای محدود یا همان FEM کاربرد دارد . نمودار پردازش شده به وسیله این نرم افزار، کاملا دقیق و مطابق با استاندارد های ریاضی می باشد . این نرم افزار برای مهندسین عمران ، مهندسین مکانیک ، معماران و...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 16

جستجو

گزارشی که در دست داریم درباره ی اولین غرفه ساخته شده در فستیوال سالیانه ی معماری، مربوط به سال 2012 است که اینبار شرکت معماری «وارنر و ونگ دیزاین» از میان چندین شرکت معتبر برای ساخت این غرفه برگزیده شده و به خوبی از پس این کار...[more]

بلوک های مسکونی Cb71 نگاه بسیاری از جمله ما را به سوی خود کشانده اند. «معماری نیوز»: عکس های موجود که توسط ایوان . اس گرفته شده اند به خوبی گویای کم نظیر بودن این مجموعه ی مسکونی هستند.این آپارتمان ها که در قسمت غربی مکزیکو سیتی...[more]

بنایی که نظر بسیاری را به خود جلب کرده در کمال تعجب در جایی قرار گرفته که شاید کمتر کسی به آن نگاهی دقیق بیندازد. «معماری نیوز»: گورستان  عمومی سنتیاگو (شیلی)، آرامگاه قربانیان سرکوب دیکتاتور شیلی است. در این فضا ...[more]

 مراکش یکی کشورهای آفریقای شمالی و یکی از سه کشور دنیا است که با هر دو اقیانوس مدیترانه و آتلانتیک مرز ساحلی دارد. این کشور برای تزئیات خاص و رمانتیکی که دارد بسیار مشهور است. برترین ها: مراکش یکی کشورهای آفریقای...[more]

 کلبه ای عظیم شبیه قالب یخی غول آسا که روی یک گوشه اش در کوهستان اسلواکی قرار گرفته است. زومیت : در دنیای معماری، شاهد برگزاری رقابت‌های متعددی هستیم، که البته برندگان این رقابت‌ها در یک نکته اشتراک دارند، جسارت در...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 34

مطالب آموزشی

این بسته که توسط آقای مهندس صنعتی نیا آماده شده شامل: یک فایل پروژه در قالب Word و یک فایل آموزش بارگذاری در قالب PowerPoint هست. این بسته ی واقعا کامل برای دانشجویان در دروس بارگذاری و پروژه های فولاد و بتن بسیار کاربردی می...[more]

نقشه برداری به علم اندازه گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی عوارض روی سطح زمین اطلاق می گردد. عوارض می تواند بصورت طبیعی یا مصنوعی باشد. نقشه برداری یکی از قدیمی ترین تکنیکهای مورد استفاده بشر بوده و از آن برای تعیین حدود اراضی...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 85

مطالب اجرایی

دلایل استفاده از صفحه کف ستونی و بولت: ستونهای یک ساختمان اسکلت فلزی ، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فنداسیون (به صورت نیروی فشاری ، کششی ، برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند. در این میان ، ستون فلزی با صفحه ...[more]

مدیریت نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، که تاکنون در کشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطور کلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان را – از زمانی که...[more]

 برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می شود. ۲٫ آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای ۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکار می رفت. ۳٫ چنانچه لازم باشد در امتداد...[more]

دیوار چینی ۱- دیواری که از آجر فشاری یا با سنگ مخلوط و یا با مصالح دیگر با ملات ماسه سیمان یا ماسه آهک ویا ملات باتارد چیده شده . ۲- نمای دیوار را می توان از ابتدا با نما سازی خارجی پیوسته ساخته و به تدریج بالا ببرد بطوری که...[more]

نشست پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و  فشارهای وارده از طبقات ، بی مقاومتی خاک و عملکردهای آن پیش می آید . همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی ، سبب نشستهای پی می شود . در مجموع ، بر اثر حرکات زمین ، اسکلت بنا حرکت می کند...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 45

مطالب عمومی

در این مطلب به شناسایی انواع و علل به وجود امدن بعضی از ترک ها و همچنین طریقه های ترمیم ترک ها و مواد تعمیری و مزایا و معایب مواد و انواع دستگاه های تزریقی مورد برسی قرار گرفت که می توان گفت که تعمیر ترک وابسته به آگاهی از علت...[more]

امروز نانوتکنولوژی تمامی مرزهای دانش را در نوردیده است و صنعت سیمان ها از این امر مستثنی نمی باشد.  نانوسم (NANOCEM) یک تحقیق جدید شبکه اروپاست که بر روی مراحل توسعه اصول فنی نانو (مقیاس یک بیلیونی) در مواد سیمانی متمرکز...[more]

برای جلوگیری از ایجاد لنگر پیچشی، اتصال تیر به تیر از نوع مفصلی تعریف میگردد.در این حالت برای جلوگیری از ناپایداری پیچشی میبایست پیچش در یکی از دو طرف آزاد گردد.ضمن اینکه به علت مفصلی بودن، لنگر انتهایی نیز میبایست صفر گردد....[more]

Displaying results 6 to 10 out of 328

جزوه ها

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم[more]

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم[more]

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم[more]

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم[more]

Displaying results 6 to 10 out of 35

طراحی و دکوراسیون

یک طراح و معمار انگلیسی خانه‌ای ساخته که تمام دیوار‌های آن از شیشه‌ است. خریدار این خانه ۴۰۰هزار پوندی چشم‌اندازی به وسعت ۳۶۰درجه خواهد داشت و علاوه بر آن می‌تواند تمام روز تماشاگر آسمان نیز باشد … کارلو طراح این خانه در...[more]

نکته اول: استفاده از بالش‌های دکوری، فرش‌های کوچک، آباژورهای پایه بلند و تابلوهای دیواری می‌تواند فضایی شاعرانه و دوست داشتنی در اتاق نوجوانان خلق کند. نکته دوم: بوردهای بزرگ دیواری و یا مجموعه‌ای از عکــس‌های مورد...[more]

براساس معنی مندرج در لغت نامه آکسفورد، دکوراسیون داخلی عبارت است از: «هماهنگ سازی طراحی شده برای به جلوه درآوردن رنگ‌ها، اثاثیه و سایر اشیاء در یک اتاق یا ساختمان به صورت هنرمندانه».    با این حساب همه ما هنگامی که...[more]

Displaying results 6 to 9 out of 9
<< First < Previous 1-5 6-9 Next > Last >>

ماشین آلات

محاسبات

نقل قول: دوستانی که در حال گذراندن پروژه های فولاد یا بتن هستند معمولا همیشه با مشکلی به نام تحلیل پرتال مواجه اند یکی از قسمتهایی که همیشه وقت زیادی از محاسبات ساختمان را به خود می گیرد تحلیل سازه در مقابل بارهای جانبی...[more]

Displaying results 8 to 13 out of 13
<< First < Previous 1-7 8-13 Next > Last >>

گزارش کار

گنبد ساختاری نیم کره مانند است که سقف یا پشت بام بنا را شکل می‌دهد. در ساخت گنبدها معمولا از مواد متنوعی استفاده می‌شود که در طول تاریخ و توسط تمدن‌های گوناگون به کار برده شده‌اند. در تمدن‌های شرقی بیشتر از خشت برای ساخت...[more]

 در شهرتهران، پایتخت ایران ترکیبی از رستوران‌های سنتی و مدرن وجود دارد که با غذاهای خوشمزه و محیط مناسب، به کیفیت بیشتر آنها افزوده می‌شود.از چلوکباب گرفته تا غذاهای خارجی با ادویه‌جات مخصوص کالیفرنیایی، این شهر ...[more]

باغ Miracle در دبی، یکی از زیباترین و بزرگ‌ترین باغ‌های گل در سراسر دنیاست. تقریبا 45 میلیون گونه گل با هر رنگی در این باغ کاشته شده است و هر کدام بیانگر منظره‌ای زیباست. مطمئنا شما با دیدن این همه تنوع و زیبایی انگشت به دهان...[more]

ترسناک ترین استخر جهان در سنگاپور قرار دارد این استخر در پارک Sands Skypark (پارک شنی آسمانی) در بالای ۳ آسمان خراش قرار دارد .این استخر بالای طبقه ۵۵ است و نمای شهر به زیباترین حالت در حال شنا قابل مشاهده هست . طول این استخر ۱۵۲...[more]

خانه، خانه است دیگر! این جمله‌ای است که معمولا بسیاری از افراد در هنگام دیدن یا خرید یک خانه به زبان می‌آورند. البته توجه به طراحی و ساختار یک خانه در هنگام خرید آن همیشه مورد توجه افراد بوده، اما در این بین می‌توان با قطعیت گفت...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 19

استودیوی طراحی YCL این آپارتمان کوچک را در ویلنیوس، لیتوانی طراحی کرده  است. این آپارتمان 24 متر مربعی در یک خانه ی قدیمی آجری قرار دارد و دارای 7 پنجره بزرگ در اطراف می باشد. در هر آپارتمان یک سالن پذیرایی، آشپزخانه، ...[more]

"جواهر شرق" که یکی از باشکوه ترین کاخهای جهان به شمار میرود جدیدترین کاخ ساخته شده در مالزی است. این کاخ توسط معمار مشهور "بیل بنزلی" طراحی شده و یکی از باشکوه ترین و منحصر به فردترین کاخهای جهان به شمار...[more]

کریستوفر مگاوان این خانه را که دارای سقف متحرک بوده و با آب و هوای به شدت متغیر ملبورن، استرالیا متناسب است، طراحی و دیزاین کرده است. اینخانه دارای یک آشپزخانه، محل زندگی، محل غذاخوری، حمام و اتاق خواب می باشد. سقف خانه با...[more]

این آپارتمان شیک و مدرن توسط طراح داخلی کیت کاپنی در بوداپست، مجارستان طراحی شده است. در بیشتر قسمت ها ترکیب دو رنگ سیاه و سفید دیده می شود. اتاق خواب به رنگ بژ و قهوه ای طراحی شده و همچنین نور کمی دارد که آن را به محیطی آرام...[more]

خانه ” da-house” به واسطه مصالحی که در ساخت آن بکار رفته و ارتباط نزدیکی که با طبیعت دارد، از سبک معماری مسکونی ژاپنی تبعیت می کند. معمار اوکراینی، ایگور سیروتو، در ساخت این ملک سنتی و در عین حال مدرن که در دریای سیاه واقع شده...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 86

دانلود فایل[more]

دانلود فایل[more]

دانلود فایل[more]

دانلود فایل[more]

دانلود فایل[more]

Displaying results 6 to 10 out of 51

دانلود پروژه ۸ طبقه فولادی همراه با دفترچه محاسبات و فایل های ایتبز و سیف و.. این پروژه فولاد بسیار عالی توسط جناب آقای مهندس بهادر فدایی ارائه شده است و شامل فایل های ایتبز و سیف هم میباشد. همچنین خروجی های این دو نرم افزار هم...[more]

برنامه تحلیل خرپا دو بعدی محاسبه و نمایش ماتریس سختی و جابجایی و نیروهای داخلی برای هر المان همانطور که می دانید نمونه های مختلفی از برنامه های تحت متلب جهت تحلیل خرپا دو بعدی دوجود دارد، در این پروژه در مقابل هر خط از برنامه ...[more]

این پروژه متره در ۲۳ فصل کامل همراه با نقشه ها و بسیار کامل در ادامه ارائه می شود. پروژه فوق با دو فرمت DWG و PDF در اختیار شما دوستان قرار گرفته است. دانلود[more]

پروژه متره براورد رو راحت میتونید توی بعضی سایت ها گیربیارید ولی من خواستم یه کار کرده باشم شما راحت شید و اینقد این طرف و اون طرف واسه پیدا کردن یه پروژه متره نرید . دو پروژه کامل متره برآورد که فرقی که با بقیه پروژه ها...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 18

انتخاب محل سد از طریق اکتشاف هوایی و مطالعات اولیه آن در اردیبهشت ۱۳۳۵ ، مساحی مقدماتی در آذر ۱۳۳۸ ، شروع حفاری ها در شهریور ۱۳۳۹ و رسیدن به قعر رودخانه در مرداد ۱۳۴۰ انجام شد . در این بین تجهیزات ساخت بتن نصب گردیده و بتن ریزی...[more]

عنوان اصلی : Excel 2013 Advanced Formulas and Functions با مشاهده این کورس آموزشی به طور حرفه ای و کامل بر کار با توابع و فرمولهای نرم افزار EXCEL 2013 مسلط خواهید شد . این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Lynda است که بر...[more]

با مشاهده این کورس آموزشی استفاده از نرم افزار Revit Structure 2013 را به خوبی خواهید آموخت ، این نرم افزار قابلیت ایجاد کردن و انجام پردازش های مرتبط با اسکلت فلزی ساختمان را داراست ، جالب است بدانید این برنامه کاملترین نرم...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 15

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) - وبلاگ تخصصی مهندسی عمران، توسط مهندس مهدی زراعتکار کارشناس عمران، با توجه به احساس نياز مهندسان جوان و خوب در پي ارائه مطالب مورد استفاده و دسترسي آسان و باهدف دسترسي به منابع زياد و همچنين...[more]

بنانیوز- وبلاگ تخصصی سازه های ریلی توسط دو تن از دانشجویان رشته ی مهندسی خط و سازه های ریلی دانشکده ی مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت به نام های سعید مجیدی پرست و امیرحسین جعفری راه اندازی شده است. به گزارش بنانیوز...[more]

بنانیوز - وبلاگ مدیریت پروژه حرفه ای در بهمن ماه سال 89 توسط داود قربانی، کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع و با هدف آشنایی بیشتر پیمانکاران، مدیران، کارشناسان پروژه، دانشجویان و سایر علاقمندان به حوزه مدیریت پروژه راه اندازی...[more]

بنانیوز- آهن۲۰ اولین سامانه خرید و فروش آهن آلات و ورق‌های فولادی، با هدف افزایش سطح کسب و کار بنگاههای اقتصادی فعال در زمینه فولاد و آهن آلات کشور راه اندازی گردیده است. به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این سامانه با استفاده...[more]

بنانیوز- دکتر مهدی روانشادنیا، با مدرک دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دارای بیش از 50 مقاله فارسی و انگلیسی در زمینه های مهندسی، اجرا، قراردادها و مدیریت پروژه های عمرانی است. از جمله کتب وی میتوان به مرجع...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 16