-->
تولید مورچه‌ی جاسوس روباتیک توسط متخصصان آلمان
1394/1/15 10:31


مورچه‌های روباتیک توسعه یافته باتری خود را از طریق دو شاخک فلزی و اتصال آن به ریل‌های تعبیه شده شارژ می‌کنند، بطوریکه مورچه‌ها پس از اطلاع از اینکه نیاز به شارژ دارند، خود به محل قرارگیری میله‌های موازی رفته و شاخک‌‌های خود را به آن‌ها می‌چسبانند. در محل قرارگیری چشم‌ها دو دوربین استرئو قرار گرفته است. در زیر قفسه‌ی سینه‌ی مورچه روباتیک نیز دو سنسور نوری قرار دارد که از آن برای مسیریابی استفاده می‌شود. این سنسور‌های نوری شبیه به سنسورهایی هستند که در ماوس شاهد استفاده از آنها هستیم. دانشمندان روی بدن مورچه‌ها را به محلی برای ماژول‌های الکترونیک و تبدیل آن به مدار مورد نیاز تبدیل کرده‌اند.این مورچه‌های روباتیک توسط کمپانی آلمانی Festo توسعه یافته‌اند. از قابلیت‌های دیگر این مورچه‌های روباتیک می‌توان به امکان ارتباط از طریق بی‌سیم با مرکز کنترل اشاره کرد. شاید در آینده شاهد استفاده از این مورچه‌ها در کارخانه‌ها به‌عنوان نیروی کار به منظور نظافت یا کاربردهای دیگر باشیم


بازگشت
-->
تولید مورچه‌ی جاسوس روباتیک توسط متخصصان آلمان
1394/1/15 10:31


مورچه‌های روباتیک توسعه یافته باتری خود را از طریق دو شاخک فلزی و اتصال آن به ریل‌های تعبیه شده شارژ می‌کنند، بطوریکه مورچه‌ها پس از اطلاع از اینکه نیاز به شارژ دارند، خود به محل قرارگیری میله‌های موازی رفته و شاخک‌‌های خود را به آن‌ها می‌چسبانند. در محل قرارگیری چشم‌ها دو دوربین استرئو قرار گرفته است. در زیر قفسه‌ی سینه‌ی مورچه روباتیک نیز دو سنسور نوری قرار دارد که از آن برای مسیریابی استفاده می‌شود. این سنسور‌های نوری شبیه به سنسورهایی هستند که در ماوس شاهد استفاده از آنها هستیم. دانشمندان روی بدن مورچه‌ها را به محلی برای ماژول‌های الکترونیک و تبدیل آن به مدار مورد نیاز تبدیل کرده‌اند.این مورچه‌های روباتیک توسط کمپانی آلمانی Festo توسعه یافته‌اند. از قابلیت‌های دیگر این مورچه‌های روباتیک می‌توان به امکان ارتباط از طریق بی‌سیم با مرکز کنترل اشاره کرد. شاید در آینده شاهد استفاده از این مورچه‌ها در کارخانه‌ها به‌عنوان نیروی کار به منظور نظافت یا کاربردهای دیگر باشیم


بازگشت
-->
تولید مورچه‌ی جاسوس روباتیک توسط متخصصان آلمان
1394/1/15 10:31


مورچه‌های روباتیک توسعه یافته باتری خود را از طریق دو شاخک فلزی و اتصال آن به ریل‌های تعبیه شده شارژ می‌کنند، بطوریکه مورچه‌ها پس از اطلاع از اینکه نیاز به شارژ دارند، خود به محل قرارگیری میله‌های موازی رفته و شاخک‌‌های خود را به آن‌ها می‌چسبانند. در محل قرارگیری چشم‌ها دو دوربین استرئو قرار گرفته است. در زیر قفسه‌ی سینه‌ی مورچه روباتیک نیز دو سنسور نوری قرار دارد که از آن برای مسیریابی استفاده می‌شود. این سنسور‌های نوری شبیه به سنسورهایی هستند که در ماوس شاهد استفاده از آنها هستیم. دانشمندان روی بدن مورچه‌ها را به محلی برای ماژول‌های الکترونیک و تبدیل آن به مدار مورد نیاز تبدیل کرده‌اند.این مورچه‌های روباتیک توسط کمپانی آلمانی Festo توسعه یافته‌اند. از قابلیت‌های دیگر این مورچه‌های روباتیک می‌توان به امکان ارتباط از طریق بی‌سیم با مرکز کنترل اشاره کرد. شاید در آینده شاهد استفاده از این مورچه‌ها در کارخانه‌ها به‌عنوان نیروی کار به منظور نظافت یا کاربردهای دیگر باشیم


بازگشت
-->
تولید مورچه‌ی جاسوس روباتیک توسط متخصصان آلمان
1394/1/15 10:31


مورچه‌های روباتیک توسعه یافته باتری خود را از طریق دو شاخک فلزی و اتصال آن به ریل‌های تعبیه شده شارژ می‌کنند، بطوریکه مورچه‌ها پس از اطلاع از اینکه نیاز به شارژ دارند، خود به محل قرارگیری میله‌های موازی رفته و شاخک‌‌های خود را به آن‌ها می‌چسبانند. در محل قرارگیری چشم‌ها دو دوربین استرئو قرار گرفته است. در زیر قفسه‌ی سینه‌ی مورچه روباتیک نیز دو سنسور نوری قرار دارد که از آن برای مسیریابی استفاده می‌شود. این سنسور‌های نوری شبیه به سنسورهایی هستند که در ماوس شاهد استفاده از آنها هستیم. دانشمندان روی بدن مورچه‌ها را به محلی برای ماژول‌های الکترونیک و تبدیل آن به مدار مورد نیاز تبدیل کرده‌اند.این مورچه‌های روباتیک توسط کمپانی آلمانی Festo توسعه یافته‌اند. از قابلیت‌های دیگر این مورچه‌های روباتیک می‌توان به امکان ارتباط از طریق بی‌سیم با مرکز کنترل اشاره کرد. شاید در آینده شاهد استفاده از این مورچه‌ها در کارخانه‌ها به‌عنوان نیروی کار به منظور نظافت یا کاربردهای دیگر باشیم


بازگشت