بسم الله الرحمن الرحیم
قبولی صددرصدی رزیدنتهای ارتوپدی و کسب رتبه نهم بورد تخصصی آقای دکتر محمدمتقی را به مدیر محترم و اساتید ارجمند گروه تبریک عرض نموده و برای کلیه عزیزان موفقیت روزافزون و اعتلای مقام را از خداوند منان مسئلت داریم

تغذیه مناسب، پیشگیری از اضافه وزن و رعایت وضعیت های صحیح بدن می تواند از پیشرفت و شدت آرتروز بکاهد

لینک های مفید

آئین نامه و دستورالعمل

پژوهش

فایل های آموزشی

آموزش کارورز و کارآموز

آموزش دستیارتخصصی

معرفی گروه و اعضاء