کلیه واحدهای این مرکز صمیمانه منتظر نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده شما میباشند. با تکمیل این فرم و بیان دیدگاه های خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمائید

آدرس :

یزد -  چهار راه فرهنگیان بلوار شهید پاک نژاد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد

کدپستی : 8917684531

 

تلفن : 8- 37266531

نمابر : 37240333

پست الکترونیکی :   ems@ssu.ac.ir

ردیف

داخلی واحد

شماره داخلی

داخلی پایگاه ها استان

داخلی

داخلی پایگاه ها استان

داخلی

1

37266531

مسکن

202

هرات شهری

249

2

 37266538

شاهدیه

203

مروست

250

3

مرکز تلفن / نگهبانی

1100

سیاح

204

مسجد ابوالفضل خاتم

251

4

حوادث

1132

نارگونی

205

توتک

252

5

رئیس مرکز

1133

آهنچی

206

میبد - مدیر

569

6

امور اداری

1134

زارچ

207

میبد شهری

255

7

اتاق سرور مرکزی

1135

داندانپزشکی

208

میبد جاده ای

256

8

فناوری اطلاعات

1136

آزادشهر

209

بافق - مدیر

573

9

مرکز تحقیقات

1137

        مهریز - مدیر

568

بافق شهری

257

10

مرکز تحقیقات

1138

مهریز شهری

210

کوشک

258

11

 امور مالی و حسابداری

1139

سریزد

211

مسجد ابوالفضل بافق

259

12

کارپردازی

1140

تنگ چنار

212

بهاباد جاده ای

262

13

آموزش

1141

مسجد ابوالفضل بهادران

213

 

14

امور قراردادها

1142

میانکوه

214

15

امور پایگاه ها

1143

اردکان - مدیر

510

16

معاونت فنی

1144

اردکان شهری

215

17

حراست

1145

عقدا

216

18

بی سیم

1146

خرانق

217

19

نظارت و ارزشیابی

1147

ساغند

218

20

روابط عمومی

1148

رباط پشت بادام

219

21

انبار

1149

چوپانان

220

22

پزشک 50-10

1150

صدوق شهری

566

23

EOC

 

نیوک

234

24

بایگانی

1152

ابرکوه- مدیر

571

25

اپراتوری 115

1153

ابرکوه شهری

238

26

دیسپج

1154

مهر آباد

239

27

دبیر خانه

1155

تفت - مدیر

580

28

ستاد هدایت

1172

تفت شهری

242

29

آبدارخانه

1158

علی آباد

243

30

اتاق استراحت

1159

دهشیر

244

31

صندوق قرض الحسنه شهید شفاعت

1161

بخ

245

32

تاسیسات

1162

نیر

246

 

سامانه های پیامکی زیر پل ارتباطی شما با مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد می باشد :

10000115

10001151000115