مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان اردکان

مدیر مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان

مصطفی نوروزی

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان اردکان

مدرک تحصیلی:کاردان فوریت های پزشکی

سابقه کار:10 سال

تلفن تماس:3252115

سایر پایگاه های شهرستان

پایگاه اورژانس 115 خرانق

 

(خرانق"65 کیلومتری محور اردکان به طبس")

پایگاه اورژانس 115 چوپانان

 

("چوپانان40کیلومتری محور اردکان به سمنان")

پایگاه اورژانس 115 رباط پشت بادام

 

(رباط"200کیلومتری محور اردکان به طبس")

پایگاه اورژانس 115 ساغند

 

(ساغند"130 کیلومتری محور اردکان به طبس"

پایگاه اورژانس 115 عقدا

 

(عقدا "45کیلومتری محور نائین به اردکان)"

عکس و آدرس پایگاه مرکزی

پایگاه 115 مرکزی اردکان

مرکزاورژانس 115شهرستان اردکان در سال 1372 با یک پایگاه شهری  شروع به فعالیت کرد و درحال حاضر با دو پایگاه شهری که پایگاه مرکز در ابتدای ورودی محور یزد به اردکان جنب فرمانداری شهرستان و پایگاه 2 شهری جنب مرکز بهداشت و درمان شهرستان و پنج پایگاه جاده ای مشغول فعالیت میباشد

پایگاه   مرکزی اردکان

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

کاردان فوریتهای پزشکی

مصطفی نوروزی

1

دیپلم بهیاری

جلیل آقا صالح زاده

2

دیپلم بهیاری

اصغر کمالی

3

دیپلم بهیاری

فرهاد مرادیان

4

کاردان فوریتهای پزشکی

میثم فتاحی

5

کارشناس پرستاری

ابوذرآذرنیا

6

کاردان فوریتهای پزشکی

سیدمحمد میرشمسی

7

دیپلم بهیاری

محمدجواد دهستانی

8

کاردان فوریتهای پزشکی

ابوالفضل برزگری

9

کاردان هوشبری

حمید انتظاریان

10

کارشناس پرستاری

حمیدرضا ملارحیمی

11

دیپلم تجربی

حسینعلی کاظمی مغستان

12

دیپلم تجربی

مرتضی طاهری

13

 

پایگاه عقدا

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

کارشناس پرستاری

علی حیدری(مسئول پایگاه)

1

دیپلم صنایع فلزی

علی اکبر افخمی

2

کاردان فوریتهای پزشکی

سیدعبدالمجید طبایی

3

کاردان فوریتهای پزشکی

مهدی رفیعی

4

کاردان فوریتهای پزشکی

علیرضا افخمی

5

 

پایگاه ساغند

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

دیپلم تجربی

محمدرضا تهرانی فرد (مسئول پایگاه)

1

دیپلم مکانیک

حسین محمدی

2

دیپلم بهیاری

حسین محمدی خرمدشتی

3

دیپلم تجربی

محسن جعفری پور

4

کاردان بهداشت عمومی

مجتبی فاطمی نژاد

5

 

پایگاه خرانق

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

دیپلم تجربی

سیدعلیرضا خدایی(مسئول پایگاه)

1

دیپلم تجربی

حامد شفیعی

2

دیپلم انسانی

وحید شاکر

3

دیپلم تجربی

حجت قاسمی

4

دیپلم تجربی

حمیدرضا افخمی

5

پایگاه چوپانان

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

کاردان فوریتهای پزشکی

حسین نیکفر (مسئول پایگاه)

1

کاردان فوریتهای پزشکی

محمودچاه افضلی

2

کاردان فوریتهای پزشکی

علی شاکر

3

کاردان فوریتهای پزشکی

علی شاکری اشنیجه

4

دیپلم تجربی

مهدی فتوحی

5

پایگاه رباط

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

دیپلم انسانی

اسماعیل استاد(مسئول پایگاه)

1

کاردان فوریتهای پزشکی

هادی اسماعیلی

2

دیپلم تجربی

سیدمحمد رضوی

3

کاردان مترجمی زبان

مصطفی کریمی

4

دیپلم تجربی

یونس مقدم

5

 

 

 

 

 

1-تعویض پایگاه مرکز و ساخت پایگاه جدید در مرکز شهراردکان

2-مجهز نمودن تمام آمبولانسهای مرکز وتوابع به پالس اکسی متر و ترمومتر دیجیتال

3-تعویض  و کنترلی کردن درب پارکینگهای اورژانسهای توابع

4-خرید دو دستگاه اکسیژن ساز  جهت پایگاه های توابع

5-پیگیری وتعویض جامبگ دارویی همراه با کیف احیاء