برنامه زمان بندی کارگاه های گروه مهندسی بهداشت محیط

موضوع

زمان

تاریخ

محل برگزاری

کارگاه آموزشی Minitab

14 - 10

14/02/1395

سه شنبه

دانشکده بهداشت، طبقه همکف،سایت آموزشی

" برگزار گردید"

کارگاه آموزشی آلودگی هوا و سلامتی

12 - 10

15/01/1395

یکشنبه

دانشکده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

" برگزار گردید"

کارگاه آموزشی

End Note

(جلسه دوم)

13 11:30

7/09/1394

شنبه

دانشکده بهداشت، طبقه همکف،سایت کارشناسی ارشد

" برگزار گردید"

کارگاه آموزشی

End Note

(جلسه اول)

13 11:30

27/08/1394

چهارشنبه

دانشکده بهداشت، طبقه اول، کلاس101

" برگزار گردید"

کارگاه آموزشی GIS

(جلسه دوم)

13 11:30

18/08/1394

دوشنبه

دانشکده بهداشت، طبقه اول، کلاس101

" برگزار گردید"

کارگاه آموزشی GIS

(جلسه اول)

13 11:30

27/07/1394

دوشنبه

دانشکده بهداشت، طبقه اول، کلاس101

" برگزار گردید"

کارگاه هم اندیشی مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست و واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی

 

13- 12

 

27/02/1394

یکشنبه

 

دانشکده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

" برگزار گردید"

 

کارگاه آموزشی

End Note

 

13- 12

 

14/02/1394

دوشنبه

 

دانشکده بهداشت اتاق شورا

" برگزار گردید"

 

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

 

13- 12

 

94/02/7

دوشنبه

 

دانشکده بهداشت، طبقه دوم ،سالن A، اتاق کنفرانس

" برگزار گردید"

 

 

برگزاری کارگاه فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 

14:15 -13

 

93/12/17

یکشنبه

 

دانشکده بهداشت، طبقه دوم ،سالن A، اتاق کنفرانس

" برگزار گردید"

 

ساعت13:30 -12

 

 

19 /93/12

سه شنبه

برنامه زمانبندی ژورنال کلاب گروه مهندسی بهداشت محیط

 

تاریخ

زمان

موضوع

نام و نام خانوادگی

1395/10/26

"برگزارگردید"

12-13

اکسیداسیون فتوکاتالیتی بنزن گازی توسط کاتالیستهای TiO2/zeolite تحت VU

علی عبداله نژاد

1395/10/26

"برگزارگردید"

13-14

تکنولوژیهای کاهش NOX و SO2  با غلظت بالا از گازهای خروجی                                  

رحیمه علیزاده

1395/09/01

"برگزارگردید"

12-13

مواجهات دوران بارداری مادران با آلاینده های معلق زیر 10 و  2/5 میکرون و خطر ابتلا به نارسایی های قلبی در نوزادان

محسن انصاری

1394/02/21

"برگزارگردید"

13 - 12

بررسی میزان آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در بافت ماهی قزل آلای پرورشی

لیدا رفعتی

1394/01/31

"برگزارگردید"

13- 12

1- روش های حذف آنتی بیوتیک از محیط های آبی

زهرا درخشان

 

1393/12/18

"لغو گردید"

 

12:45-14

1- کاربرد شبکه های بیزین(Bayesian Network)

 

 

سید مجتبی ممتاز

2- بررسی میزان گرد وغبار  فروریز شهر یزد

وغلظت فلزات سنگین آن                 

 

1393/12/11

 

"برگزارگردید"

 

12:45-14

1-   بررسی کارایی گندزدایی هوای بیمارستان با استفاده از گازSMTIO

 

ضیاء الدین بنیادی

2-  ارزیابی اثرات بهداشتی مرگ و میر ناشی از بیماری های  قلبی- عروقی و تنفسی منتسب به 2 آلاینده PM2.5 وO3 هوای مشهد