گروه خدمات بهداشتی در سال 1369 فعالیت خود را در دانشکده بهداشت با پذیرش 25 نفر دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی آغاز نمود.لازم به ذکر است قبل از تشکیل گروه و تشکیل دانشکده بهداشت دانشجویان کاردانی بهداشت عمومی با گرایشهای بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها در دانشکده پرستاری مامایی تحصیل می نمودند که پس از تشکیل دانشکده بهداشت به این دانشکده منتقل و دانشجویان بهداشت خانواده تحت نظارت گروه خدمات بهداشتی قرار گرفتند.در سال1382رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی در گروه راه اندازی شد و در سال1383اعضاء آن از گروه منفک گردیده و به گروه مدیریت خدمات بهداشتی تبدیل شد. در سال1387شته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه راه اندازی شد و اندکی پس از آن با تشکیل گروه تغذیه در دانشکده این رشته و اعضاء آن نیز از گروه خدمات بهداشتی جدا شد. در سال 1383 گروه موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و مقطع دکترا ی آموزش بهداشت در سال 1387 گردید. درحال حاضر گروه دارای رشته های تحصیلی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در دوره های روزانه و شبانه ، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی دوره روزانه، کارشناسی ارشد دوره روزانه و phD آموزش بهداشت دوره روزانه می باشد.

عمده فعالیت گروه شامل: آموزش به دانشجویان در زمینه دروس بهداشت عمومی ، آموزش بهداشت و حشره شناسی پزشکی رشته های بهداشت ، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری، پیراپزشکی. در حیطه های نظری، عملی، کارآموزی و کارورزی می باشد که در همین زمینه چندین باردر امتحانات مختلف کشوری رتبه های ممتازی کسب شده است. قبولی دانشجویان این گروه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد وphD) برگزاری کنفرانس های علمی، ژورناب کلاب، سمینار و برگزاری جلسات مصوب نمودن عنوان پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و phD و همچنین برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های آنان . در حال حاضر این گروه دارای عضوهیئت علمی شامل 2 نفر استاد ، 1 نفر دانشیار و یکنفر مربی می باشد ).