دست به دست هم داده و دانشگاه را سایه بان عزت استان دار العلم و دار العباده نماییم

دکتر محمد رضا میر جلیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد

پيام رياست دانشگاه

اينجا اولين شهر خشتي و دومين شهر تاريخي جهان است. با نامي وام گرفته از ايزد،‌ نيايش و ستايش.

اينجا يزد است، جاگرفته در قلب ايران، كوچه پس كوچه هايش تاريخ را روايت مي كنند. دارالعباد است، ديارمردماني مرد، عالمان دلداده و اديبان آزاده، بزرگان مردم دار و فرزانگان مردم پناه ، ‌هنرمندان خردمند و طبيبان هنرمند، ديري است جوانانش سرآمد آزمونهاي دانش و تلاش، رشادت و شهادتند.

اينجا خورشيد با خلق الفتي ديرينه دارد و زمين گرماي كويري خود را به مردمانش بخشيده است. مردم اين خطه سرشتي دارند آميخته از اصالت آريايي، ديانت ايراني و نجابت يزدي. جاي جاي شهر مناره هاي مساجد نيز دست دعا به سوي آسمان برافراشته اند و بادگيرها نسيم را به مهماني هشتي ها مي آورند. و سايه سار ساباط ها ، خستگي رهگذران را مي زدايند. دلهاي مردمان چون پهنه كوير صاف است و بي آلايش و وسيع. سالهاي دورنيك انديشاني بزرگ، نهال اولين دانشگاه پس از انقلاب را در دل كوير نشاندند و اينك درخت تناوري است استوار و بالنده. دارالفنوني است كه مرهم درد بودن را مي آموزد و مي كوشد با انسجام و همدلي، حاكميت اخلاق و ادب و نظم وقانون، تكريم و احترام ،‌وظيفه شناسي و خدمت رساني و مردم داري، گسترش دين و اخلاق و دانش، نماد دانشگاهي ايراني اسلامي باشد به حول وقوه الهي.

 

Initiates file downloadدكتر محمدرضا ميرجليلي

Initiates file downloadInitiates file downloadرئيس دانشگاه