Opens internal link in current windowبرنامه کارآموزی دانشجویان پیوسته  مهندسی بهداشت محیط  در نیمسال دوم 95-94 اعلام گردید.

Opens internal link in current windowبرنامه کارآموزی دانشجویان ناپیوسته  مهندسی بهداشت محیط  در نیمسال دوم 95-94 اعلام گردید.

دفاع نهایی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسین کریمی.....

دفاع نهایی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم ماهرخ جلیلی.....

برگزاری کارگاه آموزشی سنجش از راه دور...........

انتخاب دکتر مهدی مختاری به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران... Opens internal link in current window(کلیک نمایید)

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد......Opens internal link in current window( کلیک نمایید)

Opens internal link in current window انتصاب دکتر مهدی مختاری به عنوان مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط (4 مهرماه 94)

Opens internal link in current window برنامه کارآموزی کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط نیمسال اول 95 _ 94 اعلام گردید.

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته  بهداشت محیط ترم 7 و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ترم 3 ...more

اولین گردهمایی متخصصین مهندسی بهداشت محیط (گزارش تصویری افتتاحیه) .........more

گزارش تصویری برگزاری اولین گردهمایی متخصصین مهندسی بهداشت محیط ....more

اولین گردهمایی متخصصین مهندسی بهداشت محیط (گزارش تصویری اختتامیه) .........more

اولین گردهمایی استانی صاحب نظران و متخصصین مهندسی بهداشت محیط.....Opens internal link in current windowmore

برنامه کارگاه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط...Opens internal link in current windowmore

اولین جشنواره استانی بهداشت محیط.....  Opens internal link in current windowmore

مهلت ارسال آثار و مقالات به اولین جشنواره استانی بهداشت محیط تمدید گردید...... Opens internal link in current window

برنامه کارآموزی دانشجویان پیوسته  مهندسی بهداشت محیط  در نیمسال دوم سال 94 اعلام گردید.

Opens internal link in current windowبرنامه کارآموزی دانشجویان نا پیوسته  مهندسی بهداشت محیط در نیمسال دوم سال 94 اعلام گردید

Opens internal link in current windowاعلام برنامه کارگاه ها و ژورنال کلاب

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 1390

برنامه زمانبندی واحد پروژه،کارآموزی و پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ..... more

برگزاری مراسم روز جهانی زمین پاک در ارتفاعات شیرکوه یزد ....more

اسامی بازدیدهای حذف شده از گزارش کار

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی