ارتباط با واحد توسعه آموزش

آدرس :

یزد- میدان عالم- بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -دانشکده بهداشت – واحد توسعه آموزش

پست الکترونیکی : edo.healthfaculty[at]gmail.com

صندوق پستی: 89165887 

نمابر: 38209119 - 035 

تلفنخانه : 14- 38209100- 035

شماره تماس سرپرست واحد(جناب آقای دکتر روح اله عسکری) :

31492211- 035

شماره تماس کارشناس واحد(سرکار خانم آزیتا طاهر) :

31492224- 035