برگزاری مراسم روز جهانی زمین در ارتفاعات شیرکوه یزد

2 اردیبهشت مصادف با 22 آوریل روز جهانی زمین پاک نام گذاری شده است، به همین مناسبت جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد با حضور اساتید مربوطه و مسئول اداره محیط زیست شهرستان تفت، در یک حرکت نمادین اقدام به پاکسازی یکی از تفرجگاه های استان یزد (آبشار دره گاهان) نمودند. باشد که این حرکت گامی در راستای حفظ محیط زیست گردد.