ناظر

ساعت

تاریخ

عنوان

ردیف

دکتر مختاری

 

8:15

94/01/29

شنبه

کارخانه کاغذ کسری

1

مهندس کریمی

8:15

 

94/01/30

یکشنبه

بیمارستان شهید صدوقی

2

مهندس بابایی

8:15

94/01/30

یکشنبه

بیمارستان سوانح و سوختگی

3

مهندس بابایی

8:15

94/01/31

دو شنبه

استخر شنا

4

مهندس بابایی

8:15

    

94/02/01

سه شنبه

بیمارستان شهید صدوقی

5

مهندس کریمی

8:15

94/02/01

سه شنبه

بیمارستان سوانح و سوختگی

6

ناظر

ساعت

تاریخ

محل بازدید

ردیف

مهندس بابایی

8:15

94/01/22

شنبه

سم شناسی محیط

1

مهندس کریمی

8:15

94/01/23

یکشنبه

سم شناسی محیط

2

مهندس کریمی

8:15

94/01/24

دوشنبه

سم شناسی محیط

3

مهندس بابایی

8:15

94/01/25

سه شنبه

آزمایشگاه مواد غذایی

4

مهندس سرلک

8:15

94/01/26

چهارشنبه

آزمایشگاه مواد غذایی

5

برنامه کارآموزی کارشناسی پیوسته  نیمسال دوم 94-93

از تاریخ25/11/93 لغایت 25/12/93 کارآموزی در شبکه بهداشت

 

 

 

ساعت

تاریخ

محل بازدید

ردیف

8:35

94/01/22

شنبه

کارگاه spss

1

8:35

94/01/23

یکشنبه

کارگاه spss

2

8:15

94/01/24

دوشنبه

اداره محیط زیست

3

تعطیل

94/01/25

انجام پروژه

4

8:15

94/01/26

چهارشنبه

کارخانه شیر نشاط

5

 

ساعت

تاریخ

عنوان

ردیف

تعطیل

12/02/94

شنبه

تعطیل

1

8:35

13/02/94

یکشنبه

آموزشگاه اصناف

2

8:35

14/02/94

دوشنبه

بهداشت محیط روستایی

3

8:35

15/02/94

سه شنبه

کارخانه مواد غذایی

4

8:35

16/02/94

چهارشنبه

مرکز پرتودرمانی

5

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان پیوسته بهداشت محیط

ساعت

تاریخ

عنوان

ردیف

9:00

19/02/94

شنبه

کارگاه مقاله نویسی

1

 

20/02/94

یکشنبه

تعطیل

2

8:15

21/02/94

دوشنبه

کارخانه فولاد یزد

3

8:15

22/02/94

سه شنبه

ورمی کمپوست

4

8:15

23/02/94

چهارشنبه

تصفیه خانه جهان آباد

میبد

5

 

 

 

دوشنبه 4/03/94

4شنبه 6/03/94

دوشنبه 4/03/94

4شنبه 6/03/94

شنبه 2/3/94

یکشنبه3 /3/94

شنبه 2/3/94

یکشنبه3 /3/94

آزمایشگاه شیمی

آزاده آخوندزاده،مهتاب پورمازار، زینب دهقانی، مهدیه زارع، مریم زارع

آزمایشگاه آب

محسن امیری مقدم،محمد صادق طایفی، مژگان بلیلی،منصوره احدنژاد، مهشید مروستی

آزمایشگاه آب

آزاده آخوندزاده،مهتاب پورمازار، زینب دهقانی، مهدیه زارع، مریم زارع

آزمایشگاه شیمی

محسن امیری مقدم،محمد صادق طایفی، مژگان بلیلی،منصوره احدنژاد، مهشید مروستی

دوشنبه 4/03/94

4شنبه 6/03/94

دوشنبه 4/03/94

4شنبه 6/03/94

شنبه 2/3/94

یکشنبه3 /3/94

شنبه 2/3/94

یکشنبه3 /3/94

مرکز بهداشت استان

رضوان قمریان، زینب عباس زاده، رویا ملک احمدی، مرجان میرحسینی، فریبا دهقان دهنوی

مرکز بهداشت شهرستان

لیلا طباطبایی، سمانه طالبی مقدم، الهه فلاح،میترا توسلی، زهرا دهقان، شادی کیهانی

مرکز بهداشت استان

لیلا طباطبایی، سمانه طالبی مقدم، الهه فلاح،میترا توسلی، زهرا دهقان، شادی کیهانی

مرکز بهداشت شهرستان

رضوان قمریان، زینب عباس زاده، رویا ملک احمدی، مرجان میرحسینی، فریبا دهقان دهنوی

شنبه 9/3/94  کارخانه کمپوست

دوشنبه 94/3/11

یکشنبه10 /94/3

آزمایشگاه آب

لیلا طباطبایی، سمانه طالبی مقدم، الهه فلاح،میترا توسلی، زهرا دهقان، شادی کیهانی

آزمایشگاه شیمی

رضوان قمریان، زینب عباس زاده، رویا ملک احمدی، مرجان میرحسینی، فریبا دهقان دهنوی

 

دوشنبه11 /94/3

 

یکشنبه10 /94/3

مرکز بهداشت استان

آزاده آخوندزاده،مهتاب پورمازار، زینب دهقانی، مهدیه زارع، مریم زارع

مرکز بهداشت شهرستان

محسن امیری مقدم،محمد صادق طایفی، مژگان بلیلی،منصوره احدنژاد، مهشید مروستی