قال توجه کلیه دانشجویان محترم

 

برگزاری کارگاه مقاله نویسی (ISI)

 

زمان

یکشنبه 94/02/7

ساعت: 13 - 12

"   برگزار گردید"

مکان برگزاری : دانشکده بهداشت، طبقه دوم ،سالن A، اتاق کنفرانس

 

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی