برنامه زمانبندی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

1

پروژه

 

انتخاب عنوان پروژه  و استاد راهنما

ترم دوم: 30/1

استاد راهنمای اول پروژه حتما باید از اساتید گروه مهندسی بهداشت محیط یزد باشدموضوع پایان نامه در موعد مقرر به کارشناس گروه (امراللهی) اعلام و ثبت گردد.

 

آخرین مهلت برای دفاع از پروژه

ترم سوم: 15/10

باید با درج اطلاعیه و در حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید گروه انجام شود

2

کارآموزی

 

بازدیدها بصورت گروهی و در دو هفته (بعد از امتحانات نیمسال دوم و هفته آخر شهریورماه) انجام می شود

آخرین مهلت تحویل گزارش آخر مهرماه می باشد

گزارش تدوین شده در موعد مقرر به واحد کارآموزی گروه (امراللهی) تحویل داده شود.

3

پایان نامه

 

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه

ابتدای ترم سوم

استاد راهنمای اول پایان نامه باید الزاما از اساتید گروه مهندسی بهداشت محیط یزد باشد

 

دفاع از عنوان پایان نامه در گروه

ترم سوم

عنوان پایان نامه باید در حضور اساتید گروه عنوان و به تصویب اعضا برسد

 

تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی

ترم سوم

پروپوزال باید با اخذ نوبت از مسئول تحصیلات تکمیلی(خانم خبیری) و با تهیه پاورپوینت در شورا مطرح شود.

 

دفاع از پایان نامه

پایان ترم چهارم

باید پس از تایید اساتید راهنما و مشاور پایان نامه برای دو داور (یکی از گروه و دیگری از خارج از گروه) ارسال شده و پس از اعلام داوران، جلسه دفاع با درج اطلاعیه و در حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید گروه انجام شود