اسلایدر واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی یزد

معرفی کارکنان

جعفری

مهندس عبدالخالق جعفری مدیر دفتر

·                 برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد در سطوح دستگاه، واحد، مدیران، کارکنان

·                 همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دانشگاه و کمیته های مرتبط با ارزیابی عملکرد

·                 تهیه، تنظیم و نظارت بر برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای  و یا موردی از واحدهای ستادی و شهرستانی اعم از بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، پشتیبانی و . . .

·                 تهیه گزارش از نتایج بازرسی ها و اقدام برای اصلاح و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه و وزارت متبوع

·                 نظارت و برنامه ریزی برای دریافت شکایات مردمی و مراجعین واحدهای مختلف دانشگاه از طریق مراجع درون سازمانی و برون سازمانی

·                 جمع بندی نتایج شکایات واصله و ارائه پاسخ منطقی به شاکیان و مراجع ذیربط

·                 سایر وظایفی که از لحاظ ماهیت با وظایف این دفتر مناسبت و سنخیت دارد و از طرف ریاست محترم دانشگاه ابلاغ می گردد

محترم زارع – کارشناس ارزیابی عملکرد

·                 پیگیری امور ارزیابی عملکرد کلیه کارکنان دانشگاه با توجه به شاخص های اختصاصی و عمومی مورد نظر دستگاه

·                 جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان واحدهای دانشگاه

·                 جمع بندی و ارائه نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان به مدیریت

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

مسلمی

محسن مسلمی – کارشناس پاسخگویی به شکایات

·                 مسئول هماهنگی صندوق های دفتر در واحدهای درمانی، بهداشتی، آموزشی، پژوهشی و . .

·                 دریافت شکایات و کارشناسی پیرامون شکایات شاکیان

·                 جمع بندی نتایج نامه های دریافتی از صندوق واحدها و ارائه گزارش به مدیریت

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

محترم زارع – کارشناس امور بازرسی

·                 تدوین برنامه های بازرسی اعم از دوره ای و موردی

·                 پیگیری نتایج بازرسی های به عمل آمده از واحدهای مختلف درمانی، آموزشی، بهداشتی، پژوهشی، پشتیبانی و . . .

·                 جمع بندی نتایج بازدیدها و ارائه به مدیریت

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

مرتضوی

سید عیسی مرتضوی – کارشناس ارزیابی عملکرد و کمیته های مرتبط

·                 هماهنگی با کارشناسان جهت تدوین شاخص های اختصاصی و عمومی معاونت ها و مدیریت ها

·                 هماهنگی بابت کمیته های ارتقاء سلامت اداری، تکریم ارباب رجوع، مالی و بیماران خاص

·                 بازرسی از واحدهای مختلف پیرو شکایات دریافتی

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

مرضیه بشارتی – مسئول دفتر

·                 دریافت گزارشات تلفنی

·                 پاسخگویی به مراجعین حضوری

·                 جمع بندی گزارشات و ارائه به مدیریت

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

تکمیل بانک اطلاعات مدیران دانشگاه

معرفی دفتر

امام حسین(ع) : بهترین کار آن است که به واسطه آن آبروی انسان محفوظ بماند

مقام معظم رهبری: بازرسی مساله مهمی است، باید دائم مشغول نگرش باشید و چشم شما داخل دستگاه را ببیند

تعریف بازرسی:

نظارت و بازرسی فعالیتی است که بایدها را با هستها و مطلوبها را با موجود میسنجد

بازرسی عبارت است از فعالیتهای منظم وهدف دار بر اساس ماموریت قانونی واحد

اهمیت بازرسی:

نظارت و بازرسی فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفید و لازم برای مدیریت اثربخش و قابل اطمینان در یک واحد انسانی و متعالی است. بازرسی و نظارت برای مشکل آفرینی و به اصطلاح مچ گیری نیست بلکه برای آشکار کردن عیبها و نقصها جهت اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه حلهای کاربردی و تصمیم سازی های مفید و موثر میباشد. بازرسی به اعمال کنترل و نظارت و در واقع هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی و در نهایت اصلاح اقدامات و عملیاتی که در راه نیل به مقاصد و اهداف غایی مورد نظر است، کمک میکند. در اسلام به امر بازرسی و نظارت اهمیت زیادی داده شده است به طوری که در بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر آمده است: رسیدگی به کارهایشان و فرستادن ناظر(بازرس) امین و راستگو را برایشان وامگذار، چرا که نظارت و کوشش، آنها را در آبادانی و مدارا با مردم و دوری از ستم و مراقبت از یاران افزون میکند

انواع بازرسی:

1. بازرسی مستمر و مدون: انجام بازرسی در قالب برنامه مدون و منظم

2. در این نوع بازرسی وضعیت کلی، ساختاری و تشکیلاتی ، نحوه مدیریت ، رفتار کارکنان و عملکرد واحدها بررسی میشود و از تمامی کارشناسان اعم از (کارشناسان بهداشتی، درمانی، اداری، مالی ، دارو، آموزشی) استفاده میشود.

بازرسی موردی: اجرای این نوع بازرسیها در محدوده موضوعی خاص و خارج از برنامه های   زمان بندی شده صورت میگیرد و عملیات و عملکرد بخشی از سیستم مورد ارزیابی قرار میگیرد

3.  بازرسی منتج از شکایت: عبارت است از بازرسی عملیات و عملکرد بخشی از سیستم در راستای شکایات و احقاق حق شاکی

دانشگاههای علوم پزشکی از تنوع رسته های شغلی برخوردار است و برای بررسی مسائل ومشکلات و در کل ارزیابی آن نیاز به افراد متخصص در رشته های مختلف دارد که عبارتند از1.گروه کارشناسان امور بهداشتی  2. گروه کارشناسان امور درمانی  3. گروه کارشناسان امور اداری و مالی  4. گروه کارشناسان امور آموزشی و پژوهشی  5. گروه کارشناسان امور تجهیزات پزشکی 

Initiates file downloadفلوچارت بازرسی منتج از شکایت

ثبت شكايات مرىمي

فرم های ارزیابی عملکرد

سامانه ارزیابی عملکرد

آیین نامه ها

منشورها

نحوه ارتباط با دفتر

نحوه ارتباط با دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مراجعه حضوری به آدرس: میدان شهید باهنر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- طبقه سوم- دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

تماس با شماره تلفن 37245115-035

صندوق های این دفتر واقع در کلیه مراکز تابعه دانشگاه

به صورت الکترونیکی

فرم دريافت گزارشات

بسمه تعالی
به سامانه دریافت شکایات،گزارشات،انتقادات و پیشنهادات دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد خوش آمدید.
از دانشجویان عزیز،اعضای محترم هیات علمی،سایر کارکنان و عموم مردم شریف تقاضا می گردد شکایات،گزارشات و پیشنهادات خود را در خصوص کلیه مراکز بهداشتی،درمانی،آموزشی، پژوهشی اعم از دولتی و خصوصی در این سامانه ثبت نمایند. در صورت تمایل به دریافت پاسخ شکایات خود و همچنین جهت تسریع و سهولت در پیگیری مناسب، مشخصات خود را نیز مرقوم فرمائید. لازم به ذکر است مشخصات شما به صورت محرمانه ثبت خواهد گردید.

خواهشمند است جهت رعایت حق تکریم ارباب رجوع از بیان مطالب غیر واقع و مغایر با اخلاق و شئونات اسلامی خودداری گردد
همچنین می توانید جهت پیگیری گزارش خود حداقل دو هفته بعد از ثبت آن با شماره تلفن 37245115-035 تماس حاصل فرمائید.

مهندس عبدالخالق جعفری
مدیر دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه