مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

- بهداشت مواد غذایی

 

- علوم و صنایع غذایی

www.restconf.com
همایش ملی آبزیان
اولین همایش ملی شیمیٰ صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقا
کنفرانس الکترونیکی علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
 

   -  انگل شنا سی

سمینار بین المللی لشمانیا و لشمانیوز
اولین کنفرانس بین المللی قارچ شناسی بالینی
کنگره بین المللی انگل شناسی

-            میکروب شناسی

هفدمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
دهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
Medical-microbiology-congress
3th congress bacterilogy
probiotic and prebiotic
lactic acid bacteria
دومین کنگره بین المللی بروسلوز
دهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
 

    -  علوم مولکولی و روشهای تشخیصی

کنفرانس ملی علوم زیستی ایران
سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها
اولین دوره آموزش مجازی داکینگ مولکولی(Molecular Docking
نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
سومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهیی
کارگاه آموزشی از ساخت کتابخانه آنتی بادی انسانی در روش نمایش فاژی تا بیان در سلول های پستانداران
 

اطلاع رسانی همایشها ,سمینارها و کنگره ها