-->
برگزاری دومین جلسه رابطین سلامت ادارات شهرستان میبد
1396/10/2 11:11

دومین جلسه رابطین سلامت ادارات میبد در سال 96 با حضور سرپرست مرکز بهداشت و با موضوع همکاری در راستای ارتقای شاخص سلامت عمومی، در سالن جلسات مرکز شماره یک شهری برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میبد، در این جلسه دکتر حفیظی سرپرست مرکز بهداشت میبد به بیان اهمیت پرونده الکترونیک خانوار و لزوم تشکیل آن برای هرفرد و نیز به معرفی سامانه سیب و ارتقای هرچه بیشتر کیفی و کمی شاخص های سامانه سیب پرداخت.

در ادامه مهندس جانب اللهی مسئول واحد مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت میبد، آموزشهایی با موضوع دیابت بعنوان دومین عامل مرگ و میر کنونی و راهکارهای پیشگیری و درمان آن را ارائه داد.


بازگشت