-->
خداحافظی دکتر سهیلی از ریاست شبکه بهداشت میبد
1396/10/2 11:15

طی ابلاغی از سوی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، مسئولیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد به دکتر مهدی حفیظی رییس مرکز بهداشت تفویض شد و دکتر سهیلی از این اداره خداحافظی کرد.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میبد، حسب ابلاغ صادره از سوی معاونت امور بهداشتی دانشگاه، کلیه وظایف و مسئولیت های شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد به دکتر مهدی حفیظی رییس مرکز بهداشت تفویض شد و از این پس دکتر حفیظی سرپرستی هردو را به صورت همزمان بر عهده خواهد داشت.


بازگشت