-->
اجرای برنامه ایمن سازی تکمیلی در شهرستان میبد
1396/12/15 11:17

کودکان زیر 5 سال افغانی ساکن در شهرستان با پوشش صد در صدی در برابر بیماری فلج اطفال، واکسینه شدند


در راستای سیاست های سازمان جهانی بهداشت و مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور مبنی بر ریشه کنی بیماری فلج اطفال و همزمان با سایر شهرها و استان های هدف برنامه، مرحله اول طرح ملی ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال در شهرستان میبد اجرا شد.

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان میبد ضمن اعلام این خبر گفت : در این طرح، کلیه کودکان زیر 5 سال افغانی، کودکان ایرانی ساکن در مناطق سیاری و نیز کودکانی که از شهرها و استان های هم مرز با کشورهای افغانستان و پاکستان به میبد مهاجرت کرده یا در تردد به این نقاط بوده اند شامل 1029 کودک تبعه افغانی و 55 کودک ایرانی، نسبت به بیماری فلج اطفال، واکسینه شدند.

وی افزود:  همجواری با دو کشور پولیو آندمیک (فلج بومی) در مرز شرقی و ترددهای بسیار بین المللی، در هر زمان خطر بازگشت مجدد بیماری به کشور ایران وجود دارد و بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای به حداقل رساندن خطر ورود و چرخش مجدد ویروس وحشی پولیو، ضروری است عملیات سالانه ایمن سازی تکمیلی در 2 نوبت به صورت فعال و خانه به خانه انجام گردد که مرحله اول آن در نیمه اول اسفند ماه با پوشش 100 درصدی در شهرستان میبد انجام و مرحله دوم آن نیز در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده، اجرا خواهد شد.


بازگشت