-->
جلسه آموزشی نظام مراقبت سندرومیک در بهزیستی میبد
1396/12/15 12:08

جمعی از مدیران مؤسسات غیر دولتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان میبد به همراه مربیان و پرسنل مهدهای کودک وابسته به این اداره، در برنامه آموزشی تحت عنوان « نظام مراقبت سندرمیک» شرکت کردند


جمعی از مدیران مؤسسات غیر دولتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان میبد به همراه مربیان و پرسنل مهدهای کودک وابسته به این اداره، در برنامه آموزشی تحت عنوان « نظام مراقبت سندرمیک» شرکت کردند.

در این برنامه که توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت میبد و با همکاری اداره بهزیستی این شهرستان در محل سالن اجتماعات بهزیستی برگزار گردید شرکت کنندگان در خصوص عوامل عفونی بیماریهای سندرومیک، راههای انتقال و نحوه پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماریها  آموزش دیدند.

در پایان جلسه، حاضرین به طرح موضوعات در این زمینه پرداختند که آقای موسوی کارشناس برنامه بیماریهای واگیر شهرستان،  به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.  

شایان ذکر است در طول سال جاری این چندمین بار است که برنامه های آموزشی با مشارکت ادارات بهزیستی و مرکز بهداشت در محل اداره بهزیستی برگزار می شود . امید اینکه در سال آینده نیز شاهد چنین تعاملی بین این ادارات و نیز سایر ادارات، در اجرای برنامه های آموزشی باشیم.


بازگشت