همزمان با اعیاد بزرگ شعبانیه جشن دانش آموختگی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1390 برگزار گردید.

 

1394/03/03

عکس
عکس