نام و نام خانوادگی: محمدرضا اعلائی اردکانی

سمت: سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 

Initiates file downloadجهت رزومه کلیک نمائید

معاونت

دکتر محمدعلی جعفری

سمت: معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان یزد

 

 

 

حراست

 مهندس محمدحسین باغشاهی

سمت : مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان یزد

روابط عمومی

مجید حائریان فر

سمت: مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان یزد

مسئول دفتر

مهناز کریمی

سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست مرکز بهداشت شهرستان یزد

مقدمه

روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان یزد

مهندس مجید حائریان فر

شماره تماس 03536248021 واحد روابط عمومی

ارکان روابط عمومی

ارکان روابط عمومی :

الف برنامه ریزی
ب
تحقیق
ج
برقراری ارتباط دو سویه بین مخاطبان و سازمان
د- گفتگو با مخاطب برای رسیدن به هم فهمی

عناصر روابط عمومی :

الف هنر

ب فن

ج فلسلفه مدیریت

 

 

اصول روابط عمومی پیشرو

الف اصل مخاطب مداری

ب‌- اصل مشارکت گرایی

ج - اصل اطلاع رسانی و اطلاع یابی

د- اخلاق

و- گفتگو

ه اصل تفاهم

ی اصل موازنه قدرت بین منبع و مخاطب

نقش روابط عمومی در سازمان

نقش روابط عمومی در سازمان :

1- کسب اشتهار ، خوشنامی و رضایت مردمی برای سازمان
2- ایجاد و تقویت تفاهم بین مدیریت و کارکنان سازمان
3- ایفای نقش واسطه گری بین مدیریت و سازمان
4- ارزیابی دیدگاههای مخاطبان برای سازمان
5- اعلام عملکرد ، سیاستها ، برنامه ها و انتظارات سازمان به مردم
6- سخنگویی سازمان
7- ایجاد فرصت اظهار نظر برای مسئولان سازمان در رسانه ها
8- کمک به سازگاری سازمان با محیط به ویژه با محیط معنوی
9- کمک به سازمان در عمل برنامه ریزی از طریق انعکاس نظرهای مردم به مدیریت
10- انجام بعضی از وظایف سازمان در ارتباطات سازمانی و مراودات اجتماعی
11- هدایت اطلاعاتی کارکنان
12- کمک به فرایند تصمیم گیری از طریق اقدام به تصمیم سازی از طریق افکار عمومی و سنجش محیط (داخلی و خارجی)

زیر ساخت های روابط عمومی

زیر ساخت های روابط عمومی

روابط عمومی برای اجرای وظایف خود به زیر ساخت های زیر نیازمند است :

1-     مدیریت روابط عمومی

2-     بخش آموزش پژوهش و برنامه ریزی

3-     بخش هماهنگی مراکز تابعه

4-     بخش انتشارات

5-     بخش پشتیبانی

6-      بخش نمایشگاه ها و امور فرهنگی

7-     بخش ارتباط مردمی

8-     بخش ارتباط بارسانه ها

9-     بخش سنجش مطالعات افکار عمومی

برنامه ریزی در روابط عمومی

برنامه ریزی در روابط عمومی

مراحل برنامه ریزی:

1- شناسایی مخاطبان
2- تعیین اهداف روابط عمومی بر اساس اهداف موسسه
3- تعیین پیامهای روابط عمومی
4- تهیه پیش نویس برنامه و مشورت با مسئولان

وظایف روابط عمومی داخلی

وظایف روابط عمومی داخلی

1-     انتشار نشریه داخلی

2-     بولتن برد یا لوحه اخبار

3-     سازماندهی دریافت پیشنهادها

4-     راهنمایی ارباب رجوع

5-     مشارکت در غم و شادی کارکنان

6-      برگزاری مراسم

7-     اطلاع رسانی به مسئولان

8-     اطلاع رسانی به کارکنان

9-     سنجش افکار عمومی

10- نصب تابلو اعلانات

11- ترتیب دادن جلسات عمومی

12- تهیه متون سخنرانی

13- تقویت فرهنگ مذهبی و ملی

14- مشاوره

15- پیگیری ویژه برای رفع مشکلات کارکنان

16-  اظهار نظر در احکام انتصاب مدیران

 

با توجه به آنچه که بیان شد ، یک روابط عمومی مطلوب و کارآمد را می توان این گونه معرفی کرد .

روابط عمومی کارآمد روابط عمومی است که با سازماندهی مناسب تشکیلاتی و مدیریت علمی ، در قالب برنامه عمل مشخص ، ضمن رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای روابط عمومی و ارائه اطلاعات مشاوره ای به مدیریت سازمان ، برای نفوذ در افکار عمومی و هدایت آن ، افزون بر برنامه ریزی ویژه برای رهبران فکری ، به شکل اصولی رسانه ها را در خدمت گرفته و به اصل اطلاع یابی اهمیت ویژه ای قائل است و از طرفی با توسعه فعالیت های افکار سنجی و ارتباطات مردمی و تولید فرآورده های فرهنگی سعی دارد جریان مبادله پیام بین سازمان و مخاطب را دوسویه کرده و بازخورد لازم را در جریان ارتباطی خود با مخاطبین د ابعاد درون سازمانی ، ملی و بین المللی ایجاد کرده و از این طریق آثار و تاثیر گذاری مثبت در سطح برنامه های سازمانی و برنامه های توسعه ملی ایفا کند و با گزارش بیشتر به سمت مردم در نقش وکیل مدافع مردم و مدعی العموم ظاهر شده و به صورت یک نهاد مدنی حامی و پاسدار افکار عمومی درآید .