برگزاری کارگاه بهداشت حرفه ای ویژه مسئولین فنی شرکت های خصوصی

کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای جهت مسئولین فنی شرکت های خصوصی در تاریخ 96/5/30 لغایت 96/5/30 توسط مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای در محل دانشکده بهداشت بر گزار گردید.Opens internal link in current windowOpens internal link in current windowتصاویر

دفاع پایان نامه آقای محمد عظیمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  تحت عنوان :بررسی وضعیت مواجهه شغلی با ذرات آلاینده هوابرد و ارتباط آن با بیومارکرهای پیش التهابی در کارگران یکی از صنایع کاشی استان یزد در سال 1395در تاریخ 96/05/29ساعت 08:00به استاد راهنمایی دکتر محمدجواد زارع و دکتر محمدحسین داوری به انجام رسید.تصویر جلسه

 

تصویب تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 در شورای آموزشی دانشگاه ، جهت کسب اطلاعات بیشترInitiates file downloadکلیک نمایید.

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ترم 8 (کارآموزی)

Initiates file downloadتمدید زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد جهت دانشجویان ممتاز ...

ضرورت انجام پایش آنلاین سلامت روان دانشجویان حداکثر 95/12/10

دعوت از دانشجویان جهت شرکت در نمایشگاه کتاب استانی از تاریخ 95/12/1 لغایت 95/12/7

Initiates file download-قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ترم 8: کارگاه کار آموزی از تاریخ یکشنبه 95/11/17 شروع می شود.

 

-بر اساس ماده 20 آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد ،این دانشجویان موظفند حداکثر بین تاریخ پایان ترم اول تحصیلی تا ابتدای ترم 3،موضوع پایان نامه تحصیلی خود را انتخاب نموده ود در شورای تحصیلات تکمیلی به ثبت برسانند

 

Initiates file downloadقابل توجه دانشجویان کارآموزی ترم 4 ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

 

 Initiates file downloadتاریخ برگزاری امتحان کار آموزی آشنایی با نظام سیستم شبکه 

 

 Initiates file downloadگزارش بازدید از صنایع

 

Initiates file downloadکارگاه های آموزشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در نیمسال اول 96-95

 

Initiates file downloadبرنامه زمان بندی بازدیدهای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی 95 مهندسی بهداشت حرفه ای Initiates file downloadتصاویر

 

تغییر تاریخ ارائه نهایی به یکشنبه 4/20 و دوشنبه 95/4/21(حضور تمام دانشجویان کارآموز الزامی می باشد)

 

Initiates file download معیارهای ارزیابی ارائه

 

Initiates file downloadدسترسی آزمایشی به 22عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ

 

Initiates file downloadدسترسی به مجله CLINICAL KEY

 

Initiates file downloadدسترسی به ژورنال

 

 Initiates file downloadجلسه ارائه کارآموزی دانشجویان ناپیوسته بهداشت حرفه ای

 

fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/dbehdasht/behdasht_herfei/akhbar/zornal.jpg

Initiates file download- جلسه آشنایی دانشجویان بهداشت حرفه ای با فرایند دانشجو نمونه

 

Initiates file download- برگزاری جلسه پروپوزال نویسی مقدماتی برای دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای