ازدانشجویان علاقه مند به شرکت در انجام تحقیقات بین رشته ای قرآن و سلامت دعوت می گردد تا تاریخ 96/8/25 به دفتر گروه (خانم مهندس متقی)مراجعه نمایند.

Initiates file downloadبرنامه هفتگی کارآموزی هفته چهارم ....

برگزاری گارکاه آشنایی با صنایع Initiates file download...

دفاع پایان نامه خانم بهنوش صانعی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی طول نسبی توالی نوکلئوتیدهای TTAGGG(طول تلومر) در کارگران مواجهه یافته با غبارات معدنی در یکی از صنایع کاشی منتخب یزد در سال 95 در تاریخ 96/08/09 ساعت12:30به استاد راهنمایی دکتر محمدجواد زارع و دکتر امیرهوشنگ مهرپرور . دکتر حسین زارعی به انجام رسید.تصویر جلسه

Initiates file downloadبرنامه هفتگی کارآموزی هفته سوم ....

موضوع پایان نامه خانم مریم هاشمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان : تاثیر مداخله آموزشی اصول ارگونومیک در اصلاح ایستگاه کاری و کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ROSA درتاریخ 96/08/07ساعت 12:30به استاد راهنمایی دکتر امیرهوشنگ مهرپرور به تصویب رسید.تصویر جلسه

برگزاری جلسه دانشجوی نمونه در تاریخ :96/07/24
در این جلسه که با حضور دانشجویان رتبه برتر ترم 7 کارشناسی بهداشت حرفه ای  تشکیل شد سرکار خانم درخشان نحوه کسب امتیاز جهت دانشجوی نمونه را توضیح دادند. Opens internal link in current windowتصاویر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 3:بازدید سازمان آتش نشانی ساعت 8 صبح یکشنبه96/07/30

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 7:بازدید کاشی یزد ساعت 8 صبح دوشنبه96/07/24

برگزاری جلسه مشترک اعضاء گروه بهداشت حرفه ای دانشکده ،کارشناسان مرکز بهداشت استان و دانشجویان جدیدالورود بهداشت حرفه ای درخواست در تاریخ96/07/19 در این جلسه ضمن آشنایی دانشجویان جدیدالورود با رشته بهداشت حرفه ای، مقرر شد همکاری های مشترکی بین گروه بهداشت حرفه ای دانشکده و مرکز بهداشت انجام پذیرد.Opens internal link in current windowتصاویر

موضوع پایان نامه آقای دانیال محمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی ارتباط بین شاخص های استرس حرارتی و تعداد پذیرش روزانه اورژانس و تصادفات در شهرستان سبزوار در بازه زمانی 1396-1390 با استفاده از روش سری-زمانی درتاریخ 96/07/12ساعت 12:30به استاد راهنمایی دکتر محمد جواد زارع به تصویب رسید.تصویر جلسه

دفاع پایان نامه آقای رضا غلام زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان : ارزیابی ریسک مالی حریق کارخانه معادن نساجان و مدل سازی پیامد به روش PHAST درسال 95 در تاریخ 96/06/27ساعت 10:00به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی به انجام رسید.تصویر جلسه

برگزاری کارگاه بهداشت حرفه ای ویژه مسئولین فنی شرکت های خصوصی کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای جهت مسئولین فنی شرکت های خصوصی در تاریخ 96/5/30 لغایت 96/5/30 توسط مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای در محل دانشکده بهداشت بر گزار گردید.Opens internal link in current windowOpens internal link in current windowتصاویر

دفاع پایان نامه آقای محمد عظیمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  تحت عنوان :بررسی وضعیت مواجهه شغلی با ذرات آلاینده هوابرد و ارتباط آن با بیومارکرهای پیش التهابی در کارگران یکی از صنایع کاشی استان یزد در سال 1395در تاریخ 96/05/29ساعت 08:00به استاد راهنمایی دکتر محمدجواد زارع و دکتر محمدحسین داوری به انجام رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه خانم سکینه عسکری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان :ارزیابی خطای انسانی به روش HEART درکارکنان اتاق عمل بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان گلپایگان درتاریخ 96/02/06ساعت 11:30به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی ومهندس حسین فلاح  به تصویب رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه خانم معصومه بهرامی عیسی آبادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان :بررسی میزان توان هوازی به روش تست پله وبارکاری کارگران دریکی ازصنایع کاشی شهریزد درسال 1396 درتاریخ 96/01/30ساعت 11:30به استاد راهنمایی دکتر امیرهوشنگ مهرپرور به تصویب رسید.تصویر جلسه

Opens internal link in current window آرشیو خبر