برنامه کارآموزی نیمسال دوم 96- 97 هفته چهارم Initiates file download...

برنامه کارآموزی نیمسال دوم 97- 98 هفته سوم Initiates file download...

برنامه زمان‌بندی تحویل گزارش کارآموزی Initiates file download...

برنامه کارآموزی نیمسال دوم 97- 98 هفته دوم Initiates file download...

برنامه کارآموزی نیمسال دوم 96- 97 هفته اولInitiates file download ...

دفاع پایان نامه آقای مسلم محمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان:طراحی و ساخت مدل چاه ارت با حالت های چهرگانه و مقایسه مقاومت چاه با ساختارهای مختلف درتاریخ 96/11/10ساعت08:30به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی به انجام رسید.تصویر جلسه

دفاع پایان نامه خانم آرزو علی پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان:بررسی میزان و علل مواجه با خشونت در پرسنل خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی در استان یزد،سال 1395 درتاریخ 96/11/07ساعت08:30به استاد راهنمایی دکتر ایمان دیانت و مهندس غلامحسین حلوانی به انجام رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه خانم آزاده افخمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی محرومیت، خطرات شغلی و نتایج پریناتال در زنان باردار شاغل درتاریخ 96/10/17ساعت12:15به استاد راهنمایی دکتر محمدجواد زارع و دکتر محمدامین بهرامی به تصویب رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه آقای مهرزاد ابراهیم زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی مقایسه ای سندرم خواب آلودگی با خستگی مزمن در پرستاران نوبت کار و غیر نوبت کار و ارتباط آن با رخداد حادثه به روش یادآوری واقعه درتاریخ 96/10/10ساعت12:50به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی به تصویب رسید.

موضوع پایان نامه آقای احمد علی خیراندیش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی ارتباط بین مواجهه شغلی با سر وصدا و شاخص های چاقی در کارگران صنایع نساجی در شهر یزد درتاریخ 96/09/26ساعت12:15به استاد راهنمایی دکتر محمد جواد زارع و دکتر امیر هوشنگ مهرپرور به تصویب رسید.

موضوع پایان نامه خانم سمانه محمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومی بر شاخص های وضعیت بدنی و ناراحتی اسکلتی عضلانی پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار درتاریخ96/09/19ساعت12:15به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی به تصویب رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه خانم ساناز زیبایی کاریزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی تاثیر دستورالعملهای اجرایی بر خطاهای انسانی در کارکنان اورژانس بیمارستان شهید رهنمون یزد درتاریخ 96/09/05ساعت12:00به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی  به تصویب رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه خانم شیما نخجوانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان : مدل سازی و بررسی میزان تولید گاز دی اکسید کربن با نرم افزار HSC در صنعت کاشی و بررسی ریسک خطرات درتاریخ 96/08/21ساعت12:00به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی و دکتر محمد محسن سرافراز  به تصویب رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه خانم مریم هاشمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان : تاثیر مداخله آموزشی اصول ارگونومیک در اصلاح ایستگاه کاری و کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ROSA درتاریخ 96/08/07ساعت 12:30به استاد راهنمایی دکتر امیرهوشنگ مهرپرور به تصویب رسید.تصویر جلسه

لینک کانال گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای در پیام رسان بله Initiates file download.....

برگزاری مانور اطفاء حریق توسط مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ایOpens internal link in current window....

اطلاعیه : برگزاری کارگاه مقاله نویسی Initiates file download....

برگزاری جلسه انجمن علمی بهداشت حرفه ای با حضور آقای دکتر زارعOpens internal link in current window ....

ازدانشجویان علاقه مند به شرکت در انجام تحقیقات بین رشته ای قرآن و سلامت دعوت می گردد تا تاریخ 96/8/25 به دفتر گروه (خانم مهندس متقی)مراجعه نمایند.

برگزاری جلسه دانشجوی نمونه در تاریخ :96/07/24

در این جلسه که با حضور دانشجویان رتبه برتر ترم 7 کارشناسی بهداشت حرفه ای  تشکیل شد سرکار خانم درخشان نحوه کسب امتیاز جهت دانشجوی نمونه را توضیح دادند. Opens internal link in current windowتصاویر