برگزاری مانور اطفاء حریق توسط مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای Opens internal link in current window....

Initiates file downloadبرنامه هفتگی کارآموزی هفته چهارمInitiates file download...

اطلاعیه : برگزاری کارگاه مقاله نویسی Initiates file download....

 

موضوع پایان نامه خانم ساناز زیبایی کاریزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی تاثیر دستورالعملهای اجرایی بر خطاهای انسانی در کارکنان اورژانس بیمارستان شهید رهنمون یزد درتاریخ 96/09/05ساعت12:00به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی  به تصویب رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه خانم شیما نخجوانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان : مدل سازی و بررسی میزان تولید گاز دی اکسید کربن با نرم افزار HSC در صنعت کاشی و بررسی ریسک خطرات درتاریخ 96/08/21ساعت12:00به استاد راهنمایی مهندس غلامحسین حلوانی و دکتر محمد محسن سرافراز  به تصویب رسید.تصویر جلسه

موضوع پایان نامه خانم مریم هاشمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان : تاثیر مداخله آموزشی اصول ارگونومیک در اصلاح ایستگاه کاری و کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ROSA درتاریخ 96/08/07ساعت 12:30به استاد راهنمایی دکتر امیرهوشنگ مهرپرور به تصویب رسید.تصویر جلسه

برگزاری جلسه انجمن علمی بهداشت حرفه ای با حضور آقای دکتر زارعOpens internal link in current window ....


ازدانشجویان علاقه مند به شرکت در انجام تحقیقات بین رشته ای قرآن و سلامت دعوت می گردد تا تاریخ 96/8/25 به دفتر گروه (خانم مهندس متقی)مراجعه نمایند.

 

Initiates file downloadبرنامه هفتگی کارآموزی هفته چهارم ....

 

برگزاری گارکاه آشنایی با صنایع Initiates file download...

 

دفاع پایان نامه خانم بهنوش صانعی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان : بررسی طول نسبی توالی نوکلئوتیدهای TTAGGG(طول تلومر) در کارگران مواجهه یافته با غبارات معدنی در یکی از صنایع کاشی منتخب یزد در سال 95 در تاریخ 96/08/09 ساعت12:30به استاد راهنمایی دکتر محمدجواد زارع و دکتر امیرهوشنگ مهرپرور . دکتر حسین زارعی به انجام رسید.تصویر جلسه

Initiates file downloadبرنامه هفتگی کارآموزی هفته سوم ....

موضوع پایان نامه خانم مریم هاشمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تحت عنوان : تاثیر مداخله آموزشی اصول ارگونومیک در اصلاح ایستگاه کاری و کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ROSA درتاریخ 96/08/07ساعت 12:30به استاد راهنمایی دکتر امیرهوشنگ مهرپرور به تصویب رسید.تصویر جلسه

برگزاری جلسه دانشجوی نمونه در تاریخ :96/07/24
در این جلسه که با حضور دانشجویان رتبه برتر ترم 7 کارشناسی بهداشت حرفه ای  تشکیل شد سرکار خانم درخشان نحوه کسب امتیاز جهت دانشجوی نمونه را توضیح دادند. Opens internal link in current windowتصاویر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 3:بازدید سازمان آتش نشانی ساعت 8 صبح یکشنبه96/07/30

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 7:بازدید کاشی یزد ساعت 8 صبح دوشنبه96/07/24

برگزاری جلسه مشترک اعضاء گروه بهداشت حرفه ای دانشکده ،کارشناسان مرکز بهداشت استان و دانشجویان جدیدالورود بهداشت حرفه ای درخواست در تاریخ96/07/19 در این جلسه ضمن آشنایی دانشجویان جدیدالورود با رشته بهداشت حرفه ای، مقرر شد همکاری های مشترکی بین گروه بهداشت حرفه ای دانشکده و مرکز بهداشت انجام پذیرد.Opens internal link in current windowتصاویر

Opens internal link in current window آرشیو خبر