مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی

لیست تجهیزات آزمایشگاههای دانشکده بهداشت و گروههای همکار

 

جدول1 -  آزمایشگاه تغذیه

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

دستگاه اتو آنالایزر

4

Body Composition Analysis

2

دیپ فریزر  75-  درجه

5

الایزا ریدر 

3

الایزا واشر

6

In-Body 770 bodycomposition analysis 

 

جدول2 -  آزمایشگاه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

انکوباتور ديجيتال یخچال دار

13

ترازوی دیجیتال 0001/0 گرم

2

اتوکلاو

14

شیکر لوله

3

pH متر رومیزی

15

یخچال فریزر خانگی

4

کلنی کانتر

16

شوف بالن تک خانه

5

بن ماری سرولوژی

17

هود لامینار کلاس II

6

هیترمگنت (2عدد)

18

یخچال آزمایشگاهی

7

آون

19

بن ماری جوش

8

انکوباتور معمولی

20

شوف بالن 6 خانه

9

دستگاه استوماکر

21

پرس پلاست

10

میکروسکوپ نوری (2عدد)

22

شیکر تخت

11

استریو میکروسکوپ

23

هیتر مگنت

12

فتومتر DR2000

24

 

 

 

جدول 3-  آزمایشگاه مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

Real time PCR

21

انکوباتور ديجيتال یخچال دار

2

Ultra Low Temperature Freezer

22

الایزا ریدر

3

Thermo Cycler

23

الایزا واشر

4

میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

24

تانک ازت

5

اسپکتروفتومتر

25

میکروسکوپ نوری

6

شيکر تخت

26

بلندر

7

شیکر لوله

27

سانتریفیوژ معمولی

8

بن ماری سرولوژی

28

الکتروفورز عمودی

9

pH متر رومیزی

29

الکتروفورز افقی

10

سانتریفیوژ میکروتیوب

30

ژل داکیومنشن

11

دایلوتر  (2دستگاه)

31

ترازوی 001/0 گرم

12

سانتریفیوژ معمولی

32

شیکر لوله

13

بن ماری جوش

33

هیتر مگنت استیرر

14

شیکر روتاتور

34

هات پلیت

15

میکسر

35

هود لامینار کلاس II

16

مایکروویو

36

انکوباتور معمولی

17

اتوکلاو

37

انکوباتور CO2 دار

18

یخچال تک درب

38

فریزر تک درب

19

هود لامینار

39

ترازوی دیجیتال

20

فور

40

 

 

 

 

جدول4-  آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

اتمیک ابزربشن

3

اسپکتروفتومتر UV-Visible

2

گازکروماتوگراف

4

دستگاه هیدروژن  ژنراتور

 

 

جدول5 -  آزمایشگاه پایلوت تحقیقاتی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

شيکر انکوباتور ديجيتال

5

pH متر

2

دستگاه اولتراسونيک

6

ترازوی 0001/0 گرم

3

اسپکتروفتومتر UV visible

7

دستگاه آب مقطر گیری 4 لیتری

4

پمپ پريستالتيك

8

فتومتر DR2000

 

جدول6-  آزمايشگاه شیمی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

شیکر

20

هیتر3خانه تخت

2

کدورت سنج رومیزی

21

انکوباتوریخچال دار

3

کدورت سنج پرتابل

22

انکوباتور دیجیتال

4

PH متر رومیزی

23

کوره الکتریکی

5

فتومتر DR2000

24

هیترمگنت

6

اسپکتروفتومتر

25

بن ماری جوش

7

جار

26

ترازوی دیجیتال

8

فلیم فتومتر

27

BOD  متر مانومتری

9

بن ماری سرولوژی

28

 BOD متر دیجیتال

10

پمپ خلاء

29

هیترگود

11

آب مقطرگیری معمولی

30

اتوکلاو

12

آب مقطرگیری دوبارتقطیر

31

PH مترقلمی

13

سانتریفوژ

32

DO متر  اکوآلیتیک

14

آون

33

کلرسنج پلاروگراف

15

DO مترعقربه ای

34

اسپكتروفتومتر معمولي

16

مولتی متر

35

اسپكتروفتومتر مجهز به UV

17

DO  متر دیجیتال

36

فليم فتومتر (پنج عنصره)

18

هیتر6 خانه گود

37

دستگاه آب خالص ساز

19

مجموعه دستگاه پرتابل برای تعیین پارامترهای pH, Temp, TDS, Salinty, Ec, Do و...

 

 

 

 

جدول 7 -  آزمايشگاه میکروب شناسی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

انکوباتور ساده

11

هود کلاس 2 مخصوص کشت باکتری

2

انکوباتور CO2 دار

12

شیکر

3

اتوکلاو

13

بن ماری

4

سانتریفیوژ ساده

14

PH متر

5

سانتریفیوژ یخچال دار

15

ترموسایکلر

6

ژل داک

16

مایکروویو

7

ژل الکتروفورز عمودی وافقی

17

یخچال وفریزر -20

8

دستگاه دیدیناز برای آب مقطر گیری

18

فریزر-70

9

میکروسکوپ نوری

19

میکروسکوپ اینورت

10

هود کلاس 2 مخصوص کشت سلول

20

لامپ UV

 

 

جدول 8 : آزمایشگاه های گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

انکوباتور  37 درجه

19

آب مقطر دیونیزه

2

PH متر

20

آب مقطر دو بار تقطیر

3

ترازوی دیجیتال

21

ژل داک

4

ترازوی 4 رقمی

22

اولترا سونیکیت

5

PCR دستگاه  

23

الایزا ریدر

6

دستگاه میکروفیوژ

24

دانسیتومتری

7

هیتر برقی

25

اولترا سانتریفیوژ

8

الکتروفورز افقی و عمودی

26

اتو انالایزر

9

روتاری

27

اندازه گیری جذب سدیم- پتاسیم

10

اسپکتروفوتومتری

28

سانتریفیوژ

11

فلو متری

29

بن ماری

12

سانتریفیوژ یخچال دار

30

 

                                                                                                                

جدول 9 : آزمایشگاه انگل شناسی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

هود لامینار

12

الایزا واشر

2

میکروسکوپ دوربین دار

13

الایزا ریدر

3

میکروسکوپ

14

هات پلیت مگنت

4

میکروسکوپ اینورت

15

ترازوی دیجیتال سه صفر

5

هود معمولی

16

دستگاه ژل داک

6

انکوباتور معمولی

17

انکوباتور یخچال دار

7

PH متر

18

هود لامینار

8

الکتروفورز افقی-عمودی و منبع تغذیه

19

دستگاه PCR

9

دستگاه وسترن بلات تانک و منبع تغذیه

20

سانتریفیوژ یخچال دار

10

دستگاه میکروفیوژ

21

دستگاه بن ماری جوش

11

هود معمولی

 

 

 

جدول 10 : آزمايشگاه میکروب شناسی موادغذایی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

هود لامینار

6

ترازوی دیجیتال

2

انکوباتور 37 درجه

7

لامپ U.V

3

اتوکلاو

8

انکوباتور Co2 دار

4

میکروسکوپ نوری

9

آب مقطرگیری

5

کندل جار

10

فور

 

جدول 11 : آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده پیراپزشکی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

اسپکتروفتومتر

8

سانتریفیوژ

2

فتومتر

9

pH متر

3

بن ماری 37 و 100 درجه

10

رفرکتومتر

4

دستگاه فور

11

ترازوی دیجیتال- ترازوی یک کفه ای

5

یخچال و فریزر 20- درجه سانتیگراد

12

 

6

شیکر لوله

13

 

7

سیستم الکتروفورز

14

 

 

جدول 11 : آزمایشگاه کنترل موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

انکوباتور معمولی

19

رفرکتومتر

2

انکوباتور یخچالار

20

پلاریمتر

3

انکوباتور Co2 دار

21

pH متر

4

فور

22

بن ماری جوش

5

دستگاه پک مخلوط کن

23

لاکتواستار

6

ست فیلتراسیون

24

سانتریفوژ رژبر

7

بن ماری سرولوژی

25

کوره الکتریکی

8

اتوکلاو

26

اسپکتروفتومتر

9

میکروسکوپ

27

واتراکتیویته

10

پلاریمتر دیجیتال

28

سیستم TLC اسکنر

11

شیکر

29

روتاتور

12

ست تقطیر

30

سیستم HPLC

13

آسیاب آزمایشگاهی

31

میکرومتر دیجیتال

14

کنداکتومتر

32

دیونایزر

15

کرایواستار

33

اکومیلک

16

اتوکلدال

34

همزن برقی

17

اتوسوکسله تمام اتومات

35

 

18

ترازو آزمایشگاهی

36

 

 

جدول 12: آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده پیراپزشکی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

دستگاه ترموسایکلر PCR

11

ترانس ایلومیناتور

2

Cell Counter

12

ست الکتروفورز

3

میکروسکوپ فازکنتراست مجهزبه سیستم فلورسنت و دارک فیلد  80I

13

سانتیفیوژ

4

میکروسکوپ فلورسنت

14

میکروسانتریفیوژ

5

میکروسکوپ اینورت

15

کوآگولامتر

6

دستگاه الیزا ریدر

16

ترازوی دیجیتال

7

دستگاه الایزا واشر

17

 

8

کمیلومیسانس

18

 

9

بیوفتومتر

19

 

10

نفلومتر

 

 

 

 

 

 

جدول12-  آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی

ردیف

نام تجهیزات

تعداد

ردیف

نام تجهیزات

تعداد

1

اپک بزرگ

1 دستگاه

7

اپک اسلاید

2 عدد

2

اپک  کوچک

2 دستگاه

8

رادیو ضبط

2 عدد

3

ویدیو

1 عدد

9

پروژکتور

1 عدد

4

پروژکتور اسلاید

5 عدد

10

ویژو الایزر

2 عدد

5

اورهد

3 عدد

11

آمپلی فایر

1 دستگاه

6

اپک لیزری

1 عدد

12

ویدیو پروژکتور

1 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه سنترال دارو سازی

 

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

Freezer -80

11

Four zero balance

2

Normal freezer

12

IR spectroscopy

3

spectrophotometer

13

microscope

4

sonicator

14

Hood with UV lamps

5

Heather astryr

15

Boiling water bath

6

vertex

16

Centrifuge with refrigerator

7

HPLC

17

oven

8

Atomic absorption

18

Multi-Eliezer

9

Incubator

19

GC_ chromatography

10

centrifuge

20

Freeze dryer