گروه مهندسی بهداشت حرفه ای              

 

 

قابل توجه مراجعین محترم

با توجه به شروع تعطیلات تابستان جهت انجام امور اداری و آموزشی مربوط به گروه تا تاریخ 96/6/15، روزهای یکشنبه و دوشنبه مراجعه نمایید.

 قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ترم 8 (کارآموزی)

 

Initiates file download معیارهای ارزیابی ارائه

 

 

 

لینک های مرتبط

ارتباط با ما

اخبار

امور پژوهشی

امور آموزشی

اعضاء گروه

معرفی گروه