آدرس :
یزد - میدان عالم بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت حرفه ای

 

تلفن تماس:

31492204(035)

نمابر:

38209119(035)

ایمیل:

doh[at]ssu.ac.ir