گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

 

  

آدرس :
یزد - میدان عالم بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه سلامت در بلایا

 

تلفن تماس:

31492226(035)

نمابر:

38209119(035)

پست الکترونیک:
yazdhead@gmail.com