برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی

نظر به اینکه اهداف اصلی برنامه نظام تحول سلامت حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقاء کیفیت آن و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است. حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت با محوریت اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ساماندهي تأمین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بيماران در بيمارستان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 15 اردیبهشت ماه 1393 در کشور اجرا شد که در مدت یک سال میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی در خدمات مشمول برنامه از 37% به 4.5% رسیده است وهموطنان بستری واجد بیمه پایه سلامت تنها 6% از مبلغ صورتحساب تنظیمی مشمول این برنامه را بر اساس تعرفه و قیمت مصوب پرداخت می نمایند از سوی دیگر روستائيان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر (دارای دفترچه بیمه روستایی) و ساير افرادي كه از طريق نظام ارجاع به بيمارستانهاي مشمول برنامه مراجعه مي‌كنند، 3 درصد از هزينه خدمات را پرداخت مي‌کنند.  بر اساس براوردهای صورت گرفته طی اجرای  این برنامه نزدیک به 7.5 میلیون نفر از این خدمات بهره مند شده اند. همچنین بیش از 9 میلیون نفر دفترچه بیمه سلامت ایران را دریافت کرده اند و پوشش بیمه ای به 95 درصد رسیده است

بیمارستانهای مشمول از ابتدای اجرای برنامه به ارائه تمامی خدمات تشخيصي و درماني، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفی پزشكي  به تمامی بیماران بستري در همان بيمارستان و يا در زنجيره  تامین خدمات مکلف شده اند،  لذا بر اساس این برنامه در صورتي كه بيمارستاني امكان ارائه همه خدمات مورد نياز بيمار را نداشته باشد براساس زنجیره ارجاع بين بيمارستاني مصوب ستاد اجرايي دانشگاه، عمل خواهد نمود و مسئوليت و هزينه هاي نقل و انتقال بيماران (آمبولانس) و هزينه خدمات ارائه شده به عهده بيمارستان ارجاع دهنده مي‌باشد. 

همچنین ما به التفاوت تعرفه ها با تعهدات بیمه ای و خدمات ضروری و حیاتی خارج از بسته بیمه پایه مشمول این برنامه قرار می گیرند.   پیش از اجرای برنامه تقریباً همه بیماران برای خرید تجهیزات و لوازم مصرفی به خارج بیمارستان ارجاع می شدند که با توجه به افزایش 134 درصدی دسترسی به اقلام دارویی و 43% دسترسی به ملزومات مصرفی در بیمارستان ها،  این میزان در حال حاضر به 3.2 درصد و قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی پرمصرف، همچون لنز داخل چشمی و استنت‌های قلبی به‌طور متوسط 42 درصد کاهش یافته است.

طی مطالعات و بررسی های انجام شده 85 درصد بیماران از خدمات بستری خود پس از اجرای برنامه تحول ابراز رضایت کرده اند.

 

ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی

امروزه مفهوم رضایتمندی بیماران در تمام دنیا در حوزه مراقبت های پزشکی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است، چراکه بیماران و همراهان آنها مشتریان اصلی و نهایی بیمارستانها بوده و وظیفه اصلی ارائه دهندگان خدمت، برآوردن نیازهای واقعی و محسوس این مشتریان است.

در حقیقت این رضایت بیمار است که نشان دهنده انجام صحیح خدمات مطلوب در بیمارستان می باشد، رضایتی که مسلما نمی تواند صرفا به دلیل ارائه خدمات حرفه ای و بهره مندی از فناوری های پیشرفته محقق شود؛ بلکه سهم عمده این رضایتمندی متاثر از کیفیت و تنوع خدمات اقامت بیمار و رفتار کارکنان بیمارستانها می باشد و هرچه این خدمات متنوع تر و با کیفیت بهتر ارائه شود، رضایت بیماران و احتمال انتخاب مجدد بیمارستان توسط آنها بیشتر می شود.

در کشور ما 83 درصد از خدمات بستری به وسیله بخش دولتی ارائه می شود، اما با این وجود، خدمت گیرندگان، از کیفیت خدمات اقامت بیمار ارائه شده توسط بیمارستانهای دولتی راضی نبودند. از این رو ارتقاء کمی و کیفی خدمات اقامت بیمار بیمارستانی، گامی اساسی در جهت افزایش رضایت خدمت گیرندگان خواهد بود و برای تحقق این هدف نیز، تعریف استاندارد های خدمات اقامت بیمار و یکپارچه سازی آن، ضروری می نمود.

در حال حاضر 570 بیمارستان تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 78 هزار تخت بیمارستانی در حال ارائه خدمات درمانی و بستری به هموطنان عزیزمان هستند.

ارزیابی کارشناسان نظارت در آغاز برنامه تحول نظام سلامت نشان می داد که متوسط عمر بیمارستان ها 35 سال است. این در حالی بود که  در سال 1383 67% کل تخت ها فرسوده و تعداد 80هزارتخت  تا پایان سال 1394 برای تجهیز بیمارستان های موجود، مورد نیاز بود.

بر اساس آمار و مستندات به ازاء هر 1000 نفر یک تخت در بیمارستان های دانشگاهی و یک و نیم تخت در تمامی بیمارستان ها( دولتی، خصوصی، خیریه، تامین اجتماعی و ...) موجود است.

در حال حاضر تعداد کل تخت های فرسوده به 56% رسیده است. در عرض 10 سال 11% بهسازی صورت گرفته که به یقین می توان گفت عمده این بهسازی، نوسازی و استاندارد سازی در 9 ماه اخیر بوده است.

برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 15 اردیبهشت ماه 1393 در اولین فاز برنامه تحول نظام سلامت در حوزه درمان کلید خورد. در ابتدای کار  با توجه به لزوم یکپارچه سازی کمی و کیفی خدمات هتلینگ و استاندارد سازی آنها بر اساس نیازها و انتظارات خدمت گیرندگان 20 تیم ارزیاب به بررسی وضعیت هتلینگ 560 بیمارستان پرداختند.

تیم های ارزیاب در سراسر کشور بیمارستان ها را حول 7 محور اصلی ساختمان و تاسیسات، تجهیزات و امکانات، خدمات رفاهی، خدمات نظافت و بهداشت، تغذیه بیمار، امور اداری و گردش کار و منابع انسانی مورد بررسی قرار دادند.

هدف از اجرای این برنامه مهم رتبه‌بندی کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ در همه‌ی بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب حداقل رتبه استاندارد، ایجاد تعریفی واحد از کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی، پاسخگویی به انتظارات بیماران با خدمات هتلینگ بیمارستان­ها می باشد.

این ارتقاء کیفیت در 7 محور اصلی ساختمان و تاسیسات، تجهیزات و امکانات ، خدمات رفاهی، خدمات نظافت و بهداشت، تغذیه بیمار، امور اداری و گردش کار و منابع انسانی انجام شده و تاکنون 85% از این پروژه نوسازی، بهسازی و استانداردسازی در بیماستان ها صورت پذیرفته است.

افزایش تعداد تخت هاي بستري و ارتقاء کيفيت تخت های بخش های مختلف، ميز غذاي بيمار، پايه سرم، کيفيت تشک، پتو، ملحفه، بالش والبسه بيمار، تعداد و محل قرارگيري ويلچر و برانکارد انتقال بيمار در بيمارستان، تجهيزات مربوط به تخت، کيفيت و تنوع غذاي بيمار، پرده و پاراوان و انواع جداکننده ها، فضاي فيزيکي اتاق و انتظار بيمار وتسهيلات مربوط به همراه بيمار، نيروي انساني مراقبت بيمار، سيستم سرمايش و گرمايش فضاي بستري و اورژانس، سرويس هاي بهداشتي و حمام و سيستم احضار پرستار از جمله مواردیست که دراین برنامه لحاظ شده است.

در بهسازی، نوسازی و استاندارد سازی ساختمان و تاسیسات مواردی چون ورودی بیمارستان و لابی ، دارا بودن محل انتظار بیماران در همه بخش های اداری و پاراکلینیکی، سرویس های بهداشتی، تابلو ها و علائم هدایت کننده، دکوراسیون، طراحی فضا و مبلمان (رنگ بندی دیواری های بخش های مختلف، کف پوش ها، مبلمان، پرده )، محوطه بیمارستان (دارا بودن فضای سبز، دارا بودن محل نشستن همراهان بیمار، دارا بودن فضای بازی کودکان)، چشم انداز مناسب قسمت های مختلف (لابی، راهروها و اتاقها)، تاسیسات (سیستم سرمایش و گرمایش، روشنایی، پنجره ها، آسانسور) مد نظر قرار گرفته شده است. طی برآوردها دو میلیون 111 هزار متر مربع باید تعمیر گردد که از ابتدای برنامه تاکنون یک میلیون متر مربع آن بازسازی شده است.

تاکنون  بیش از 12هزار بسته اقلام 11 گانه هتلینگ، شامل تخت، کمد، تشک، پایه سرم، میز و پله کنار تخت که مربوط به وسایل رفاهی بیماران است ، در بیمارستان های در شهر های کمتر برخوردار کشور ( کرمانشاه، گیلان، کردستان، اهواز، ساوه، ارومیه، اردبیل، تبریز، همدان ، شهرکرد، سردشت، نقده، بوکان، مشکین شهر، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه  و ...)توزیع شده است. این طرح با ایجاد فضای رقابتی در بهبود خدمات هتلینگ در بیمارستان­های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیشبرد سریع اهداف گام اساسی برداشته است. اجرای این برنامه با جدیت ادامه دارد و توامان نظارت، ارزیابی و پایش مستمر کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی انجام شده است.

در حال حاضر و طی مطالعات انجام شده  86 درصدی بیماران از محیط فیزیکی  جدید بیمارستان ها و 76 درصد از نظافت عمومی  اظهار رضایت کرده اند.

علاوه بر ارائه خدمات با کیفیت به بیماران، تکریم آنها با رعایت حریم خصوصی از طریق تجهیز اتاق ها به کمد، لاکر، پاراوان و پکیج وسایل شخصی شامل مُهر، مسواک، خمیر دندان، ژیلت، صابون، شامپو، دمپایی، گان، لباس بیمار، آئینه، حوله، کرم نرم کننده، واکس براق کننده کفش، خودکار و کاغذ در خدمت بیماران در ابتدای ورود به بیمارستان جهت بستری قرار می گیرد.

یکی از مواردی که با بیشترین انتقاد و شکایت در حوزه خدمات هتلینگ در گذشته مواجه بود کیفیت غذای بیماران بود که خوشبختانه با اجرای برنامه تحول نظام سلامت  و توجه به این نکته که بیماران به علت شرایط جسمی خود باید تغذیه مناسب و ویژه ای داشته باشند، ضمن تخصیص اعتبار و توجه ویژه، برنامه ریزی و فرایند ارتقاء  کیفیت غذا، پیش غذا، دسر و نوشیدنی، تنوع غذایی در هر وعده و امکان انتخاب از فهرست غذایی،رژیم غذایی متناسب با بیماری،ظروف پذیرایی،امکان سفارش خدمات غذایی و پذیرایی در 24 ساعت و زمان انتظار برای دریافت خدمات و  زمان بندی دقیق و نحوه سرو غذا اجرا گردید. و طی بررسی ها 66درصد از بیماران و کیفیت و کمیت غذای بیمارستانی اظهار رضایت کرده اند.

 

 

ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی

 

به منظور ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سرپایی و کاهش پرداخت از جیب مردم، عملیاتی شدن بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ساماندهی مناسب‌تر نظام ارجاع، بهره­برداری مناسب از امکانات درمانی دانشگاه، افزایش ضریب اشغال تخت مراکز درمانی، ایجاد دسترسی در ساعات غیراداری برای بيماران، حفظ تمام وقت اعضا هیات علمی و در نهایت ارتقا کیفیت خدمات، دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف به مدیریت و توسعه کلینیک­های ویژه تخصصی و فوق­تخصصی شدند که در این راستا 585 کلینیک ویژه به صورت كلينيك هاي ويژه داخل و خارج (اقماری) بيمارستان هاي دانشگاهي،  کلینیک ویژه دانشگاه و کلینیک‌های بيمارستان هاي تابعه وزارت بهداشت در نوبتهای صبح و عصر ایجاد گردید.

کلینیک های ویژه واحدی دولتی و مستقل است که با استفاده از نیروهای تخصصی و فوق‌تخصصی هیات علمی تمام وقت، پزشکان غیرهیات علمی تمام وقت و غیرتمام وقت و پزشکان قراردادی اداره می­شود. هدف از تبیین و اجرای این برنامه افزايش دسترسي به استاتيد خبره دانشگاهي در ساعات غيراداري، گسترش تمام وقتي اعضاي هيات علمي در دانشگاههاي علوم پزشكي، استاندارد سازي ارائه خدمت ويزيت، افزايش رضايت بيماران مراجعه كننده،جلوگيري از عدم ارجاع هاي مكرر و افزايش فراهمي ارائه خدمت و  بار مراجعه سرپايي در بخش دولتي است. لذا طی گذشت 8 ماه از اجرای این برنامه، دانشگاه های علومن پزشکی کشور با 9500 پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص تحت شمول این برنامه قرار گرفته اند و بیش از 30 میلیون ویزیت انجام شده است. این در حالیست که مبلغ ویزیت بیمار توسط فوق تخصص 3600 و حق ویزیت متخصص 3000 تومان می باشد.

طی اجرای این برنامه توسعه و استاندارد سازی کلینیک های ویژه و ویزیت های سرپایی مد نظر بوده و انجام شده است به گونه ای که تغيير رفتار پزشكان وایجاد تمایل به سمت فعالیت درکلینیک های ویژه و بالطبع کاهش استفاده غیر ضروری از اقدامات پاراکلینیک و كاهش بستري ها و اعمال جراحي غير ضروري فراهم آید که نهایتا با بهبود فرآيندهاي آموزشي از طريق افزايش كيفيت و زمان ويزيت سرپايي به افزايش رضايت بيماران مراجعه كننده دست خواهیم یافت.

برنامه ترویج زايمان طبيعي

 

بهبود وضعیت سلامت مادران و نوزادان ازتعهدات بین المللی کشور در راستای اهداف توسعه هزاره است که با مضامینی چون " بهبود سلامت مادران در چارچوب بهداشت باروری ” و  "كاهش ميزان مرگ و مير كودكان“ در حال اجراست. دستیابی به این اهداف مستلزم کاهش شاخص ميزان مرگ و میر مادران و نوزادان در اثر عوارض بارداری و زایمان، کاهش، میزان سزارین هاي بدون انديكاسيون و ترویج زایمان طبیعی می باشد.

 

همچنین در راستاي سياست هاي جديد جمعيتي مبني بر افزايش جمعيت ، ترويج زايمان طبيعي ، افزايش كيفيت خدمات بستري، كاهش پرداخت از جيب مردم، افزايش انگيزه ارائه‌دهندگان خدمات در بخش‌هاي دولتي و تدوين منطقي تعرفه زايمان طبيعي در قالب طرح تحول نظام سلامت و برنامه راهبردی دولت تدبير و اميد، برنامه ترویج زایمان طبیعی با رایگان نمودن آن در بیمارستان های دولتی از 15 اردیبهشت ماه در سراسر کشور اجرا گردید و تاکنون بیش از 340 هزار زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور انجام شده است.

 

در این برنامه علاوه بر رایگان نمودن زایمان طبیعی در مراكز دولتي به منظور تشویق مادران باردار به انجام زایمان طبیعی، تعرفه تشویقی مازاد بر تعرفه مصوب فعلی به دهندگان خدمت زایمان طبیعی اجرا شده است که منجر به کاهش 6 درصدی سزارین در بیمارستان ها شده است.

 

همچنین برنامه ریزی لازم به منظور بهينه سازي ساختار فیزیکی 366 بلوک زایمانی مشتمل بر 1000 اتاقهای تک نفره  زایمان جهت حفظ حریم خصوصي مادر باردار و افزايش رضايت‌مندي وی صورت پذیرفته و  اعتبار ويژه اي به مراکز دولتی اختصاص یافته است.

 

همچنین در این بسته خدمتی، کلاس های آموزش بهداشت باروری و زایمان به صورت رایگان برای 60 هزار مادرباردار در 8 جلسه برگزار شده است.

برنامه ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور

 

يكي از چالش‌هاي عمده نظام ارائه مراقبت‌هاي سلامت دركشور، محدود بودن دسترسي مردم در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته به خدمات و مراقبت هاي مورد نياز بود كه موجب مراجعه غيرضروري مردم به مراكز درماني شهرستان‌هاي بزرگتر مي‌گردید. اين امر علاوه برآن كه مراكز درماني شهرستان‌ها را به علت مراجعات بيش از حد و غيرضروري دچار مشكل مي‌نمود، منجر به تحمل سختي و مشقت مازاد براي افرادی می شد كه مي‌بايست از خانه و محل سكونت خود فاصله گرفته و براي درمان به شهرستان ديگري مراجعه كنند و لذا علاوه بر دغدغه درمان بيماري، دغدغه سكونت و هزينه‌هاي غيرمستقيم ناشي از درمان را نيز داشتند.

لذا، در راستای عملیاتی نمودن مفاد قوانین برنامه پنجم توسعه کشور و قوانین بالادستی در راستای دستیابی به اهداف مواد بند (ب) ماده 34، بند د ماده 32 و بند الف ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور افزايش دسترسي مردم در مناطق کمتر توسعه يافته کشور به خدمات و مراقبت‌هاي سلامت، ایجاد پوشش همگانی و كاهش سهم پرداخت از جيب مردم، تقویت سامانه جامع و همگانی سلامت، تقویت طرح تمام وقتی و در نهایت بهبود نظام ارجاع، دستورالعمل «برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» تدوین و از سی اردیبهشت ماه اجرایی شد

 

حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، توسعه جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، ارتقاء عدالت در دسترسي و بهره‌مندی مردم به خدمات سلامت در مناطق محروم، کاهش پرداخت از جيب مردم، ساماندهي مناسب‌تر نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته و اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری از اهداف کلی و اختصاصی این برنامه ملی می باشد

قبل از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های مناطق کم برخوردار تنها 1400 متخصص حضور داشت که با حمایت از ماندگاری پزشکان در این مناطق، تعداد متخصصین شاغل در بیمارستان ها به 3900 نفر رسیده است.

در حال حاضر در 331 بیمارستان در 291 شهر محروم بیش از 5450 پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در حال ارائه خدمت به هموطنان گرامی می باشند.

حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌هاي دولتی

 

به منظور افزایش پاسخگویی 24 ساعته مراکز درمانی- آموزشي و تضمین دریافت خدمات درمانی مناسب در هر ساعت شبانه روز و در همه نقاط کشور و ارتقای کیفیت خدمات و مراقبت‌های سلامت، دانشگاه‌هاي علوم پزشکی مکلف شدند در مراکز درمانی-آموزشی تابعه، از پزشکان متخصص یا فوق‌تخصص‌ /فلوشیپ به عنوان پزشک مقیم استفاده نمایند.

از اهداف اختصاصی این برنامه می توان به ارائه به‌موقع خدمات درماني، پاسخگویی 24 ساعته مراکز درمانی-آموزشي، تعیین تکلیف بیماران توسط متخصص مربوط در بخش اورژانس در حداقل زمان ممکن، انجام به موقع ویزیت بیماران، اعمال جراحی و پروسیجرهای اورژانسی و در نهایت افزایش رضایت‌مندی مردم اشاره کرد.

این برنامه درسی اردیبهشت ماه سال 1393 اجرایی شد و در حال حاضر در 400 بیمارستان در 291 شهر کشور، بیش از 7300 پزشک متخصص و فوق تخصص در 17 رشته در حال خدمت به هموطنان گرامی می باشند. این در حالیست که در هر شب به طور متوسط 856 کشیک حضور دارند و تعداد متخصصین مقیم قبل از اجرای برنامه تنها 942 نفر بوده است.

طی ارسال بخشنامه به  تمامی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مقرر شده است تمامی بیمارستان های 64 تا 96 تخت فعال حتما باید دارای یک پزشک مقیم از یکی از رشته‌های تخصصی داخلی ، جراحی عمومی و یا طب اورژانس باشند. همچنین ضروری است بیمارستان‌های درمانی - آموزشي جنرال با بیش از  96 الی 256 تخت فعال، دارای دو تا چهار پزشک مقیم در رشته‌های تخصصی موردنیاز باشند. از سوی دیگر به دلیل بار بستری بیمار در  بیمارستان‌های درمانی /  آموزشي درماني جنرال با بیش از 256 تخت فعال، ضروری است این مراکز درمانی دارای چهار تا شش پزشک مقیم در رشته‌های تخصصی موردنیاز باشند.

 

اورژانس

 

گسترش پوشش خدمات اورژانس هوايي و زمینی در برنامه تحول نظام سلامت

با توجه به امكانات موجود و پوشش زميني جاده هاي اصلي و امكانات مورد نياز پشتيباني اورژانس هوايي و با توجه به معیارها و استانداردها و شرایط و امکانات موجود برای پوشش 70% حوزه سرزمینی ، اورژانس زميني با محدوديت جدي مواجه است  و لذا احداث 44  پایگاه اورژانس هوایی در راستای توسعه سامانه اورژانس پزشکی کشور امری ضروری محسوب می گردد.

ايران از كشورهاي پرحادثه ترافيكي است به طوري كه سالانه نزديك به بيست هزار نفر در حوادث ترافيكي جان خود را از دست مي دهند و بيش از هشتصد هزار نفر مجروح مي شوند. از بهترين و مناسب ترين وسايل جهت پاسخگويي به حوادث ترافيكي، آمبولانس هوايي مي باشد.

پوشش نقاط كور(دور از دسترس آمبولانس زميني) شامل جادده هاي فرعي و روستايي؛ مناطق صعب العبور و جادده هاي پرتردد و عبور از مانع ترافيك ناشي از تصادف جهت كاهش زمان رسيدن بيماران به مراكز درماني تخصصي بويژه در حوادث ترافيكي  از اهداف اصلی این برنامه می باشد.

از دستاوردهای مهم این برنامه می توان به ايجاد پوششي در جاده هاي فرعي، روستايي، مسيرهاي مال رو، كوهستان و روستاها با شعاع 150 كيلومتر از محل استقرار بالگرد، ارتقاء توان پاسخگويي به حوادث پرتلفات و حوادث غير مترقبه، ايجاد توانايي در ارزيابي هوايي از  مناطق درگير بحران و تعيين سريع سطح بحران جهت تدارك پاسخگويي متناسب با بحران پيش آمده، امكان انتقال تجهيزات و تيم پزشكي به محل حادثه در پشتيباني از خدمات فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني ، حمايت از مادران باردار و نوزادان جهت انتقال هوايي و تخليه از روستاهاي دچار انسداد مسيرهاي مواصلاتي به دليل برف و يخبندان و ... اشاره کرد.

پس از اجراي طرح تحول سلامت، از مردادماه 1393، تعداد اورژانس هوايي به 17 پايگاه در شهرهاي تهران، شاهرود، زاهدان، شيراز، مازندران، قم، مشهد، كرمان، كرمانشاه، اصفهان، اهواز، قزوين و البرز، بوشهر، همدان و تبريز افزايش يافته است. از ابتداي طرح تحول سلامت متوسط ماموريت روزانه اورژانس هوايي از 1.58 به 4.57 افزايش يافته است.

 

در یک سال اول اجرای برنامه تحول نظام سلامت ماه طی 613 سورت پرواز انجام شده توسط اورژانس هوایی 966  مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان های منتقل شدند.

تعرفه خدمات سلامت