گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

دسترسی

نویسندگان

عنوان  مقاله ها

ردیف

لینک

مهراب شریفی سده

ارزیابی سانحه (1) Disaster Assessment

1

لینک

مهراب شریفی سده

ارزيابي سانحه (2)

2

لینک

مهراب شریفی سده

ارزيابي سانحه (3)

3

لینک

مهراب شریفی سده

ارزيابي سانحه (4)

4

لینک

مهراب شریفی سده

ارزیابی سانحه (5)

5

لینک

مهراب شریفی سده

ارزیابی سانحه (6)

6

لینک

مهراب شریفی سده

ارزیابی سوانح (7) ارزیابی غذا

7

لینک

دکتر رامین ملبوس باف، دکترفریدون عزیزی

مرور سیستماتیک (Systematic Review) چیست و چگونه نگاشته می شود؟

8

لینک

دکتر غلامرضا جندقی

کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم

9