اولین جشنواره استانی بهداشت محیط

به منظور ارتقاء سطح بهداشت محیط و تجلیل از مقام و منزلت فعالین این عرصه و همچنین معرفی فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در استان در زمینه بهداشت محیط، اولین جشنواره استانی این رشته همزمان با روز جهانی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار خواهد شد.

در این جشنواره قرار است با حضور متخصصین و صاحب نظران برجسته ملی و استانی بهداشت محیط، مشکلات و چالش های موجود در زمینه بهداشت محیط به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. همچنین قرار است تا در این جشنواره برترین فعالیت های علمی و اجرایی جامعه بهداشت محیط استان یزد توسط کمیته علمی انتخاب گردیده و مورد تقدیر قرار گیرند.

از کلیه فعالین جامعه بهداشت محیط بالاخص کارشناسان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دعوت می گردد تا با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت نمایند.

 

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

لوگو