فرم خلاصه مشخصات دوره های آموزشی

فرم خلاصه مشخصات دوره های آموزشی

جهت ارائه پیشنهادات آموزشی خود این فرم را تکمیل نمائید.

رعایت نکات زیر بسیار حائز اهمیت است :
* لطفا عنوان آموزشی مورد نیاز خود در فرم با ذکر مشخصات مرتبط وارد کنید
لطفا اطلاعات را بطور کامل وارد کرده و از ورود اطلاعات غیرمرتبط و اضافی خودداری نمایید.
لطفا کلیه اطلاعات به زبان مربوطه (فارسی - انگلیسی) و از نوشتن زبان فینگلیش (حروف انگلیسی برای فارسی) خودداری نمایید
* چنانچه نیاز به دریافت پاسخ دارید حتما شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
* دقت نمایید که ارسال درخواست همانند یک نامه رسمی می باشد بنابراین از ادبیات رسمی استفاده نمایید
* کلیه گزینه های دارای علامت ستاره باید تکمیل گردد. چنانچه گزینه ای خالی باشد پیغام شما ارسال نخواهد شد